sobota, 20 lipcaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Czernica: Owoce zgodnej samorządowej pracy

Kiedyś różnice rozwojowe i potencjał gospodarczy między najzamożniejszymi gminami powiatu wrocławskiego – Kobierzycami, Kątami Wrocławskimi, Długołęką – a Czernicą były zdecydowanie większe, lecz w ostatnich latach zostały znacznie zniwelowane. Wszystko za przyczyną stabilnej władzy czernickiej gminy, konsekwentnej i zgodnej współpracy w samorządzie, pracowitości miejscowej społeczności oraz atrakcyjności mieszkaniowej i inwestycyjnej. A warto przecież wiedzieć, że Czernica nie leży przy autostradzie, jak na przykład jej bliscy sąsiedzi, a miejscowy samorząd z niecierpliwością wyczekuje zbudowania Wschodniej Obwodnicy Wrocławia Łany – Długołęka, co na pewno przyspieszy rozwój gminy i wpłynie pozytywnie na poziom życia jej mieszkańców.

Od planów i nowych budżetów zaczyna się każdy rok w polskich samorządach i tak oczywiście dzieje się w gminie Czernica.

Włodzimierz Chlebosz

Wpływy do budżetu ważniejsze od planów

– Oczywiście mamy plany na rok 2020, ale nie wszystko od nas samych zależy, są sprawy, o których nie decyduje nasz samorząd – mówi wójt Włodzimierz Chlebosz. – Cóż, możemy mieć różne, nawet najambitniejsze zamierzenia, także marzenia, ale najważniejsze są przecież wpływy do budżetu gminy, które zależą na przykład od tego, kiedy samorząd wyższego szczebla, choćby województwa dolnośląskiego, wybierze wykonawcę na budowę kolejnego odcinka Wschodniej Obwodnicy Wrocławia. Na łamach „Gminy Polskiej. Krajowego Przeglądu Samorządowego” wielokrotnie już podkreślałem, że mamy tam tereny przemysłowo-usługowe, które z jednej strony mają determinować nasz rozwój gospodarczy, a z drugiej strony obwodnica rozrzedzi tłok komunikacyjny występujący dzisiaj na drodze powiatowej, w zasadzie od Nadolic poprzez Dobrzykowice, po Wojnów i Strachocin. Poza tym jeśli na naszych terenach zlokalizowanych zostanie wiele firm, to być może wielu mieszkańców gminy Czernica znajdzie zatrudnienie niedaleko od swoich domów. Patrzymy na to pod względem wielu aspektów. Ten gospodarczy jest oczywiście bardzo ważny, bowiem jeśli są środki finansowe w budżecie gminy, to można inwestować oraz dawać pieniądze na różne, ważne i integrujące działania prospołeczne, a ponadto jest coraz wyższy komfort i poziom życia naszych mieszkańców – i właśnie o to przede wszystkim chodzi samorządowi. Jeśli są odpowiednie fundusze, to można wspierać organizacje pozarządowe, stowarzyszenia – w tym ochotnicze straże pożarne, kluby sportowe, koła gospodyń wiejskich, zespoły folklorystyczne – i organizować różne przedsięwzięcia sportowo-rekreacyjno-kulturalne. A jak nie ma odpowiednich środków finansowych w budżecie, to zamiera życie społeczne i następuje stagnacja.

W rankingach rozwojowych Czernica w górę

W ostatnich latach czernickiemu samorządowi udało się rozkręcić inwestycje, a najlepszym tego przykładem jest ranking ogólnopolskiego periodyku samorządowego „Wspólnota”, w którym w roku 2014 Czernica uplasowała się – w kategorii gmin wiejskich – na 539. miejscu w Polsce pod względem wydatków inwestycyjnych w przeliczeniu na jednego mieszkańca, natomiast w roku 2018 zajęła już 105. miejsce.

– To niezbicie pokazuje, że staramy się, aby inwestycji było jak najwięcej – uśmiecha się wójt Włodzimierz Chlebosz. – Lecz z rozwojem gminy można także dojść do pewnej trudno przekraczalnej granicy, ale jeśli w tym roku będzie budowana Wschodnia Obwodnica Wrocławia, to jestem przekonany, że nastąpi przyspieszenie rozwoju gospodarczego naszej gminy, wpłyną większe kwoty do budżetu i wtedy na pewno wykończymy salę gimnastyczną przy Szkole Podstawowej w Dobrzykowicach, będą też kolejne oświetlenia w naszych miejscowościach, w dalszym ciągu będziemy kanalizować Chrząstawy i być może rozpoczniemy rozbudowę urzędu gminy. Chcę podkreślić, iż mamy w powiecie wrocławskim najwyższy współczynnik liczby mieszkańców przypadających na jednego urzędnika, a biorąc pod uwagę różne przeliczniki, musielibyśmy mieć co najmniej dwa razy więcej urzędników, żeby jakość usług była na pewno wysoka. Oczywiście na rozbudowę urzędu potrzebne są odpowiednie pieniądze, ale w roku 2008 mój poprzednik na stanowisku wójta już wtedy o tym myślał i widział taką potrzebę. Cóż, pewnie wiele spraw spowodowało, że rozbudowa naszego urzędu jeszcze się nie rozpoczęła. Gdy zostałem wójtem gminy Czernica, najważniejszym dla mnie zadaniem była bez wątpienia budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dobrzykowicach, a teraz przyszła kolej na następne inwestycje – w tym budowa cmentarza komunalnego w Kamieńcu Wrocławskim – a ile zadań i jakie zrealizujemy, będzie zależało od kondycji gospodarczej naszej gminy.

Aby żyło się lepiej

Od wielkości budżetu zależy przede wszystkim rozwój każdej polskiej gminy, w tym oczywiście Czernicy. Gdy gmina ma wysokie dochody, gdy są pieniądze, to śmiało można planować inwestycje, a później je realizować.

– Tak to się dzieje i patrząc przez pryzmat pięciu lat mojego wójtowania w Czernicy, dalej chcę rozwijać gminę zarówno pod względem gospodarczym, jak i społecznym, aby była atrakcyjna także dla nowych mieszkańców, i żeby komfort życia był w niej coraz lepszy – oznajmia Włodzimierz Chlebosz.

Dla dobra całej gminy Czernica

Przed objęciem stanowiska wójta gminy Czernica Włodzimierz Chlebosz był członkiem Zarządu Województwa Dolnośląskiego. Wójtowanie jest innym rodzajem samorządowej pracy, zatem musiał się przystosować do nowych obowiązków, innego sposobu działania i na początku zarządzania gminą nie było to wcale łatwa sprawa. Ale dzisiaj statek z napisem „Czernica” płynie do portu ustalonym kursem i nie napotyka na zdradliwe rafy i sztormy.

– Czasami sesje nie należą do najłatwiejszych, a także rozmowy w moim gabinecie bywają trudne – przyznaje wójt Włodzimierz Chlebosz – ale mówię radnym w młodzieżowym slangu, że nie mam powodu im ściemniać i nic nie owijam w bawełnę. Najważniejsze, że wszyscy pracujemy na rzecz całej naszej społeczności i razem pragniemy, aby żyło nam się lepiej. A jeśli w jakiejś miejscowości coś nie powstaje, to oznacza, iż więcej środków finansowych przeznaczanych jest na inny rejon, a wszystko po to, aby działać zgodnie ze strategią zrównoważonego rozwoju całej gminy, a nie tylko jednej wioski czy jakiegoś okręgu wyborczego. Dobrze się dzieje, że ostatnio jest więcej zrozumienia tego, iż wszyscy razem działamy wspólnie na rzecz całej gminy Czernica, działamy tak, abyśmy mogli być z niej dumni, a partykularne interesy odeszły na bok. Mam też nadzieję, że rok 2020 będzie dla całej naszej społeczności lepszy od poprzedniego.

S.G.