czwartek, 18 lipcaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Czernica: Najważniejsze – jakość życia mieszkańców

Rozmowa z WŁODZIMIERZEM CHLEBOSZEM, wójtem gminy Czernica

Początek tego roku był trudny dla polskich samorządów. Niełatwo było zaplanować budżety i zbilansować wydatki z dochodami. Czy wiosna przyniosła trochę optymizmu?

– Do optymizmu jest jeszcze daleko, ale dzięki wdrożonym oszczędnościom i bieżącej analizie budżetu uda nam się mam nadzieję na najbliższej sesji całkowicie zrezygnować w tym roku z planowanego nowego zadłużenia. To przynajmniej na chwilę da nam oddech i nie pogłębi zadłużenia, a co za tym idzie, nie wygeneruje dodatkowych kosztów jego obsługi, czyli nie zwiększy wydatków bieżących, które i tak mamy w stosunku do dochodów bieżących przekroczone o ponad 13 mln zł. Cały czas musimy oszczędzać, a sytuacja na rynku energii i gazu oraz inflacja powodują, że coraz bardziej myślimy już o tym, jak zbilansować przyszłoroczny budżet. Ostatnio też pojawiła się informacja, że samorządy mają otrzymać rekompensaty za utracone w wyniku wprowadzenia przez rząd Polskiego Ładu dochody, które mamy nadzieję można będzie przeznaczyć w całości na wydatki bieżące. Niestety dla naszego budżetu, jesteśmy gminą w czołówce gmin z największym wzrostem liczby mieszkańców, a to powoduje dużo większe potrzeby inwestycyjne, szczególnie w infrastrukturę oświatową. I to dla nas jest największe wyzwanie, bo budowa nowego zespołu szkolno-przedszkolnego pochłonie gigantyczne środki publiczne. Co najbardziej smuci, nowa kubatura oświatowanie jest priorytetem w nowej perspektywie finansowej na lata 2021-2027 w programie Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska. Mimo wszystko będziemy o nie zabiegać.

Co działo się w pierwszym półroczu w gminie Czernica pod względem inwestycyjnym? Jakie sukcesy i jakie największe trudności?

– Działo się naprawdę sporo! Kontynuujemy ważne zadania inwestycyjne już rozpoczęte:

• Rozbudowa szkoły podstawowej w Chrząstawie Wielkiej na potrzeby oddziałów przedszkolnych i szkolnych z kuchnią, stołówką i filią Gminnej Biblioteki Publicznej. Wartość robót po waloryzacji wynagrodzenia to 15.663.447 zł, przy dofinansowaniu części robót z budżetu państwa w wysokości 838.975 zł.

• Budowa nowego zbiornika na ścieki o pojemności 2000 m sześc. i modernizacja istniejących zbiorników na ścieki w Kamieńcu Wrocławskim. Wartość umowna tego zadania to 9.582.713 zł, dofinansowana z programu Polski Ład w wysokości 4.274.194 zł.

• Budowa ul. Objazdowej w Dobrzykowicach (łącznik do Wschodniej Obwodnicy Wrocławia, który wyprowadza ruch samochodów ciężarowych z terenów inwestycyjnych). Wartość umowna tego zadania to 4.622.116 zł, w tym 3.715.860 zł to dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład, a 746.728 zł ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

• Budowa 73 nowych punktów świetlnych na drogach w pięciu sołectwach. Wartość umowna tego zadania to 832.259 zł, z dofinansowaniem z programu Polski Ład w wysokości 815.614 zł.

• Budowa ul. Wodnej w Kamieńcu Wrocławskim i chodników w Wojnowicach. Zadanie to jest dofinansowane z Programu Polski Ład w łącznej wysokości 1.699.575 zł, a wartość tego zadania wynosi 1.787.563 zł.

• Budowa IV etapu kanalizacji sanitarnej w Chrząstawie Małej. Wartość tego zadania to 2.707.301 zł, po jego zrealizowaniu do kanalizacji będzie mogło się przyłączyć 47 kolejnych nieruchomości.

• Od 3 kwietnia br. placówka Poczty Polskiej w Kamieńcu Wrocławskim jest dostępna w nowo wyremontowanym lokalu gminnym przy ul. Kolejowej 6 w Kamieńcu Wrocławskim. Lokal użytkowy, w którym znajduje się obecnie Poczta Polska, znajduje się na parterze budynku i składa się m.in. z pomieszczenia do obsługi klientów, magazynu, pomieszczenia socjalnego oraz toalety. Posiada wejście równe z poziomem chodnika, łatwo otwieralne drzwi oraz stanowisko obsługi klienta z obniżoną ladą, dzięki czemu lokal ten jest w pełni przystosowany do obsługi osób o specjalnych potrzebach ruchowych, a także rodziców z dzieckiem w wózku. W budynku tym mieści się posterunek policji oraz Filia Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicy. Budynek, w którym Poczta Polska wynajmuje lokal, został oddany do użytkowania w 2022 r., po rozbudowie i modernizacji sfinansowanej z budżetu gminy za kwotę 3.126.137 zł, z udziałem finansowym Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu w wysokości 757.292 zł.

• W lutym br. dokonano odbioru zadania pn. „Budowa części sieci wodociągowej i części sieci kanalizacji sanitarnej wraz z pompownią ścieków i branżą elektryczną w Dobrzykowicach – Etap III”. Wartość umowna robót wyniosła 5.724.597 zł. Na realizację etapu II i III złożono wniosek do Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na kwotę 6.875.604 zł. Udało się uzyskać dofinansowanie w wysokości 3,5 mln zł. Zrealizowane zadanie podnosi wartość inwestycyjną wolnych gminnych działek do sprzedaży oraz umożliwia realizację inwestycji kubaturowych przez inwestorów, którzy nabyli już działki od gminy. Dochody bieżące z pobudowanych już budynków i budowli przez inwestorów to rocznie ok. 1 mln zł, które mogą być ponad dwa razy większe po zrealizowaniu kolejnych.

Każda wieloletnia czy roczna inwestycja ma swoją dynamikę związaną m.in. z jakością dokumentacji projektowej, w szczególności na obiektach kubaturowych (wielość branż) wymagających współdziałania podwykonawców realizujących różne zakresy robót. Trudno zapomnieć o negatywnych skutkach napaści Rosji na Ukrainę dla rynku budowlanego w zakresie cen materiałów budowlanych, surowców, nośników energii oraz niestety wysokiej inflacji, o czym każdorazowo przypominają nam wykonawcy realizujący wskazane wyżej inwestycje powyżej 12 miesięcy, występując o waloryzację ich wynagrodzenia. Minimalizujemy je do poziomu, jaki przewidzieliśmy w zawartych już kontraktach. To w związku z trudnościami, a o tym, czy zrealizowane w br. zadania zostaną poczytane za sukces, rozstrzygną wyborcy. Pierwsze półrocze to również rozpoczęcie długo oczekiwanej i projektowanej (dokumentacja była już w 2008 roku) rozbudowy Urzędu Gminy. Na to zawsze brakowało środków, ale 10 mln zł dofinansowania z programu Polski Ład umożliwiło wreszcie rozpoczęcie tego zadania, którego wartość po przetargu wynosi 25.492.985 zł. Przy tak dynamicznym napływie nowych mieszkańców na teren gminy rozbudowa była i jest konieczna, tym bardziej że od dwóch lat urząd funkcjonuje w dwóch różnych sołectwach, co znacząco utrudnia m.in. obsługę mieszkańców w jednym miejscu. Ostatnie miesiące to także intensywne uzgodnienia ze spółką Suez Sp. z o.o. oraz wieloma instytucjami w zakresie opracowywanej dokumentacji projektowej na budowę i eksploatację trzeciej w Polsce oczyszczalni ścieków budowanej w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. To najważniejsza w historii gminy inwestycja, którą zbuduje podmiot prywatny z własnych środków i będzie ją eksploatował przez 30 lat w zamian za wynagrodzenie za oczyszczenie ścieków, jakie trafią do oczyszczalni w Dobrzykowicach. Według harmonogramu, nowo wybudowana oczyszczalnia ma ruszyć na początku 2026 roku. Bez tej oczyszczalni moglibyśmy zapomnieć o kontynuowaniu procesu rozwoju gminy.

Włodzimierz Chlebosz

Zbliżają się wybory samorządowe. Czy będzie się pan ubiegał o ponowne wójtowanie? A jeśli tak, to czy myśli już pan o swoim programie wyborczym? Co będzie w nim najważniejsze?

– Zanim nadejdą wybory samorządowe czekają nas wybory parlamentarne, do których już wraz moimi urzędnikami się przygotowujemy. A w kwestii wyborów samorządowych? No cóż, zawsze sobie powtarzam, że następna kampania wyborcza zaczyna się dzień po wyborach i ona trwa de facto cały czas, a program na następne wybory pisze się też cały czas. Bo program wyborczy to wypadkowa potrzeb mieszkańców – z którymi przychodzą oni sami, czy też poprzez swoich przedstawicieli, czyli sołtysów i radnych – w stosunku do zasobów i możliwości budżetu gminy, obecnych i przewidywalnych. A co będzie w nim najważniejsze? Dalsze podnoszenie jakości życia mieszkańców choćby przez budowę wspomnianego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nadolicach Wielkich i dalszego wzrostu znaczenia gospodarczego naszej gminy, a co za tym idzie zwiększenia wpływów do naszego budżetu. A na szczegóły mam jeszcze trochę czasu.

Jakie będą najbliższe ważne wydarzenia w gminie Czernica?

– Przede wszystkim czekam na wyniki prac komisji konkursowej, bo – dla przypomnienia – 17 stycznia 2023 r. opublikowaliśmy postępowanie konkursowe na dokumentację projektową dotyczącą budowy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Nadolicach Wielkich (1000 uczniów i 200 przedszkolaków, ze stołówką oraz obiektami sportowymi). Otrzymaliśmy aż 11 ofert, które zajmują połowę mojego gabinetu!

Pańskiego gabinetu?

– Tak, wiem, jak to brzmi. Moi urzędnicy podczas mojej nieobecności zaanektowali mój gabinet na tymczasowy składzik na dokumentację konkursową. I nie muszą mnie pytać o zgodę, bo takie mamy problemy lokalowe w urzędzie. Ale wracając do tematu – już niebawem komisja konkursowa zakończy ocenę formalną i merytoryczną prac. Mam nadzieję, że niebawem o wynikach będę mógł poinformować i przedstawić koncepcję, którą będziemy realizować na północy naszej gminy, w Nadolicach Wielkich. A co poza tym? Ze spraw przyziemnych – maj i czerwiec to okres, gdzie rozpędzają się wszelkie festyny w naszych sołectwach, które zostaną zwieńczone Dniami Gminy Czernica w ostatni sierpniowy weekend. Zapraszam już teraz wszystkich Państwa, będzie sporo niespodzianek i atrakcji.

Rozmawiał Sławomir Grymin