poniedziałek, 17 czerwcaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Czernica: Najważniejsza jest zgodna współpraca

Rozmowa z wójtem gminy Czernica JAROSŁAWEM JAGIELSKIM

W drugiej turze wyborów na wójta gminy Czernica zdecydowanie wygrał pan ze swoim rywalem, osiągając poparcie 64,6 proc. [4366 głosów – przyp. autora], lecz zwycięska batalia już zakończona, a teraz przed panem proza samorządowego życia. Dzisiaj zarządza pan gminą, w której pan jest i działa w zasadzie od zawsze.

– Rzeczywiście, to moje ukochane miejsce do życia, a w gminie Czernica jestem działaczem samorządowym od 22 lat.

Jakie są pana pierwsze decyzje i co z realizacją budżetu gminy?

– Oczywiście – i jest to ze wszech miar logiczne – kontynuuję realizację zadań rozpoczętych przez mojego poprzednika, które trzeba zakończyć. Poza tym wdrażam się w pracy w UG w Czernicy i poznaję jego pracowników i zadania im zlecone.

A co z tegorocznymi priorytetami inwestycyjnymi?

– Takich priorytetów jest kilka, w tym budowa oczyszczalni ścieków, będąca przedsięwzięciem strategicznym. Ponadto programem wiodącym w naszej gminie jest komunikacja, która jest zadaniem niezmiernie kosztochłonnym. Jak zawsze ważna będzie infrastruktura drogowa – w tym chodniki – i to spędza nam sen z powiek, także ze względów na poważne koszty realizacji tych inwestycji. Poza tym jesteśmy przed wielką inwestycją – budową szkoły w Nadolicach Wielkich. Gmina Czernica jest przecież wiodącą w Polsce gminą pod względem osadnictwa, zatem przybywa młodych małżeństw, a ich dzieci muszą mieć miejsca w szkołach. Dlatego budowa szkoły na ponad 1000 uczniów jest dla naszego samorządu zadaniem ogromnej wagi.

Przebudowywany jest budynek UG w Czernicy…

– …choć niektórzy sądzą, że ta inwestycja mogłaby poczekać, ale rozbudowa urzędu poprawi komfort pracy urzędników, a z drugiej strony mieszkańcy będą obsługiwani w lepszych warunkach. Trzeba zatem ludzi uszanować.

Już starożytni Rzymianie mówili: „Gdzie zgoda, tam zwycięstwo”. Czy uda się panu dobrze współpracować z radą, w której przeważają radni wybrani spoza pana komitetu wyborczego?

– Sądzę, że rozłamu, politykierstwa, bezsensownych kłótni i forsowania partykularnych interesów nie będzie. Namawiam wszystkich do budującej zgody i wspólnej pracy na rzecz naszej gminy i jej mieszkańców. Przede wszystkim dlatego wybrali nas ludzie.

Rozmawiał Sławomir Grymin

JAROSŁAW JAGIELSKI (ur. 1964), żonaty, trójka dzieci. Bezpartyjny. Wykształcenie wyższe magisterskie (zarządzanie). Działacz społeczny i organizator wielu działań w gminie Czernica i w powiecie wrocławskim. Od roku 2003 sołtys Ratowic, był też wiceprezesem Stowarzyszenia Sołtysów Ziemi Wrocławskiej (2004-2012), prezesem Stowarzyszenia Sołtysów Gminy Czernica (2008-2015), prezesem Towarzystwa Przyjaciół Ratowic (2006-2020), przewodniczącym Rady Gminy Czernica (2010-2014 i 2023-2024), dwukrotnie wiceprzewodniczącym RG Czernica oraz radnym Rady Powiatu Wrocławskiego (2015-2018).

Sołtys Roku województwa dolnośląskiego w roku 2010. Sołtys Roku 2012 – w ogólnopolskim konkursie „Gazety Sołeckiej”. Wyróżniony w wojewódzkim konkursie „Najaktywniejszy lider pracujący na rzecz społeczności wiejskiej” Kryształowa Koniczyna (2010). W roku 2011 laureat konkursu „Akcja, Akcja, Akcja Dąb – Niezwykli Dolnoślązacy” 2011.

Urodzony optymista, który już z niejednego pieca chleb jadł i żadnej – nawet najtrudniejszej – pracy się nie boi. U ludzi najbardziej ceni szczerość, nie znosi kłamstwa i hipokryzji. Ma wielki apetyt na życie i lubi działać, biorąc czasami zbyt wiele na swoje barki. Motto życiowe: „Najważniejsza jest praca dla dobra ludzi”.