piątek, 21 czerwcaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Czernica: Inwestycje, czyli rozwój

W podwrocławskiej gminie Czernica od lat niemało się inwestuje, gospodaruje zgodnie, radni wspierają władze i nic dziwnego, że sesje absolutoryjne charakteryzują się jednogłośnym poparciem wójta. Warto również podkreślić, że budżet ubiegłoroczny wykonano prawie w stu procentach i to także walor tej gminy – determinacja i pracowitość.

Na tegoroczny budżet wpływ mają listopadowe wybory samorządowe, bowiem radni starają się, aby w reprezentowanych przez siebie miejscowościach zrealizować jakieś zadania. – Z tego powodu budżet będzie trudny do wykonania – ocenia wójt Stefan Dębski. – Dochody zaplanowaliśmy na 41 mln zł, a wydatki na około 45 mln zł. Dobrze, jeśli ruszy sprzedaż gruntów pod przemysł, budownictwo i usługi, a jeśli nie, to chcąc zrealizować wszystkie zaplanowane przedsięwzięcia, trzeba będzie się zadłużyć.

Dzisiaj zadłużenie gminy nie jest zbyt wysokie – wynosi około 37 procent. Warto wiedzieć, że gospodarny samorząd Czernicy uzyskał – za rok ubiegły – 500 tys. zł nadwyżki budżetowej, a w tym roku na zadania inwestycyjne przeznaczone będzie około 11 mln zł. Największe nakłady związane są z kanalizacją sanitarną, drogami i termomodernizacją. Gmina skanalizowana jest w 82 procentach, do skanalizowania pozostały: Chrząstawa Mała, Chrząstawa Wielka i część Wojnowic. – Ścieki z naszej gminy kierowane są do oczyszczalni w Jelczu-Laskowicach i na pola irygacyjne w Dobrzykowicach – wyjaśnia wójt Dębski. – Ale na zrzut na pola irygacyjne kończy się pozwolenie wodnoprawne. Zakończone negocjacje gminy z wrocławskim MPWiK pozwalają w przyszłości na zrzut ścieków do gminy Wrocław, ale aby to było możliwe, trzeba kosztem blisko 6 mln 350 tys. zł przebudować przepompownię ścieków w Kamieńcu Wrocławskim. Zadanie to planujemy zrealizować w tym roku przy wsparciu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Ponadto będzie przebudowany rurociąg tłoczny w Kamieńcu Wrocławskim i rozpoczniemy budowę kanalizacji sanitarnej w Chrząstawie Małej i Wojnowicach. W sumie na kanalizację sanitarną w tym roku przeznaczymy prawie 6 mln zł.

Od dawna w gminie Czernica łoży się na infrastrukturę drogową i w tym roku też tak będzie. Na modernizację ul. Polnej w Kamieńcu Wrocławskim i ul. Głównej w Gajkowie przewidziano 780 tys. zł, a na poprawę dróg gminnych zaplanowano 750 tys. zł, z czego 235 tys. zł przeznaczone zostanie na zakup tłucznia i klińca. – Gdyby pojawiły się jakieś dodatkowe pieniądze, to nie wykluczamy wprowadzenia do budżetu dodatkowych inwestycji drogowych – dodaje Stefan Dębski. – Tak stało się w roku ubiegłym, gdy w trosce o bezpieczeństwo wprowadzono do budżetu gminy budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej, drogach powiatowych i drodze gminnej.

Ważna też jest termomodernizacja budynków komunalnych, która ma być zrealizowana w latach 2014-2015 i obejmie gimnazjum, Urząd Gminy w Czernicy, przedszkole, GOPS w Czernicy, świetlicę wiejską w Wojnowicach i remizę OSP w Chrząstawie Wielkiej. Ogólna wartość robót termomodernizacyjnych pochłonie 1 840 944 zł.

HS