czwartek, 30 majaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Czernica: Dobra gmina

Rozmowa z Włodzimierzem Chleboszem, wójtem gminy Czernica

Bardzo proszę o przedstawienie w kilku słowach gminy Czernica.

– Gmina Czernica leży we wschodniej części województwa dolnośląskiego, w powiecie wrocławskim i graniczy bezpośrednio z Wrocławiem i sześcioma gminami. Sąsiedztwo ze stolicą Dolnego Śląska sprzyja budownictwu jednorodzinnemu, niskiemu bezrobociu, rozwojowi turystyki weekendowej oraz wykorzystaniu szerszej oferty kulturalnej i naukowej Wrocławia. Ostatnie lata przyniosły boom mieszkaniowy, wywołany doskonałym położeniem gminy. Chętnych do zamieszkania przyciąga i bliskość Wrocławia, i położenie gminy przy wschodniej obwodnicy miasta, i baza edukacyjna szkół na terenie gminy. Na osiedlanie się nowych mieszkańców w gminie znaczny wpływ ma bogactwo przyrodnicze i krajobrazowe starorzecza Odry i Widawy. Nasza gmina to idealne miejsce na wypoczynek i wykorzystanie walorów dobrej kuchni. W rejonie Chrząstaw, Wojnowic i Łan występują duże skupiska leśne, co cenią sobie grzybiarze, a w rejonie Czernicy, Ratowic, Chrząstaw i Kamieńca Wrocławskiego – cieszące się dużą popularnością zbiorniki wodne, raj dla miłośników kąpieli i wędkarzy.

Jak powstanie wschodniej obwodnicy Wrocławia wpłynęło na życie mieszkańców gminy?

– Obwodnica jest strategicznym węzłem komunikacyjnym Wrocławia. Jej powstanie otworzyło nowe możliwości dla przedsiębiorców i mieszkańców gminy, bowiem poprawiło komunikację pomiędzy gminą Czernica a resztą regionu. Dzięki obwodnicy możemy w szybki i bezpieczny sposób dojechać za Odrę do gminy Siechnice i dalej, w stronę Wrocławia. Obecnie Zarząd Województwa Dolnośląskiego planuje kontynuowanie budowy obwodnicy na odcinku Łany – Długołęka. Budowa tej trasy usprawni komunikację do wschodniej części miasta, a auta jadące od Strzelina czy Oławy będą mogły łatwiej dojechać do S8 i dalej do Warszawy, a także do autostradowej obwodnicy Wrocławia.

Jak gmina chce wykorzystać położenie gminy przy obwodnicy?

– Poszukujemy inwestorów na tereny zabudowy usługowej, obiektów produkcyjnych, składów i magazynów. W tym celu 10 kwietnia br. w siedzibie Urzędu Gminy Czernica odbyło się pierwsze spotkanie z prezesem Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Rafałem Jurkowlańcem. W jego wyniku gmina przekazała podstawowe dokumenty planistyczne oraz dokumenty związane ze stanem uzbrojenia projektowanego terenu w Dobrzykowicach w infrastrukturę techniczną (woda, ścieki, gaz, energia elektryczna, drogi). Taki „zestaw startowy” został przekazany zarządowi strefy 20 kwietnia. Po jego analizie zarząd strefy podejmie ewentualne dalsze kroki, które być może doprowadzą do podpisania porozumienia z LSSE. Analiza przekazanych dokumentów doprowadziła do kolejnej wizyty przedstawicieli strefy 13 maja. Po przeprowadzeniu wizji lokalnej obszaru projektowanego do włączenia w granice strefy legnickiej, uzupełniono i przekazano zarządowi strefy następne dokumenty. Jeżeli teren LSSE zostanie powiększony o obszar „Dobrzykowice”, będzie to oznaczać – po jego uzbrojeniu i pozyskaniu inwestorów – przede wszystkim miejsca pracy dla mieszkańców gminy. Ma to kluczowe znaczenie dla projektowanych zmian w dochodach gmin z podatku PIT, który miałby w całości zasilić w pierwszej skali podatkowej budżet gminy. Ponadto gmina na skutek ustawowego zwolnienia z podatku od nieruchomości, gruntów, budowli, budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie strefy przez przedsiębiorców, ma prawo do rekompensat pochodzących z budżetu państwa w formie tzw. rekompensującej subwencji ogólnej, wypłacanej w następnym roku – za rok poprzedni.

Co może zachęcić przedsiębiorców do inwestowania w gminie Czernica?

– Dzięki położeniu oferowanych przez nas terenów inwestycyjnych potencjalni inwestorzy mogą ulokować swoje firmy w atrakcyjnej i dynamicznie rozwijającej się aglomeracji wrocławskiej. Dodatkowymi atutami jest graniczenie z Wrocławiem – obok wschodniej obwodnicy Wrocławia i linii kolejowej. To zapewnia komunikację z regionem, połączenie z autostradą A4 i innymi kluczowymi ciągami komunikacyjnymi Dolnego Śląska, a także z nowo otwartą trasą S8 prowadzącą do Łodzi i Warszawy. Niezależnie od rodzaju inwestycji – czy to będzie centrum logistyczne, czy firma produkcyjna lub usługowa – powstające przedsiębiorstwa dzięki wykorzystaniu zaplecza infrastrukturalnego oraz ciągów komunikacyjnych zapewnią sobie naprawdę dobre warunki rozwoju poprzez udział w życiu gospodarczym rozwijającego się Dolnego Śląska i naszej gminy.