piątek, 1 marcaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Czernica: Bardzo dobry początek

Dziewiętnastego listopada na pierwszej sesji nowo wybranej Rady Gminy Czernica nowi radni i – wybrany po raz kolejny – wójt Włodzimierz Chlebosz złożyli uroczyste ślubowanie. Tak rozpoczęła się nowa kadencja czernickiego samorządu.

Kadencja 2014-2018 była dla Czernicy znakomita, gmina w rankingu „Sukces kadencji 2014-2018” dwutygodnika samorządowego „Wspólnota” zajęła – na 1555 gmin! – 41. miejsce w kategorii gminy wiejskie. Rankingi „Wspólnoty” uwzględniają poziom osiągniętych wskaźników w finansowych, ekonomicznych, infrastrukturalnych i społecznych. Oparte na obiektywnych danych GUS, są wiarygodnym wskaźnikiem rozwoju gmin i jakości samorządowych działań. Czy nowa kadencja da Czernicy jeszcze wyższą lokatę? Na razie wszystko wskazuje na to, że dobra passa trwa – już 29 listopada br. wojewoda dolnośląski Paweł Hreniak przedstawił informację Ministerstwa Sportu i Turystyki dotyczącą wyników naboru do programu „Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej” – edycja 2018. Z Dolnego Śląska dofinansowanie otrzymały trzy gminy: Jaworzyna Śląska, Nowa Ruda i Czernica. Dofinansowanie w kwocie ponad 425 tys. zł przeznaczone jest na budowę boisk – piłkarskiego, do siatkówki i koszykówki – oraz bieżni okrężnej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dobrzykowicach. Gdy 3 września uroczyście otwierano dobrzykowicką placówkę, wójt Włodzimierz Chlebosz mówił, że sportowa infrastruktura szkoły będzie rozbudowywana. I już widać, że tak się stanie…

Ale to nie jedyna dobra wiadomość u progu nowej kadencji. Na pewno bowiem bardzo dobrą wieścią jest to, że gmina Czernica zakończyła prace wdrożeniowe nad realizacją projektu dotyczącego uruchomienia nowych usług publicznych, które mogą być zgłaszane przez mieszkańców gminy elektronicznie. To koniec pracy nad niezwykle ważnym projektem partnerskim zatytułowanym „Zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych usług publicznych dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych Powiatu Wrocławskiego oraz 8 gmin: Czernicy, Długołęki, Jordanowa Śląskiego, Kątów Wrocławskich, Kobierzyc, Mietkowa, Siechnic i Żórawiny”. Wartość tego projektu, wspartego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, wynosiła ponad 12 mln zł, w tym dofinansowanie ponad 10 mln zł, z czego ok. 640 tys. zł – czyli 85 proc. poniesionych wydatków – zwrócone zostanie gminie Czernica. Zdaniem wójta Włodzimierza Chlebosza realizacja projektu przyczyni się do wzrostu poziomu usług w urzędzie gminy, a informatyzacja zapewni wzrost wydajności i efektywności pracy urzędników, realnie przyczyniając się do rozwoju społeczeństwa cyfrowego. Odczują to przede wszystkim mieszkańcy gminy oraz lokalni przedsiębiorcy, którzy wiele spraw będą mogli załatwić bez potrzeby wizyty w urzędzie.

Nowa samorządowa kadencja zaczyna się więc w gminie Czernica sukcesami i te sukcesy pomagają wygodniej i lepiej żyć mieszkańcom gminy, a trzeba podkreślić, że Czernica należy do krajowej czołówki gmin, w których liczba mieszkańców rośnie najbardziej dynamicznie.

Ata

Rada Gminy Czernica 2018-2023

Leszek Kusiak (przewodniczący), Ryszard Wychudzki (wiceprzewodniczący), Anna Andrusyn, Adam Cioczek, Zdzisław Dobrzański, Iwona Fuchs, Agnieszka Fugol, Jarosław Jagielski, Sabina Jasińska, Adam Jaskuła, Mateusz Kwaśny, Jerzy Misztal, Katarzyna Moroz, Beata Potocka, Daniel Urban.