czwartek, 18 lipcaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Czas na opolskie obwodnice

W najbliższych latach wybudowane zostaną obwodnice Nysy, Głogówka i Strzeleczek. Szacowany koszt to 163 mln zł. Inwestycje w połowie sfinansuje Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, drugą połowę musi dołożyć samorząd województwa. Udział zadeklarowały także samorządy Strzeleczek i Głogówka.

W ubiegłym miesiącu zostały zawarte umowy o dofinansowanie budowy obwodnic Głogówka, Nysy i Strzeleczek. Łączna kwota wsparcia z RFRD dla zadań zgłoszonych przez Zarząd Województwa Opolskiego wyniesie około 81,5 mln zł.

– Dzięki dofinansowaniu inwestycji lokalnych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zwiększa się komfort życia i bezpieczeństwo w wielu regionach naszego kraju. Dobre drogi są także fundamentem rozwoju gospodarczego, dlatego kierujemy do samorządów wsparcie na niespotykaną dotąd skalę, co pozwala na przebudowę, remonty i budowę tysięcy kilometrów dróg – powiedział wiceminister infrastruktury Rafał Weber.

Obwodnica Głogówka będzie miała około 4,9 km długości. Przyznana kwota dofinansowania z RFRD to około 28,5 mln zł, a całkowita wartość zadania to około 57 mln zł. Obwodnica Nysy powstanie w ciągu dróg wojewódzkich nr 411 i nr 489. Inwestycja dofinansowana ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg będzie miała około 6,3 km długości. Przyznana kwota dofinansowania z RFRD to około 39 mln zł, a całkowita wartość zadania to około 78 mln zł. Planowany termin oddania tych dwóch inwestycji do użytkowania to II kwartał 2028 roku.

Obwodnica Strzeleczek zostanie zrealizowana w ciągu drogi wojewódzkiej nr 409. Inwestycja dofinansowana ze środków RFRD będzie miała około 2,7 km długości. Przyznana kwota dofinansowania to około 14 mln zł, a całkowita wartość zadania to około 28 mln zł. Planowany termin oddania obwodnicy do użytkowania to IV kwartał 2025 roku.

Dotychczas w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w latach 2019-2023 na budowę, przebudowę lub remont ponad 21 tys. km dróg samorządowych zostało przeznaczonych ponad 15 mld zł. Wsparcie z tego programu jest przekazywane na inwestycje na drogach powiatowych, gminnych i wojewódzkich, zadania zwiększające bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego, budowę obwodnic w ciągach dróg samorządowych, zadania miejskie, a także na drogi o charakterze obronnym. Poprawa jakości tras lokalnych przekłada się na komfort podróżowania, ale także znacząco poprawia bezpieczeństwo ruchu drogowego.

W 2021 roku do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg włączone zostały obwodnice w ciągu dróg wojewódzkich. Wsparcie rządowe przyznano dla 51 zadań, w tym 45 zgłoszonych przez samorządy województw i 6 zgłoszonych przez prezydentów miast na prawach powiatu. Łączna wartość środków RFRD przeznaczonych na dofinansowanie realizacji inwestycji to prawie 2,4 mld zł.

(imi)

Najbardziej zaawansowany proces inwestycyjny jest w przypadku obwodnicy Nysy. Połączy ona rondo na drodze krajowej nr 41 w pobliżu Niwnicy, z drogą wojewódzką nr 411 prowadzącą do Głuchołaz. Jest to zdecydowana poprawa bezpieczeństwa komunikacji na kierunku Nysa – Głuchołazy.