czwartek, 13 czerwcaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Czas na Karpaty

Przedstawiciele z Polski, Czech, Słowacji, Ukrainy, Węgier, Rumunii oraz Serbii rozmawiali w Rzeszowie o potencjale przyrodniczym Karpat, a także o wpływie wojny w Ukrainie na środowisko naturalne.

Małgorzata Golińska, wiceminister klimatu i środowiska, mówiła, że to spotkanie w ramach polskiego przewodnictwa w Konwencji Karpackiej miało odbyć się dużo wcześniej. Na przeszkodzie stanęła jednak Tematem spotkania miała być bioróżnorodność, jednak zakres tematyczny poszerzył się z racji wydarzeń w Ukrainie. Agresja Rosji na Ukrainę sprawiła, że stanęły przed nami nowe problemy, wyzwania i priorytety.

Sylvie Motard, p.o. dyrektora Biura Europejskiego Programu Środowiskowego ONZ, mówiła, że góry są głównym komponentem światowego potencjału przyrodniczego, a w wielu miejscach globu dobrostan mieszkańców zależy w dużej mierze właśnie od stanu i zasobności gór. Góry są jednak zagrożone ze względu na ocieplenie klimatu. Zagrożenie występuje także ze względu na liczne zanieczyszczenia. Zrównoważony rozwój w górach może przynieść wszystkim społeczne i ekonomiczne korzyści.

– Karpaty to wspólny mianownik dla kilku państw i narodów. Ta wielokulturowa przestrzeń bazuje na dziedzictwie przyrodniczym, które jest naszym wspólnym dobrem, potencjałem, ale potencjałem jeszcze nie do końca wykorzystanym. Jeżeli chcemy, aby nasze kraje, regiony się rozwijały, to musimy właśnie myśleć o tych potencjałach, które u nas drzemią – mówił marszałek województwa podkarpackiego Władysław Ortyl.

Marszałek mówił także o działaniach, jakie podejmuje, aby uruchomiona została piąta unijna strategia dla Karpat. Te inicjatywy są realizowane m.in. na forum Europejskiego Komitetu Regionów, gdzie marszałek zaprezentował opinię dotyczącą potrzeby utworzenia Makroregionalnej Strategii dla Karpat, która wzorem strategii dla Alp byłaby motorem rozwoju krajów karpackich. Strategia Karpacka może też być, zdaniem marszałka, elementem służącym do odbudowy Ukrainy w obszarze karpackim.

(umwp)