czwartek, 23 marcaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Cyklostrada Dolnośląska

Sześciokilometrowa ścieżka połączyła Książęcą Wieś i Gruszeczkę. Całkowity koszt projektu to 2,7 miliona złotych i w większości finansowany jest z funduszy unijnych.

– Drogi rowerowe są ważnym elementem rozwoju turystyki na Dolnym Śląsku, dlatego razem z samorządami będziemy budować Cyklostradę Dolnośląską przebiegającą przez cały nasz region. Przesiadając się z samochodu na rower dbamy nie tylko o nasze zdrowie, ale również o środowisko – mówi marszałek dolnośląski Cezary Przybylski.

Nowo powstały odcinek to kolejny element powstającej Cyklostrady Dolnośląskiej – największego projektu rowerowego realizowanego w regionie. Jej głównym celem jest poprawa dostępności transportowej w województwie. Trasy rowerowe pełnią nie tylko funkcję rekreacyjną, ale poprawiają możliwości mobilności mieszkańców. Dzięki temu będą służyć zarówno rekreacji, turystyce, jak i codziennej komunikacji. Otwarta trasa była jednym z bardziej oczekiwanych odcinków w tej części Dolnego Śląska, ponieważ łączy dwie urokliwe trasy – żmigrodzką i milicką.

(umwd)