niedziela, 29 styczniaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Co nowego w Narodowym

We wrocławskim Muzeum Narodowym kolejny nowy rok i kolejne atrakcje…

10.01, g. 18:00
Teatr Czterech
Nabór do eksperymentalnej grupy teatralnej
Prowadzenie: Justyna Oleksy

Pawilon Czterech Kopuł podejmuje wyzwanie: TEATR W MUZEUM. Zadziwimy muzealną publiczność żywiołem happeningu. Performatywną energią wypełnimy muzealne przestrzenie. Wprowadzimy tradycję teatralnych finisaży wystaw czasowych.
Podejmiemy dialog z obrazem. Wejdziemy w interakcję z rzeźbą.
Wprowadzimy tradycję teatralnych finisaży wystaw czasowych.

Teatr Czterech.
Będziesz wśród nas?

Nabór do Teatru Czterech odbędzie się po godzinach otwarcia Muzeum, 10 stycznia o godzinie 18:00, by w skupieniu móc wykonać teatralne zadanie.
Prosimy o przygotowanie interpretacji dowolnie wybranego tekstu.

Prosimy o mailowe zgłoszenie obecności na przesłuchaniu: edukacja.pawilon@mnwr.pl

Wstęp wolny
Miejsce: Pawilon Czterech Kopuł


12.01, g. 12:00
Odkrywanie Śląska. Fascynacje prywatne i zawodowe
Wykład Marka Pierzchały w ramach cyklu „Mój Śląsk. Fascynacje”.

Wrocławski muzealnik, zajmujący się na co dzień śląskim malarstwem nowożytnym, zaprasza na retrospektywną opowieść o wędrówce ku regionalnej perspektywie przez różnorodne zainteresowania i fascynacje, ku spotkaniu z dolnośląskim krajobrazem, historią, zabytkami i ludźmi.
Wstęp wolny
Miejsce: Muzeum Narodowe we Wrocławiu

12.01, g. 15:00
Oprowadzanie kuratorskie po wystawie „Migracje”
Prowadzenie: Agnieszka Patała

Wstęp z biletem na wystawę czasową
Zapisy w tygodniu poprzedzającym wydarzenie: zapisy@mnwr.pl.
Miejsce: Muzeum Narodowe we Wrocławiu

12.01, g. 15:00
O zjawiskach z „Krajowej listy niematerialnego dziedzictwa kulturowego UNESCO”: koronce koniakowskiej i turkach grodziskich
Wykład Pauliny Sucheckiej

Fenomen koronki koniakowskiej to precyzja wykonania (pomimo braku wzorników), ale także wykorzystanie jej przez współczesnych wiodących kreatorów mody. Spotkanie przybliży historię „heklowania”, czyli szydełkowania, oraz technikę wykonywania tych oryginalnych koronek. Będzie też opowieścią o ludowych artystkach, które kontynuują tradycję.
Drugie omawiane zjawisko to znany na Podkarpaciu (a zwłaszcza w Grodzisku Dolnym) zwyczaj powoływania męskich formacji strażników Grobu Pańskiego, składających się wyłącznie z kawalerów.
Wstęp wolny
Miejsce: Muzeum Etnograficzne

12.01, g. 16:00
Panorama sztuki 20-lecia międzywojennego w Polsce
Wykład Iwony Gołaj w ramach cyklu „Dzicy przybysze w Polskich Atenach”.

To pierwszy z cyklu wykładów towarzyszących prezentowanej w Pawilonie Czterech Kopuł wystawie czasowej „Grupa Krakowska 1932–1937”.
Po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku polska sztuka weszła w nową fazę rozwoju. Artyści uwolnieni od brzemienia tematyki patriotycznej mogli wreszcie w swoich dziełach skoncentrować się, wzorem awangardy zachodnioeuropejskiej, na poszukiwaniach formalnych. Lata 1918–1939 były czasem kształtowania się nowoczesnej świadomości artystycznej i pojawienia się tendencji kontynuowanych i rozwijanych po II wojnie światowej. Powstają nowe uczelnie plastyczne, mnożą się czasopisma poświęcone sztuce, formują środowiska i ugrupowania twórcze, już nie tylko w Warszawie i Krakowie, ale także Poznaniu, Wilnie, Łodzi, Lublinie i we Lwowie. Najbardziej znane wśród nich to krakowska grupa „Formiści”, lwowska „Artes”, warszawska „Rytm” czy propagujące idee sztuki nieprzedstawiającej ugrupowania „Blok”, „a.r.” i „Praesens”.
Wstęp wolny
Miejsce: Pawilon Czterech Kopuł

13.01, g. 11:00
L‘École de Paris, czyli cudzoziemcy w Paryżu
Wykład Iwony Gołaj w ramach cyklu „Kurs historii sztuki. Klasycy nowoczesności”

Mianem tym określa się międzynarodową społeczność artystów w Paryżu, którzy przyjeżdżali z różnych części świata, ale głównie z Europy środkowo-wschodniej, i osiedlali się w stolicy Francji (najczęściej na Montparnassie) od początku XX w. do wybuchu II wojny światowej. Podczas wykładu
przedstawieni zostaną wybrani, najważniejsi artyści L‘École de Paris, m.in.: Amedeo Modigliani
(1884–1920), Mojżesz (Moïse) Kisling (1891–1953), Chaim Soutine (1893–1943) oraz Tsuguharu Fujita (1886–1969).

Wstęp z biletem za 5 zł
Miejsce: Pawilon Czterech Kopuł

13.01, g. 12:00
Barok
Wykład Romualda Nowaka w ramach cyklu „Kurs historii sztuki”

Spotkanie będzie okazją do zapoznania się z najważniejszymi i najznakomitszymi dziełami barokowymi w Europie. Omówione zostaną przykłady architektury sakralnej i świeckiej, malarstwa, rzeźby oraz rzemiosła artystycznego tej epoki.

Wstęp z biletem za 5 zł
Miejsce: Muzeum Narodowe we Wrocławiu

13.01, g. 12:00
Zimowe drzewo – moja fantazja

Zabawa plastyczna dla dzieci w wieku 6–12 lat w ramach cyklu „Z rodziną do Muzeum”
Prowadzenie: Renata Kuś

Dzieci wykonają fantazyjne prace przedstawiające drzewa pogrążone w zimowym śnie, więc obowiązkowo okryte puchową szatą. Posłużą do tego różne materiały, nawet te najbardziej niezwykłe.

Wstęp z biletem za 3 zł
Zapisy w tygodniu poprzedzającym zajęcia: tel. +48 71 372 51 48 lub edukacja@mnwr.pl.
Miejsce: Muzeum Narodowe we Wrocławiu

13.01, g. 12:00
„Żeby nam się darzyło, mnożyło / W oborze i w komorze / Na kołeczku i w woreczku…”
Prowadzenie: Dorota Jasnowska

Opowieść o niezwykle widowiskowych zwyczajach zimowego cyklu obrzędowego, które znano i praktykowano we wszystkich regionach Polski. O kolędnikach, których przyjmowanie miało zapewnić pomyślność
i urodzaj „w polu i oborze” oraz dobrobyt i szczęście. O tekstach życzeniowych i atrybutach kolędników: gwiazdach, szopkach, turoniach…
Wykład połączony z warsztatami plastycznymi.

Wstęp z biletem za 3 zł
Obowiązują zapisy: tel. 71 344 33 13 71 lub muzeum@muzeumetnograficzne.pl.
Miejsce: Muzeum Etnograficzne