wtorek, 25 czerwcaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Cisek: Wczoraj, dziś i jutro

W tym roku mija czterdzieści lat od powstania gminy Cisek. – To dla nas bardzo ważna data – mówił niedawno „Gminie Polskiej” wójt Alojzy Parys – i uczcimy ją najlepiej jak umiemy. Ważny jest bowiem dzisiejszy dzień, ale nie mniej ważna historia i ludzie, którzy ją tworzyli.

A historię gmina ma bardzo długą! Pierwsi ludzie przybyli tu prawdopodobnie u schyłku starszej epoki kamienia, kolejne epoki to rozwój rybołówstwa, łowiectwa, a następnie rolnictwa i hodowli. W pierwszych wiekach naszej ery pojawia się rzemiosło i handel. Te bardzo odległe czasy pozostawiły po sobie cenne zabytki, udokumentowane aż 209 znaleziskami archeologicznymi. Ślady istnienia miejscowości Cisek pojawiają się w dokumentach już w roku 1239, wieś Dzielnica występuje jeszcze wcześniej – w roku 1229, a Kobylice – w 1350. Jak cały Śląsk, ziemie te przechodziły z rąk polskich w czeskie, z czeskich – w austriackie, z austriackich – w pruskie… Były czasy rozwoju i czasy krwawych wojen. Dziś te stulecia splatają się w niezwykłą historię, z której mieszkańcy gminy są dumni. Warto wiedzieć, że już przychodząc do Urzędu Gminy w Cisku, spotykamy się z historią – mieści się on bowiem przy ulicy Planetorza. To nazwisko Józefa (1882-1956) i Władysława (1910-1944) – ojca i syna, urodzonych w Cisku działaczy na rzecz polskości tych ziem. Józef brał udział w powstaniach śląskich, Władysław był działaczem Związku Harcerstwa Polskiego w Niemczech i został zamordowany przez nazistów w czasie wojny. To oni i im podobni wprowadzili tę ziemię w jej powojenny polski czas.

 

A jest to czas w ostatnim dziesięcioleciu dla gminy Cisek naprawdę dobry. Oczywiście, nie omijały gminy problemy i dramaty związane z bliskością Odry, ale zaawansowana już bardzo budowa wałów przeciwpowodziowych, która ma się zakończyć w roku 2015, te problemy radykalnie zmniejszy. Dziś gmina Cisek – dzięki zgodnej, wspólnej pracy samorządu i mieszkańców – to miejsce znakomite i do zamieszkania, i na weekendowy czy wakacyjny wypoczynek. Gmina ma rolniczy charakter – 88 procent jej powierzchni zajmują użytki rolne – środowisko jest tu więc czyste i dzięki temu tereny te stają się bardzo interesującym miejscem dla rozwoju turystyki i agroturystyki. Spływ Odrą czy będący wędkarskim rajem akwen w Kobylicach to tylko część z licznych atrakcji gminy, która wabi także pięknymi krajobrazami. Już niedługo podziwiać je będzie można ze ścieżek rowerowych (trasa Miejsce Odrzańskie – Koźle), które wytyczone zostaną na wałach budowanych wzdłuż Odry. Jest tu także coś dla miłośników zabytków – w Miejscu Odrzańskim czeka na nich drewniany kościół pw. Trójcy Świętej z 1770 roku, w Przewozie – drewniany kościół pw. Judy Tadeusza z roku 1559, w Steblowie – zabytkowy folwark, w Łanach – neobarokowy kościół pw. św. Bartłomieja z 1906 roku, a w stolicy gminy, Cisku – piękny neogotycki kościół parafialny pw. Nawiedzenia NMP z 1928 roku.

Coraz lepiej rozwinięta jest gminna infrastruktura – niedawno wzbogaciła się o nowoczesną halę sportową z trzema pełnowymiarowymi boiskami do siatkówki, koszykówki i piłki ręcznej. Dobrze rozwinięta sieć placówek oświatowych powiększyła się o nowy budynek przedszkola w Cisku. Od 1 września br. wszystkie dzieci korzystają już w pełni z tego obiektu. Dobra infrastruktura – m.in. cztery szkoły, dwa ośrodki zdrowia, cztery kluby sportowe, biblioteka, Gminny Ośrodek Kultury, a także to, że cała gmina jest zwodociągowana i trwa jej kanalizowanie – to poważny atut dla tych, którzy chcieliby się w gminie Cisek osiedlić czy tu zainwestować. Władze gminy chcą wykorzystać zalety tego miejsca – tak przyrodnicze, jak i infrastrukturalne – stawiając na rozwój agroturystyki, turystyki konnej i rowerowej oraz małej gastronomii.

Ma więc gmina Cisek wiele atutów, ma na czym opierać swój rozwój. Ale największym atutem są ludzie – pracowici, umiejący zgodnie pracować dla dobra swej małej ojczyzny. Wiosną i latem domy w gminie toną w kwiatach – to barwny dowód na to, jak bardzo zależy mieszkańcom, aby ich miejsce na ziemi było piękne…

Anita Tyszkowska (TS)


 

Gmina Cisek

  • Powierzchnia – 71 km kw., z czego użytki rolne stanowią 88 procent

  • Liczba mieszkańców – 5787 (grudzień 2012 r.)

  • W skład gminy wchodzi 14 sołectw