niedziela, 16 czerwcaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Cisek: Świetne miejsce nad Odrą

Położona w południowo-wschodniej części województwa opolskiego, na lewym brzegu Odry, jest gmina Cisek przykładem dobrze funkcjonującego organizmu, w którym zgoda między władzami gminy i radnymi oraz wspólne dążenie do celu dają świetne rezultaty.

Cisek – graniczący z kędzierzyńsko-kozielską aglomeracją – jest gminą typowo rolniczą, a urodzajne, choć niełatwe w uprawie gleby, czyste środowisko i wysokie umiejętności miejscowych rolników są atutami nie do przecenienia, stanowiąc szansę stałej poprawy opłacalności gospodarowania. Tradycja odgrywa na tej ziemi szczególnie ważną rolę, ale nie mniej istotną – teraźniejszość i przyszłość miejscowej społeczności. Samorząd od lat działa na wskroś nowocześnie, a poza rolnictwem dobrze rozwija się agroturystyka, baza oświatowa jest na niezłym poziomie, powstają trasy rowerowe i konne, a spływy Odrą: kajakowy, pływadłem i motorówką już na stałe wpisały się w cykl fajnych ciseckich rekreacyjnych atrakcji.

– Nasza gmina jest bogata w wiele naturalnych walorów, tak potrzebnych dla odpoczynku współczesnego zapracowanego człowieka, a dysponując takimi atutami możemy stać się atrakcyjnym rejonem, wypoczynkowo-rekreacyjnym, turystycznym i osiedleńczym – mówi wójt Alojzy Parys. – Warto także podkreślić, że budowa wałów przeciwpowodziowych wzdłuż Odry nie tylko radykalnie zmniejszyła zagrożenie powodziowe, ale pozwoliła wytyczyć atrakcyjny szlak bezpiecznych ścieżek rowerowych z Miejsca Odrzańskiego do Koźla. Dysponujemy także kilkuhektarowym akwenem, który powiększy się po rekultywacji wyeksploatowanych żwirowisk i przyciągnie miłośników wędkarstwa i zwolenników wypoczynku nad wodą.

H.S. (TS)

 

Najważniejsze inwestycje w gminie Cisek w latach 2010-2014

Rok 2010 – modernizacja świetlic wiejskich w Podlesiu i Przewozie, budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Roszowicki Las – Nieznaszyn, budowa odcinka drogi transportu rolnego w Łanach, modernizacja popowodziowa ulic Nowej i Harcerskiej w Cisku, budowa budynku wielofunkcyjnego z infrastrukturą w Łanach, modernizacja budynku komunalnego w Roszowicach, urządzenie placu zabaw w Cisku, ukończenie placu przy Domu Wiejskim w Nieznaszynie, modernizacja popowodziowa SP Landzmierz, SP Roszowicki Las, Gimnazjum w Cisku i GOK w Cisku (łącznie inwestycje za 4 185 236 zł, w tym dotacje 664 840 zł).

Rok 2011 – zagospodarowanie placu zabaw w Miejscu Odrzańskim, projekt „Opolska Szkoła”, budowa kanalizacji sanitarnej w Kobylicach, modernizacja ciągów komunikacyjnych w Cisku, Miejscu Odrzańskim, Podlesiu, Landzmierzu i Roszowicach, modernizacja placu w Błażejowicach i remizy OSP w Roszowickim Lesie, modernizacja popowodziowa przedszkola w Kobylicach, modernizacja budynku socjalnego w Przewozie, „orlik” w Roszowickim Lesie i modernizacja dachu w budynku komunalnym w Steblowie (łącznie inwestycje za 6 549 835 zł, w tym dotacje 4 563 760 zł).

Rok 2012 – przebudowa rowu w Roszowicach, przebudowa ulic: Nowej w Cisku, Długiej w Przewozie, Ogrodowej w Roszowickim Lesie i Górnej w Łanach, przebudowa przepustów na drogach gminnych, przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Łanach, zagospodarowanie placu przy UG w Cisku, zagospodarowanie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Przewozie, budowa Publicznego Przedszkola w Cisku, budowa dodatkowych punktów oświetleniowych w Łanach i innych miejscach w gminie (łącznie inwestycje za 2 704 828 zł, w tym dotacje 1 860 262 zł).

Rok 2013 – budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Dzielnica – Łany, modernizacja świetlicy wiejskiej w Miejscu Odrzańskim, zagospodarowanie placu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w Roszowickim Lesie, zagospodarowanie centrów wsi Landzmierz, Łany, Nieznaszyn i Roszowice oraz utworzenie szkolnego placu zabaw przy SP w Roszowickim Lesie (łącznie inwestycje za 1 628 381 zł, dotacje 486 029 zł).

Rok 2014 – budowa drogi gminnej w Cisku, modernizacja drogi gminnej Cisek – Roszowicki Las, budowa kanalizacji sanitarnej w Landzmierzu, modernizacja budynku komunalnego w Dzielnicy, przebudowa budynku komunalnego w Cisku, budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Cisku i przebudowa drogi gminnej Cisek – Steblów.