sobota, 25 majaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Cisek – Czissek: Tylko zgoda buduje

Rozmowa z Alojzym Parysem, wójtem gminy Cisek

Gratuluję panu wygranych wyborów na wójta gminy Cisek, w której jest pan wójtem od lipca 1992 roku (wygrana w pierwszej turze). A jak wygląda początek roku i nowej kadencji w waszej gminie?

– Jest nowa rada gminy, ekipa dobrych i zgranych radnych. Myślę, że współpraca układa się dobrze i większych problemów nie będzie. Jesteśmy już po wyborach sołtysów i rad sołeckich i pierwsze spotkanie z sołtysami mamy już za sobą. Działa też w naszej gminie fundusz sołecki w nowym wymiarze. Optymistycznie zakładam, że będziemy rozwijać gminę w zgodzie, bowiem tylko zgoda jest gwarantem normalnej pracy, a swary niczego dobrego do życia społecznego nie wnoszą. U nas zawsze szukamy kompromisu i zazwyczaj się dogadujemy. W tym roku rozliczamy ostatnie projekty unijne ze starego programowania, kończymy budowę kanalizacji w Landzmierzu i zakończyliśmy modernizację zabytkowego budynku w Dzielnicy, której historia sięga ponad siedmiu tysięcy lat. Prowadzone są tam wykopaliska i jeśli zdobędziemy jakieś eksponaty od archeologów, to zamierzamy stworzyć tam izbę historyczną właśnie na bazie wykopalisk.

Zatem ten rok będzie rokiem…

– …oddechu przed sięganiem po środki finansowe z nowego unijnego programowania 2014-2020. Planujemy spłacenie kredytów, aby mieć większe możliwości kredytowe, gdy pojawią się unijne granty. Przed nami też nowe wyzwania, przede wszystkim kontynuacja budowy kanalizacji w kolejnych naszych miejscowościach. Niestety, na kanalizację nie ma zbyt dużo środków, korzystamy jedynie z pieniędzy z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, a nie możemy skorzystać z dużych projektów, ponieważ nie spełniamy wymaganych wskaźników.

Czy macie plan pozyskiwania zewnętrznych pieniędzy?

– Budujemy strategię, która wyznaczy, co z unijnych środków będziemy próbować realizować. Na pewno będą to drogi, które są także odsunięte na dalszy plan w nowym rozdaniu unijnych grantów, ale będziemy posiłkować się „schetynówkami” i Funduszem Ochrony Gruntów Rolnych.

Pod koniec ubiegłego roku ukończono budowę wałów przeciwpowodziowych na terenie waszej gminy.

– Wały są zbudowane, będzie można spać trochę spokojniej, choć trzeba zdać sobie sprawę z tego, że same wały nie zapewniają stuprocentowego bezpieczeństwa, ponieważ z naturą całkowicie nie da się wygrać. Wał w którymś miejscu może zostać przerwany i trzeba zapewnić odpływ wody do koryta Odry na wysokości Koźla. Problem ten istnieje, co pokazała powódź w roku 2010. Dlatego trzeba wybudować kanał ulgi lub potężną śluzę wałową na wale w Koźlu, aby wylana woda mogła wrócić z powrotem do koryta Odry. Dzisiaj jest to niemożliwe. Problem ten podnoszony jest najbardziej przez mieszkańców wsi Kobylice i dzielnicy Koźla, którzy najbardziej ucierpieli przez powódź. Uważam, że inwestycja ta jest bardzo istotna ze względu na bezpieczeństwo ludzi i powinna być szybko zrealizowana, ale nasze władze nie chcą za bardzo o niej słyszeć i nie wykazują inicjatywy, aby rozwiązać ten palący problem.

Jeśli powiedziało się A, to trzeba powiedzieć B…

– …a nawet C i wybudować wreszcie zbiornik retencyjny w Raciborzu.

W gminie Cisek warto by było jeszcze zrobić ścieżkę rowerową po koronie wałów…

– Mamy już nawet opracowany projekt ścieżki rowerowej po wale od Koźla do stolicy gminy, Ciska, i chcemy zrealizować tę inwestycję dzięki środkom z nowego unijnego rozdania.

Rozmawiał Sławomir Grymin

 

Rada Gminy Cisek

Rozwita Szafarczyk (przewodnicząca), Gerard Stania (wiceprzewodniczący), Łukasz Cichoń, Dawid Furman, Ewa Głombik, Tomasz Golasz, Kazimiera Lewicka, Norbert Mikliss, Fryderyk Nawrat, Donata Proksza, Ignacy Rudolf, Anna Ryborz, Elżbieta Sączawa, Agnieszka Szczuka, Alojzy Wurst