wtorek, 25 czerwcaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Cisek – Czissek: Gdzie oddycha się normalnie

Czy można dobrze rozwijać się, planowo wzbogacać infrastrukturę i systematycznie realizować coraz to nowe zadania stawiane samorządowi przez lokalną społeczność, dysponując kilkunastomilionowym budżetem? Okazuje się, że można, i to można przez lata i z powodzeniem, jak się to dzieje w położonej w południowo-wschodniej części Opolszczyzny gminie Cisek.

Choć kraina ta jest obszarem rolniczym i z obcowania z ziemią korzystają osiadli tutaj ludzie już od setek lat, to dzisiaj samorząd gminy Cisek dobrze zdaje sobie sprawę z tego, że warto promować walory naturalne zarządzanych przez siebie terenów. A malowniczy obszar gminy jest coraz bardziej rozpoznawalny nie tylko w województwie opolskim – i nic w tym dziwnego, ponieważ pełen jest atutów stawiających go w regionalnej czołówce rejonów wypoczynkowych, turystycznych i osiedleńczych. Jednak sama natura i przyroda nie wystarczą, potrzeba jeszcze środków finansowych, przede wszystkim tych zewnętrznych z nowego programowania unijnego.

– Planowane są już nabory na dofinansowania projektów, jesteśmy do tego przygotowani i na pewno z tego skorzystamy – mówi wójt Alojzy Parys. – A w najbliższym najprawdopodobniej weźmie udział nasza Fundacja Euro-Country, w ramach Programu Odnowy Wsi. Będzie dotyczył czterech niewielkich projektów – zagospodarowanie centrów wsi Łany, Steblów, Kobylice, z placem zabaw, i rewitalizacja zbiornika wodnego w Nieznaszynie. Takie wnioski o dofinansowania zadań złożymy i będziemy czekać na rozstrzygnięcia konkursów. Ponadto w ramach subregionu kędzierzyńsko-strzeleckiego, gmina Cisek ma złożony wniosek – wspólnie z gminami Reńska Wieś, Polska Cerekiew i częściowo z Kędzierzynem-Koźlem – o dofinansowanie budowy ścieżek rowerowych po nieczynnym torowisku kolejowym. Liczymy również na dofinansowanie termomodernizacji budynku w Cisku, w którym znajduje się poczta i policja. Poza tym złożyliśmy także wniosek o dofinansowanie budowy pierwszego etapu kanalizacji w Cisku. Zatem trochę wniosków już złożyliśmy, ale na tym nie poprzestajemy i następne wnioski o unijne granty są już przygotowywane. Ponadto wspólnie z Zarządem Wojewódzkim Ochotniczych Straży Pożarnych realizujemy projekt wspólnego kupna nowego samochodu pożarniczego dla OSP Łany, która od listopada ubiegłego roku jest częścią Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Chcę też podkreślić, iż dzięki inicjatywie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, w ramach projektu dotyczącego zakupu wyposażenia dla strażaków skorzysta 15 jednostek OSP z Opolszczyzny.

Warto wiedzieć, że na terenie gminy Cisek zlokalizowane są gospodarstwa agroturystyczne, choćby w Przewozie i Landzmierzu.

– Niektórzy tego nie widzą, ale ja uważam, że nasza gmina jest bardzo atrakcyjna także pod względem turystycznym i osadniczym – uśmiecha się wójt Parys. – Dolina Odry ma swoje niezaprzeczalne walory, a wał przeciwpowodziowy jest wspaniałą i niezapomnianą trasą spacerową obfitującą w piękne widoki. Nie ma na naszym terenie jakiegoś uciążliwego dla środowiska naturalnego przemysłu, zatem czyste powietrze, woda i trawa zielona przemawiają za tym, aby nas odwiedzać. Mamy też baśniowe wąwozy lessowe – podobne do tych w Sandomierzu – ale u nas są chyba nawet ładniejsze. Pochwalić się możemy zabytkowymi kościółkami, m.in. w Łanach i Miejscu Odrzańskim, a w naszych piekarniach zaopatrzyć się można w smaczne tradycyjne pieczywo. Bez fałszywej skromności twierdzę, że mamy wiele atutów i coraz więcej osób odwiedza gminę Cisek. Będzie budowany kanał Odra – Dunaj, który dotyczy także naszych terenów i jest to dla nas istotna szansa rozwojowa. A ponadto przez nasze tereny będzie przebiegał gazociąg Polska – Czechy, co pozwoli nam lepiej się rozwijać. Zatem zapraszamy wszystkich do nas – przyjedźcie, zobaczcie, a może przyjedziecie ponownie lub u nas zostaniecie…

HS