piątek, 21 czerwcaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Chojnów – miasto: Zapraszamy!

W tym mieście od lat wiele się dzieje, w tym mieście dużo się robi, w tym mieście priorytetem jest rozwój i człowiek. Chojnów – niespełna 15-tysięczne miasto na pograniczu Pogórza Kaczawskiego i Niżu Śląskiego, w dolinie rzeki Skory – ma ogromne możliwości inwestycyjne, gospodarcze, turystyczne i kulturalne.

Położony w sąsiedztwie autostrady A4, oferuje inwestorom atrakcyjne tereny w Legnickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Dziś jest to 5,48 ha. W ramach współpracy z przedsiębiorcami oferuje ulgi podatkowe przy tworzeniu nowych miejsc pracy.

Miasto do dzisiaj zachowało specyficzny klimat minionych stuleci oraz wiele cennych zabytków stanowiących o jego uroku. 650-letnią historię prześledzić można, poznając cenne obiekty – sakralne i świeckie – oraz bogate zbiory Muzeum Regionalnego, którego siedzibą jest zamek zbudowany w drugiej połowie XIII w., za czasów Henryka V.

Dumą Chojnowa jest gotycka fara wzniesiona w latach 1390-1468. Kościół pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła jest trójnawową, orientowaną bazyliką wzniesioną na planie krzyża łacińskiego. We wnętrzu kościoła i na jego ścianach zewnętrznych wmurowane są epitafia z okresu renesansu, manieryzmu, baroku i klasycyzmu, między innymi są wśród nich epitafia pastorów.

Równie ciekawy jest kościół pw. Niepokalanego Poczęcia NMP, wybudowany w latach 1909-1911 według projektu berlińskiego architekta Friedricha Oskara Hossfelda w stylu neoromańskiej bazyliki.

Nad miastem góruje gotycka Baszta Tkaczy, wzniesiona w XV w., po raz pierwszy wymieniona w 1572 roku. Obiekt bronił północnej kurtyny murów obronnych, a dziś jest symbolem kultywowanych przez samorząd tradycji tkactwa, które było dawniej podstawowym źródłem utrzymania. Do tych czasów nawiązuje cykliczna impreza organizowana od jedenastu lat – Festiwal Tkactwa i Rękodzieła Artystycznego.

W Chojnowie duży nacisk kładzie się na modernizację infrastruktury komunalnej. Gros inwestycji dotyczy przebudowy sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, wymiany nawierzchni lub budowy dróg i ciągów pieszych oraz oświetlenia. Jednym z największych przedsięwzięć ostatnich lat jest zakończona w ubiegłym roku rewitalizacja obszaru śródmiejskiego. Rynek – integralna część Chojnowa – został zaprojektowany tak, by nawiązywać charakterem i funkcją do czasów swojej świetności. Centralnym punktem tego miejsca jest atrakcyjna fontanna z postacią tkacza, nawiązująca do rzemieślniczych tradycji Chojnowa.

Turystyczne walory miasta podnosi również atrakcyjna oferta kulturalna i sportowa. Bazą są nowoczesne, wielofunkcyjne boiska, korty tenisowe, siłownia terenowa i kryta pływalnia oraz odrestaurowany w ubiegłym roku Dom Schrama – wspaniały obiekt, wykorzystywany przez lokalne środowiska do różnego typu przedsięwzięć.

Tu warto zainwestować, tu można wypocząć, tu warto się zatrzymać…

Więcej o Chojnowie na: chojnow.eu

 

Oferta sprzedaży terenów inwestycyjnych

 

I. Powierzchnia terenu: 2,3657 ha

Chojnów, rejon ul. Fabrycznej – ul. Kraszewskiego, własność Gminy Miejskiej Chojnów, obszar Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej podstrefa Chojnów.

Przeznaczenie: zgodnie z aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego – tereny produkcji, baz i składów, usługi komercyjne (w zakresie produkcji), usługi publiczne.


 

II. Powierzchnia terenu: 3,1106 ha

Chojnów, ul. Łużycka, własność Gminy Miejskiej Chojnów, obszar Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej podstrefa Chojnów, działalność przemysłowa, magazynowa, składowa, bezpośredni dostęp do infrastruktury technicznej i drogi publicznej, sprzedaż w drodze przetargu.