niedziela, 21 lipcaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Chojnów – miasto: Wzorowi pod wieloma względami

Zgromadzenie dziennikarzy i specjalistów Forum Ekspertów przyznało gminie miejskiej Chojnów tytuł „Wzorowa Gmina”, który może dzierżyć do roku 2026. Temu wyróżnieniu nie dziwi się nikt, kto zna tutejszy samorząd, który nie przejada środków finansowych, zgodnie i konsekwentnie polepsza poziom życia miejscowej społeczności i przez kolejne lata realizuje proinwestycyjne budżety. Władze Chojnowa nie zajmują się politykierstwem, tutaj polityką jest mieszkaniec i jego dobro.

Nadając Chojnowowi tytuł „Wzorowa Gmina”, Kapituła Konkursu wzięła pod uwagę szereg aspektów samorządowego życia wyróżniających tę miejską gminę.

Miasto przez duże M

Zdaniem jurorów, miastem Chojnów od kilkunastu lat zarządza samorząd przyjazny i godny zaufania, który dynamicznie rozwija gminę. Poprawiła się baza oświatowa, nieźle rozwija się osadnictwo, a miasto jest dobrze skomunikowane – przede wszystkim dzięki pobliskiej autostradzie A4. Forum Ekspertów m.in. zwróciło uwagę na dobrze zorganizowaną i stale rozbudowywaną infrastrukturę Chojnowa – w tym rozpoczętą modernizację oczyszczalni ścieków, a także budowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej. Chojnów jest polskim miastem, ale także europejskim i otwartym, mającym umowy partnerskie z miastami: Egelsbach (Niemcy), Commentry (Francja) i Mnichowo Hradiste (Czechy). Warto też podkreślić, że lokalny samorząd postawił na bezpieczeństwo mieszkańców (monitoring i aplikacja o niebezpieczeństwach) oraz na inwestycje drogowe i modernizację oświetlenia ulicznego. W Chojnowie rozwinięto dobrze bazę kulturalno-sportowo-rekreacyjną, a wiele fajnych wydarzeń inspiruje i organizuje Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji, w którym działają sale kinowa i recitalowa, kręgielnia, fitness, pracownie muzyczna i plastyczna, dwa boiska zielone i jedno ze sztuczną nawierzchnią, kort tenisowy, otwarta strefa aktywności, skatepark, pumptrack, ścianka wspinaczkowa, plac zabaw i terenowa siłownia. W mieście jest Biblioteka Miejska z Młodzieżowym Klubem Dyskusyjnym oraz Dyskusyjny Klub Książki „Łgarz”.

Burmistrz Jan Serkies

Pod znakiem tegorocznych inwestycji

Mijający rok zamknie się bilansem licznych inwestycji w mieście. Ich realizację, w wielu przypadkach, udało się podeprzeć pozyskanymi środkami z zewnątrz.

 Przebudowa ul. Jerzmanowickiej to zadanie, które kosztowało miasto 1.789.845,68 zł. Gmina pozyskała dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na w wysokości 1.423.828,32 zł.

 W ramach zadania „Budowa sieci wodociągowej z pompownią wody oraz kanalizacji sanitarnej w ul. Leśnej i Wrzosowej” wykonano kanalizację sanitarną grawitacyjną o długości 869,60 mb, sieć wodociągową o długości 949,00 mb, przyłącze energetyczne 12 mb, wybudowano pompownię wody. Zadanie było dofinansowane z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład. Gmina Miejska Chojnów otrzymała środki w wysokości 1.352.501,00 zł. Całkowita wartość inwestycji wyniosła 1.380.103,70 zł.

 Rewitalizacja Parku Piastowskiego zdecydowanie poprawiła estetykę i komfort użytkowania ważnego i popularnego w mieście terenu. Zadanie obejmowało wykonanie ścieżek parkowych oraz budowę małej architektury. W ramach umowy zostały wykonane prace pielęgnacyjne w obrębie istniejącej zieleni oraz zastępcze nasadzenia drzew – lipy drobnolistne, dęby szypułkowe i buki pospolite. W parku zostały nasadzone byliny, m.in. liliowce, irysy, bergenie oraz hosty. Wartość zadania – 442.800 zł. Gmina Miejska Chojnów pozyskała dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 266.172 zł.

 W trakcie realizacji jest duża inwestycja pn. „Remont Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Konarskiego 4 w Chojnowie”. Remont pomieszczeń oraz wykonanie instalacji elektrycznych i niskoprądowych to konieczne prace skierowane na bezpieczeństwo i poprawę komfortu. Wartość zawartej umowy to 1.436.333,50 zł. Gmina Miejska Chojnów otrzymała promesę inwestycyjną z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład w wysokości 490.000 zł na wykonanie instalacji elektrycznych i niskoprądowych.

 Przebudowa Placu Dworcowego ma na celu poprawę bezpieczeństwa drogowego na tym obszarze i zabezpieczenie miejsc parkingowych. Powstaje tu 27 miejsc parkingowych, nowa kanalizacja deszczowa z uzbrojeniem, w zakresie branży elektrycznej wybudowana jest nowa linia kablowa, wymieniane są słupy oświetleniowe. W ramach zadania nastąpi włączenie jezdni manewrowej parkingu do istniejącego układu drogowego na ul. Kościuszki. Wartość zadania – 447.720 zł.

 W Parku Piastowskim zamontowano ścieżkę zdrowia – inwestycję zgłoszoną przez mieszkańców w ramach Budżetu Obywatelskiego.

 Trwają prace przy budowie boiska wielofunkcyjnego przy Przedszkolu Miejskim nr 1. W ramach zadania przewiduje się budowę boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 12×18 m z nawierzchnią sportową poliuretanową, budowę piłkochwytów za bramkami o wysokości 4 m i długości 15 mb każdy. Boisko wielofunkcyjne obejmie miniboisko do piłki nożnej i miniboisko do koszykówki. Wartość umowy to 242.310 zł.

 4 października burmistrz miasta Chojnowa zawarł umowę na budowę pierwszego na terenie miasta integracyjnego placu zabaw. Najbardziej atrakcyjnym elementem placu zabaw będzie zestaw w formie pirackiego statku, składający się z dwupoziomowego podestu, zjeżdżalni, przeplotni linowej. To pierwszy plac zabaw z urządzeniami dla dzieci niepełnosprawnych, takimi jak np. karuzela przeznaczona do wspólnej zabawy dzieci z dysfunkcjami ruchowymi oraz huśtawka ze specjalnym siedziskiem. Plac zabaw zostanie również wyposażony w urządzenia interaktywne. Wartość umowy – 544 901 zł.

 W ostatnich dniach podpisano umowę na realizację zadania „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Goliszowie – etap II”. Wartość zadania to 12.311.135,60 zł, w tym promesa z Programu Polski Ład w wysokości 10.400.000 zł.

 W ciągu ostatnich miesięcy remontowano miejskie chodniki, zamontowano bezobsługowy park linowy, przeprowadzono konserwację kładek nad rzeką Skorą, wymieniono oprawy oświetlenia ulicznego z redukcją mocy, zakupiono schodołaz gąsienicowy.

 W najbliższym czasie przeprowadzony zostanie remont kolejnych dróg gminnych: ul. Wojska Polskiego oraz ul. Ignacego Paderewskiego, prowadzone jest postępowanie na budowę instalacji fotowoltaicznej o mocy do 50 kWp na dachu budynku sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 4, na budowę kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym, ułożenie kostki betonowej pod stację napraw i konserwacji rowerów wraz ze stojakiem rowerowym w ramach zadania z Budżetu Obywatelskiego 2023 pn. „Stacja Pumptrack”/Punkt napraw i konserwacji: rowerów, deskorolek, hulajnóg i innych sprzętów oraz postępowanie na wykonanie projektu systemu informacji miejskiej.

 Dzięki pozyskanym kolejnym dotacjom Chojnów ma możliwość realizacji dodatkowych inwestycji. Samorząd w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków otrzymał promesy wstępne na:

• kapitalny remont tynków i wymalowań naw bocznych kościoła parafialnego pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Chojnowie – 465.990,86 zł;

• remont pokrycia dachowego wież i naw kościoła parafialnego pw. Niepokalanego Poczęcia NMP – 521.326,53 zł;

• remont Muzeum Regionalnego – 245.000 zł.

 Z Rządowego Funduszu Polski Ład przyznano promesę na przebudowę dróg gminnych: ul. Reymonta, ul. Ogrodowej, ul. Konarskiego oraz ul. Królowej Jadwigi w Chojnowie – 2.700.000 zł. Obecnie w trakcie przygotowań jest dokumentacja projektowa.

 Rządowy Fundusz Polski Ład – edycja ósma dołoży 6.500.000 zł na przebudowę nawierzchni dróg ul. W. Bogusławskiego, ul. L. Solskiego, ul. M. Ćwiklińskiej oraz 2.000.000 zł na budowę sieci wodociągowej na osiedlu domów jednorodzinnych.

Miasto oferuje

Miasto Chojnów posiada w swojej ofercie następujące nieruchomości do sprzedaży:

 8 działek przy ul. gen. Kazimierza Pułaskiego o średniej powierzchni 700-900 m2 przeznaczonych pod zabudowę budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi z możliwością usług wbudowanych. Olbrzymią zaletą działek, oprócz ich powierzchni oraz możliwości zagospodarowania, jest ich lokalizacja, bowiem teren pod przyszłe osiedle domków jednorodzinnych znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie współczesnych budynków mieszkalnych w zabudowie szeregowej, budynków wielorodzinnych, żłobka miejskiego, a także wielu obiektów handlowo-usługowych. Nie brak jest w pobliżu również placów zabaw dla dzieci oraz terenów rekreacyjnych.

 Kolejna działka przeznaczona do sprzedaży znajduje się w samym sercu miasta Chojnowa. Nieruchomość gruntowa zlokalizowana jest na obszarze staromiejskiego zespołu zabudowy śródmieścia przy wjeździe do zabytkowego Rynku od strony ul. Chmielnej (w pobliżu Domu Schrama). Jej powierzchnia wynosi 535 m2, które mogą zostać przeznaczone pod zabudowę komercyjną – nieuciążliwych usług i handlu oraz zabudowę mieszkaniową wielorodzinną.

 Miasto Chojnów w swojej ofercie posiada również tereny przeznaczone pod działalność gospodarczą z możliwością budowy baz, składów i magazynów o profilu produkcyjnym, handlowym lub usługowym o łącznej powierzchni nieco pond 3 ha przy ul. Łużyckiej. Działki stanowią obszar włączony w Legnicką Specjalną Strefę Ekonomiczną – podstrefa Chojnów.

 Mówiąc o działalności komercyjnej, nie sposób zapomnieć o lokalach użytkowych, które posiadamy do sprzedaży na terenie miasta. Są to m.in.: były Urząd Stanu Cywilnego przy ul. Kilińskiego 5 o powierzchni użytkowej 180,80 m2, który z powodzeniem może być wykorzystany na nieuciążliwe usługi komercyjne, np. biura lub gabinety, ale także z racji faktu, iż lokal położony jest na parterze budynku mieszkalnego, istnieje możliwość zmiany sposobu jego użytkowania na funkcję mieszkaniową.

 Kolejne to lokal użytkowy przy ul. Legnickiej 26, położony na parterze budynku wielorodzinnego, składający się z jednego pomieszczenia usługowego oraz zaplecza o łącznej powierzchni użytkowej 36,90 m2 oraz lokal użytkowy przy ul. Kolejowej 27, składający się z trzech pomieszczeń o łącznej powierzchni użytkowej 24,40 m2. Najważniejszą zaletą wszystkich wymienionych propozycji jest ich bardzo dogodna lokalizacja, która z pewnością przysłuży się do powiększeniu grona klientów lub – w przypadku początkujących przedsiębiorców – do zdobycia nowej pokaźnej grupy odbiorców swoich towarów lub usług.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą. Aby dowiedzieć się więcej o nieruchomościach przeznaczonych do sprzedaży, należy kontaktować się z Wydziałem Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Chojnowie osobiście (pok. nr 12) lub telefonicznie pod numerem: 76 818 66 84.

www.um.chojnow.eu