czwartek, 20 czerwcaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Chojnów – miasto: Tutaj sporo się dzieje

To piękne, zabytkowe miasto, którego lokacja nastąpiła w XIII w., przeżywało wzloty i upadki, ale nigdy się nie poddało. Dzisiejszy Chojnów – a w zasadzie jego samorząd – toczy inne batalie związane przede wszystkim z pozyskiwaniem finansowych środków zewnętrznych, a co za tym idzie wzbogacaniem infrastruktury i polepszaniem komfortu życia mieszkańców.

W roku 2021 – mimo pandemii i obostrzeń z nią związanych – w dolnośląskim Chojnowie dużo się działo pod względem inwestycyjnym i pieniędzy nie przejadano. Dzięki temu przebudowano ul. Bielawską wraz z budową parkingów i chodników oraz wykonano sieć oświetlenia ulicznego, przykanaliki kanalizacji deszczowej, przełożono hydrant i przebudowano część infrastruktury telekomunikacyjnej (zadanie w całości sfinansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych). Ponadto w ramach zadania „Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej przy ul. Sikorskiego w Chojnowie” powstała ponad czterystumetrowa sieć kanalizacji sanitarnej ogólnospławnej, a także ponad czterystumetrowa sieć wodociągowa na potrzeby planowanego osiedla domków jednorodzinnych. Wykonano wiele przykanalików i cztery hydranty, a zadanie sfinansowano z RFIL. Poza tym, dzięki realizacji zadania „Budowa oświetlenia na terenie miasta Chojnowa”, posadowiono 10 słupów wyposażonych w oprawy oświetleniowe LED (dofinansowanie z RFIL). Wybudowano także oświetlenie drogowe w ciągu ul. Legnickiej, na odcinku od skrzyżowania z ul. Kilińskiego do skrzyżowania z ul. Sikorskiego oraz w ul. Maczka i ul. Andersa.

Ważnym przedsięwzięciem było wybudowanie skateparku i pumptrucka (dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej), placu zabaw na terenie rekreacyjno-sportowym przy Miejskim Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji oraz wyremontowanie dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Chojnowie. W trakcie realizacji są roboty budowlane i instalacyjne w Przedszkolu Miejskim nr 3 – zabezpieczenie przeciwpożarowe obiektu oraz remont biura w budynku na cmentarzu komunalnym.

Natomiast największą przyszłoroczną inwestycją będzie niewątpliwie przebudowa ulic Sikorskiego, Bohaterów Powstania Warszawskiego, Królowej Jadwigi, Konarskiego, Andersa, gen. Maczka oraz budowa parkingu przy ul. Kilińskiego w Chojnowie – na co miejscowy samorząd otrzymał 4 446 000 zł dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład.

W projekcie budżetu Chojnowa na rok 2022 zaplanowano dochody w wysokości 57 626 930 zł, a dochody własne na prawie 33 mln zł. Dotacje z budżetu państwa mają wynieść prawie 11 mln zł, a subwencja ogólna to ponad 14 mln zł.

H.S.

Samorządowi Chojnowa bardzo zależy na rozwoju budownictwa jednorodzinnego i dla wszystkich marzących o własnym domu przygotowano wspaniałą ofertę. Do nabycia jest 19 działek o średniej powierzchni 1100 mkw., przeznaczonych pod zabudowę budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, z możliwością usług wbudowanych, których niezaprzeczalną zaletą jest ich lokalizacja. Teren pod przyszłe osiedla domków jednorodzinnych znajduje się przy ul. Sikorskiego, w bezpośrednim sąsiedztwie budynków mieszkalnych w zabudowie szeregowej, budynków wielorodzinnych, obiektów handlowo-usługowych, stacji paliw oraz budynków użyteczności publicznej czy miejskiego żłobka. Nieopodal znajduje się poczta, apteka i tereny rekreacyjne. Działki są uzbrojone i przygotowane pod zabudowę – ceny wywoławcze od 106 200 zł do 147 300 zł.

Miasto ma też tereny przeznaczone pod działalność gospodarczą – budowę baz, składów i magazynów o profilu produkcyjnym, handlowym lub usługowym o łącznej powierzchni ponad 3 ha przy ul. Łużyckiej. Działki stanowią obszar włączony w Legnicką Specjalną Strefę Ekonomiczną – podstrefę Chojnów.

Ponadto miasto ma do zbycia dwa lokale użytkowe – przy ul. Kilińskiego 5 (180,80 mkw.) i przy ul. Witosa 32 (143,30 mkw.) – z przeznaczeniem na zabudowę mieszkaniową wielorodzinną lub nieuciążliwe usługi komercyjne.