niedziela, 16 majaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Chojnów – miasto: Tutaj lekcje odrobiono

Z powodu pandemii ubiegły rok był trudny dla całej społeczności Chojnowa, ale ludzie się nie poddali, solidarnie przeciwstawiając się wirusowi. Sprawdził się też samorząd miasta i podległe mu agendy, pracownicy oświaty, miejscowa policja i straż pożarna. Rok 2021 też jest niełatwy, ale władze Chojnowa potrafią zarządzać gminą nawet w niecodziennych warunkach, a radni także stają na wysokości zadania, zdając sobie sprawę z tego, iż tylko zgodna współpraca może przynieść owoce.

Ekstremalnie niełatwe warunki są świetnym testem na prawdziwe przyjaźnie, swoistym papierkiem lakmusowym pokazującym ludzkie charaktery, a w wypadku samorządu – na jego przygotowanie do pracy w czasie kryzysu.

Lekcja zdana na piątkę
W Chojnowie samorząd, organizacje pozarządowe i zwykli mieszańcy nieźle odrobili lekcje z zakresu ludzkiej solidarności. Dobrze i z poświęceniem działały i funkcjonują przychodnia rejonowa, pogotowie ratunkowe i zatrudnieni w nich lekarze i pielęgniarki oraz ratownicy medyczni. Sprawdzają się także pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnowie i ośrodka Niebieski Parasol.
– Ludzie ci, niosąc pomoc innym, narażali własne zdrowie i życie i należą im się szczególne podziękowania – podkreślił burmistrz Jan Serkies.
Nie zawiedli również pracownicy chojnowskich placówek oświatowych: żłobka miejskiego, przedszkoli miejskich nr 1 i 3 oraz szkół podstawowych nr 3 i 4. Realizowano z powodzeniem program, egzamin klas ósmych wypadł świetnie, średnia w mieście była wysoka, a w SP nr 4 przekroczyła średnią krajową.
– Dyrekcje szkół wraz z nauczycielami wykazali się dużą aktywnością w swojej pracy – ocenił burmistrz Serkies – ale także pracownicy przedszkoli i żłobka mimo trudnego czasu z zaangażowaniem wypełniali swoje obowiązki. Dziękuję też policji, straży pożarnej, a także pracownikom Urzędu Miejskiego w Chojnowie. I chcę podkreślić, iż urząd był zawsze otwarty dla mieszkańców, oczywiście z zachowaniem reżimu sanitarnego. Dziękuję także naszym mieszkańcom za wyrozumiałość i przestrzeganie zaleceń sanitarnych.

Chojnów, ul. Asnyka

Ubiegłoroczne priorytety
Covid-19 nie zatrzymał w roku 2020 infrastrukturalnego rozwoju Chojnowa, samorządowi udało się zrealizować zaplanowane zadania. Największymi i najbardziej kosztochłonnymi przedsięwzięciami była realizacja dwóch projektów:
„Budowa rurociągu przesyłowego wody z ujęć wodnych w Konradówce do Stacji Uzdatniania Wody w Chojnowie” oraz „Przebudowa drogi nr 104383D – ul. Asnyka w Chojnowie”. Budowa stacji uzdatniania wody zapobiegnie przerwom w jej dostawie, spadkom ciśnienia w kranach, a miasto zyskało dodatkowe źródło dostawy wody. Kosztem ponad 725 tys. zł przebudowano ul. Asnyka w Chojnowie, ale dzięki temu, że gmina została beneficjentem programu Funduszu Dróg Samorządowych, otrzymała dofinansowanie tego zadania w wysokości ponad 495 tys. zł.

Najważniejsze inwestycje w roku 2021
W tym roku w Chojnowie zaplanowano dochody budżetowe w wysokości 62 869 362 zł, natomiast wydatki majątkowe (inwestycyjne) mają wynieść 5 525 450 zł. Realizowane będzie zadanie „Budowa terenu rekreacyjnego – skateparku i pumptracka wraz z dojściami i elementami małej architektury”, a miejscowy samorząd mocno liczy na dofinansowanie tej inwestycji przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach Programu Sportowa Polska oraz przez Fundację KGHM Polska Miedź. Ponadto budowane jest oświetlenie przy ulicach Legnickiej i Andersa w Chojnowie, a kolejnym przedsięwzięciem będzie realizacja projektu „Przebudowa ul. Bielawskiej w Chojnowie z budową parkingów i chodników wraz z wykonaniem sieci oświetlenia ulicznego, przykanalików kanalizacji deszczowej i przełożeniem istniejącego hydrantu” – od skrzyżowania ul. Dąbrowskiego do wiaduktu kolejowego. Trwa procedura przetargowa.
– Jak tylko otrzymamy pozwolenie na budowę, to ogłosimy przetarg na budowę sieci wodociągowej kanalizacji sanitarnej w ulicach Leśnej i Wrzosowej – dodaje burmistrz Jan Serkies. – A przed nami jeszcze budowa sieci wodociągowej z przyłączami sieci wodno-kanalizacyjnej dla planowanego zespołu domków jednorodzinnych przy ul. Sikorskiego i modernizacja oczyszczalni ścieków w Goliszowie. Poza tym w ramach Funduszu Dróg Samorządowych zostanie złożony wniosek o dofinansowanie przebudowy ul. Jerzmanowickiej, a wcześniej złożyliśmy wnioski o dofinansowanie dwóch inwestycji w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – ze środków z funduszu przeciwdziałania Covid-19 dla jednostek samorządu terytorialnego. To przebudowa wspomnianych ulic – Jerzmanowickiej i Bielawskiej oraz budowa skateparku i pumptracka.
Warto podkreślić, iż gmina miejska Chojnów – w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2027 – zgłosiła trzy istotne projekty: „Adaptacja dworca autobusowego w Chojnowie na budowę Centrum Przesiadkowego łączącego linię transportu kolejowego i drogowego wraz z budową parkingu dla samochodów osobowych”, „Budowa Centrum Integracji Społecznej w Chojnowie”, „Budowa ścieżki rowerowej po nieczynnej linii kolejowej nr 316 relacji Chojnów – Złotoryja”. Będą także przeprowadzane remonty w przedszkolach i planowane jest powstanie nowych placów zabaw dla dzieci. Trzeba też zaznaczyć, iż miasto zamierza sprzedać nieruchomość znajdującą się na terenie Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i przygotowuje 30 działek pod zabudowę mieszkaniową, wielorodzinną i usługową.
S.G.

Miasto oferuje do sprzedaży
Nieruchomość o powierzchni 3,1106 ha, w skład której wchodzą działki 19/1, 19/2, 20, 21, 23, 24/4 w obrębie 5 miasta. Nieruchomość znajduje się na terenie Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefy, w planie zagospodarowania przestrzennego ujęta jest jako teren działalności gospodarczej, komercyjnej (przemysł, budownictwo, składy itp.)

Planowane do sprzedaży działki budowlane
Miasto przygotowuje 30 działek pod zabudowę mieszkaniową, wielorodzinną, usługową:
• działki położone przy ul. Władysława Sikorskiego – ul. Stanisława Maczka o powierzchni od 1019 m kw. do 1307 m kw.,
• działki budowlane położone przy ul. Wyspiańskiego – ul. Zapolskiej o powierzchni od 634 m kw. do 797 m kw.

Kontakt ze sprzedającym:
Urząd Miejski w Chojnowie
pl. Zamkowy 1
59-225 Chojnów
tel. 76 818 66 84