piątek, 2 grudniaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Chojnów – miasto: Spore fundusze na kluczowe projekty

Rok 2022 jest dla Chojnowa czasem pozyskania sporych zewnętrznych funduszy z wielu programów, które miejscowy samorząd przeznaczy na kluczowe inwestycje. Planowo realizowany jest tegoroczny budżet, a współpraca burmistrza JANA SERKIESA z radnymi przebiega bez zarzutu. Nic więc dziwnego, że gmina ta rozwija się bardzo dobrze, hołdując strategicznej zasadzie zrównoważonego rozwoju.

Pozyskanie zewnętrznych środków finansowych jest dla polskich samorządów niezmiernie istotne, zatem warto podkreślić, że do Chojnowa – w ramach drugiej transzy Programu Inwestycji Strategicznych Rządowego Funduszu Polski Ład – trafi 10,4 mln zł na realizację drugiego etapu przebudowy oczyszczalni ścieków w Goliszowie. Natomiast z trzeciej edycji Polskiego Ładu, wspierającej obszary popegeerowskie, Chojnów otrzymał prawie 3 mln zł na wykonanie instalacji elektrycznych i niskoprądowych dla głównego budynku Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Konarskiego, budowę sieci wodociągowej z pompownią wody oraz kanalizacji sanitarnej przy ul. Leśnej i Wrzosowej. Poza tym blisko 4,4 mln zł pozyskano z Polskiego Ładu na przebudowę ulic Bohaterów Powstania Warszawskiego, Królowej Jadwigi, Konarskiego, Andersa, Generała Maczka i budowę parkingu przy ul. Kilińskiego w Chojnowie.

Jan Serkies, burmistrz Chojnowa

Kończą się prace związane z budową ul. Andersa oraz przebudowywane są ulice Sikorskiego i Bohaterów Powstania Warszawskiego, gdzie powstaną nowe chodniki i sieć oświetlenia ulicznego oraz kilkadziesiąt miejsc parkingowych. Warto także wspomnieć, iż po zakończeniu roku szkolnego rozpoczęto budowę 30 miejsc parkingowych, przebudowę zjazdu na ul. Kilińskiego, budowę chodników, remont nawierzchni chodników, przebudowę kanalizacji deszczowej i wykonanie oświetlenia na terenach szkolnych.

Niedawno, dzięki dotacji z Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej 2022, zakończono budowę oświetlenia przy ul. Paderewskiego, a samorząd Chojnowa pozyskał prawie 1,5 mln zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rok 2022 – na przebudowę ul. Jerzmanowickiej. Ponadto z programu wsparcia rodzin z terenów popegeerowskich ponad 401,5 tys. zł przeznaczono na zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, który trafi do 166 uczniów. Kupiono 20 stacjonarnych komputerów, 137 laptopów i 9 tabletów.

Fontanna Tkacza na chojnowskim Rynku upamiętnia tradycje
i historię tego niezwykle malowniczego miasta

– Wszystko, co w tym roku udało nam się zrobić, wynika z dobrej pracy urzędników i kierowników gminnych jednostek, czyli skutecznego działania całego naszego samorządu – mówi burmistrz Chojnowa, Jan Serkies. – Jestem dumny z tegorocznego poziomu pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych i z liczby inwestycji przez nas realizowanych. Chcę też podkreślić, że jestem bardzo zadowolony ze współpracy z radą, która wspiera mnie w wielu działaniach. Na szczęście nie ma u nas bezsensownych sporów, politykierstwa i forsowania partykularnych interesów. Wszyscy staramy się pracować jak najlepiej na rzecz mieszkańców Chojnowa. Dzisiaj najbardziej niepokoją nas przyszłe koszty utrzymania podległych nam jednostek i oświetlenia ulicznego. Jesteśmy w lubińskiej grupie zakupowej, pod koniec października będzie przeprowadzony przetarg na dostawę energii i wtedy będziemy wiedzieć więcej. A jeśli idzie o wybory samorządowe, to będę ubiegał się o ponowne burmistrzowanie w Chojnowie. Uważam – bez fałszywej skromności – że udaje nam się wspólnie dużo fajnych rzeczy robić dla naszej społeczności, a mam jeszcze sporo pomysłów i wystarczająco dużo energii, aby wprowadzić te pomysły w życie. Jestem spod znaku Bliźniąt i z jednej strony lubię osiągać sukcesy, lecz z drugiej – dzisiejszy sukces już jest dla mnie nieważny, przechodzi do historii, a najważniejsze jest jutro oraz następne osiągnięcia.

W chojnowskim Miejskim Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji każdy znajdzie coś dla siebie

S.G.

Miasto Chojnów dysponuje terenami przeznaczonymi pod działalność gospodarczą, produkcyjną, handlową lub usługową, o łącznej powierzchni ponad trzech hektarów – przy. ul. Łużyckiej. Działki są częścią Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – podstrefa Chojnów.

Zapraszamy do inwestowania w Chojnowie!