czwartek, 30 majaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Byczyna: Sukces – praca zbiorowa

Będąca północną granicą województwa opolskiego Byczyna jest jedną z najpiękniejszych, ale także najgospodarniejszych i najbardziej zapobiegliwych gmin Opolszczyzny. Z drugiej strony niełatwo jest zarządzać i rozwijać gminę, której podstawą egzystencji jest rolnictwo, ale byczyński samorząd znalazł dywersyfikacyjne pola rozwojowe. To turystyka – związana przede wszystkim ze stolicą gminy, pełną zabytkowej architektury Byczyną, z siedzibą Polsko-Czeskiego Centrum Szkolenia Rycerstwa – oraz strefa rozwoju gospodarczego, której powstanie jest na razie na etapie opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Jeśli wpływy do budżetu nie są zbyt duże, to robi się nieciekawie, denerwująco i każdy samorząd wpada w mniejsze lub większe tarapaty, nie mogąc realizować zadań budżetowych. W Byczynie nigdy nie było wielkich środków finansowych, ale gospodarny samorząd od wielu lat dobrze daje sobie radę, działając roztropnie, oszczędnie, a przede wszystkim świetnie pozyskując zewnętrzne, w tym unijne, pieniądze. W tym roku zapobiegliwość gminy została dostrzeżona i nagrodzona, bowiem w ogólnopolskim, prestiżowym rankingu „Europejski Samorząd” dziennika „Rzeczpospolita”, który wyróżnia samorządy najlepiej pozyskujące i wydające środki unijne, Byczyna – w kategorii gmin miejskich i miejsko-wiejskich – na łącznie 903 gminy, zajęła 19. miejsce w Polsce i pierwsze w województwie opolskim.

– Raduje nas tak wysoka lokata, ale jeszcze bardziej cieszymy się z pieniędzy, które pozyskaliśmy – uśmiecha się burmistrz Ryszard Grüner. – Dzięki tym środkom mogliśmy wiele zrobić dla rozwoju gminy i dla naszych mieszkańców, zrealizować niemało zadań infrastrukturalnych i projektów prospołecznych adresowanych bezpośrednio do ludzi. Chcę też podkreślić, że sukcesy gmina zawdzięcza nie tylko samorządowi, ale także mieszkańcom, organizacjom społecznym i przedsiębiorcom.

Dzisiaj przyszłość Byczyny wydaje się niezagrożona, choć o tę przyszłość trzeba dbać i nie wolno spoczywać na laurach. Przed samorządem jest do zwalczania trudny problem bezrobocia i walka z jego skutkami, a jednym z kroków mu przeciwdziałających jest utworzenie Centrum Integracji Społecznej wspomagające mieszkańców, którzy nie radzą sobie z życiowymi problemami. Trzeba też ciągle wzbogacać infrastrukturę gminy, bowiem potrzeby jej mieszkańców rosną.

– Corocznie, w miarę naszych możliwości, poprawiamy infrastrukturę drogową i dużo inwestujemy w gospodarkę wodno-ściekową – informuje burmistrz Grüner. – Kończymy kanalizowanie Roszkowic, gdzie zostało do zamontowania kilkanaście przyłączy. Ponadto zostaną zamontowane 52 zagrodowe oczyszczalnie ścieków w pięciu wsiach, co poprawi stan naszego środowiska naturalnego. Chcę również podkreślić, że dużo inwestujemy w oświatę.

Dzisiejsza Byczyna jest wzorcem gospodarności, a do tego jest gminą coraz piękniejszą – rewitalizowana jest nawierzchnia Rynku, potem przyjdzie kolej na ratusz. Wszystko wskazuje też na to, że powstanie strefa rozwoju gospodarczego, którą już dzisiaj interesują się inwestorzy, bowiem – mówiąc kolokwialnie – warto zaklepać sobie miejsce i wydawać pieniądze tam, gdzie działa konsekwentny samorząd, gdzie żyją i pracują mądrzy ludzie.

Sławomir Henrykowski