piątek, 1 marcaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Byczyna: Małe jest świetne!

Rozpoczął się trzeci rok funkcjonowania, prowadzonej przez stowarzyszenie, małej, liczącej niespełna pięćdziesięciu uczniów, Publicznej Szkoły Podstawowej w Kostowie, położonej w gminie Byczyna. Czas zatem na krótkie podsumowanie i przedstawienie dotychczasowych efektów pracy szkoły.

Z chwilą przejęcia, głównym celem „nowej” szkoły było przedstawienie takiej oferty, która dla uczniów przewiduje: pełne poczucie bezpieczeństwa, stworzenie optymalnych warunków lokalowych, rozwijanie zdolności i umiejętności, wysoki poziom zajęć dydaktycznych, różnorodne formy pracy oraz szeroki zakres działań pozalekcyjnych.

Pragnąc sprostać potrzebom i oczekiwaniom uczniów, poza obowiązkowymi zajęciami dydaktycznymi przygotowana została dla nich bogata oferta zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych. Dzięki niej uczniowie mieli możliwość korzystania z różnorodnych zajęć rozwijających ich zainteresowania. W ofercie znalazły się m.in. zajęcia matematyczne, informatyczno-dziennikarskie, przyrodniczo-doświadczalne, językowe, zajęcia poprawnej polszczyzny, wokalno-taneczne, plastyczne, sportowe oraz gimnastyka korekcyjna.

Uczniom wymagającym dodatkowej pomocy zaproponowano z kolei zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego i matematyki. Dodatkowo objęto ich pomocą psychologiczno-pedagogiczną, zatrudniając do tego celu zarówno psychologa, jak i pedagoga. Na potrzeby realizacji zadań szkoły zatrudniono także logopedę.

Dzięki skutecznemu wykorzystywaniu środków unijnych (w sumie z Unii Europejskiej pozyskano sto osiemdziesiąt tysięcy złotych) w ciągu tych dwudziestu miesięcy funkcjonowania szkoły zorganizowano dla wszystkich chętnych uczniów, niemal w całości bezpłatne, dwudniowe wycieczki do Gniezna, Krakowa oraz Warszawy.

Uczniowie mieli także możliwość uczestniczenia m.in. w darmowych zajęciach w Planetarium w Chorzowie, w okresie ferii przebywali na dwudniowych bezpłatnych zajęciach w Polsko-Czeskim Centrum Szkolenia Rycerstwa w Byczynie, a w okresie jesienno-zimowym udali się na dwa bezpłatne wyjazdy na krytą pływalnię do Ostrzeszowa.

W obecnym roku planowane są kolejne bezpłatne zajęcia na basenie, na które już teraz pozyskano dodatkowe środki, a także interesujące wyjazdy do instytucji kultury oraz pracowni eksperymentalno-doświadczalnych w Zaczarowanym Świecie Regionalnego Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu.

Dzięki efektywnie realizowanemu procesowi dydaktyczno-wychowawczemu uczniowie m.in. zajęli pierwsze i trzecie miejsce w etapie gminnym Wojewódzkiego Konkursu Polonistycznego oraz drugie miejsce w etapie gminnym Wojewódzkiego Konkursu Przyrodniczego. Na szczególną uwagę zasługuje także fakt, iż ta niewielka szkoła osiągnęła wspaniały sukces, zdobywając dwa drugie i jedno trzecie miejsce indywidualnie, jak również drugie miejsce w klasyfikacji generalnej szkół w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym zatytułowanym „Chemia w rolnictwie” zorganizowanym przez Grupę Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. Ten wiodący w Europie Środkowej producent nawozów azotowych i chemii, przy współudziale Przedsiębiorstwa Zaopatrzenia Rolnictwa Chempest S.A., dzięki wspaniale zorganizowanemu systemowi wspierania w głównej mierze szkół wiejskich, zafundował uczniom wiele niecodziennych atrakcji. Laureatom konkursu ufundował wspaniałe nagrody rzeczowe oraz dwudniowy, pełen niezapomnianych wrażeń pobyt w Puławach. Szkołę natomiast uhonorował nagrodą pieniężną w wysokości trzech tysięcy złotych oraz wyprawkami szkolnymi przekazanymi każdemu uczniowi. Wyprawka obejmowała m.in. plecaki szkolne, piórniki, zeszyty, kredki, ołówki, długopisy, notesy.

Zadaniem szkoły w ciągu tych dwóch lat funkcjonowania była także poprawa zaplecza lokalowego. Aby poprawić warunki lokalowe oraz bazę dydaktyczną, od samego początku trwały intensywne prace remontowo-budowlane. Dzięki tym inicjatywom m.in. wyremontowano dach, docieplono poddasze, zamontowano nowy kocioł c.o., wymieniono wszystkie stare okna w salach lekcyjnych, przeprowadzono remont toalet, korytarza, klatki schodowej, sali oddziału przedszkolnego, sali humanistycznej, matematyczno-informatycznej, sali gimnazjalnej, biblioteki, aneksu kuchennego oraz sali zabaw. Ponadto odnowiono sale klas I-III i zaadaptowano jedno z pomieszczeń na szatnię.

Sukcesywnie doposażano szkołę w pomoce dydaktyczne. Zakupiono dwa zestawy komputerowe (laptop + drukarka), tablicę interaktywną, kamerę, aparat fotograficzny, sprzęt rtv, materace gimnastyczne, nowe atestowane stoliki i krzesełka, meble szkolne, rzutnik multimedialny, dwa ekrany promocyjne, koszulki sportowe, nowe słowniki, lektury szkolne, duże liczydła oraz zestawy przyrodniczo-doświadczalne.

Dzięki pozyskanym środkom zewnętrznym możliwe było podczas rozpoczęcia roku szkolnego sprezentowanie wszystkim uczniom oraz dzieciom z oddziału przedszkolnego zestawów materiałów i przyborów szkolnych. Najmłodszym zorganizowano także trzy darmowe wyjazdy na występ teatrzyku szkolnego do Kluczborka. Każdemu podarowano rodzinne bilety do kina na filmy „Ale cyrk” oraz na „Auta 2”.

Dzięki tym inicjatywom uczniowie mogli spełniać swoje marzenia, a nauczyciele realizować zakładane cele.

Kolejnym etapem w budowaniu szkoły środowiskowej, istnienie której zostało poparte wolą lokalnej społeczności, jest utworzone od 1 września 2013 r. Publiczne Gimnazjum w Kostowie.

Oferta Publicznego Gimnazjum w Kostowie rozłożona w trzyletnim cyklu nauki przewiduje m.in. zorganizowanie zajęć fakultatywnych w blokach: humanistycznym oraz matematyczno-przyrodniczym, wprowadzenie bezpłatnych korepetycji dla uczniów mających zaległości w nauce, utworzenie koła szachowego, sekcji tenisa stołowego oraz sekcji hokeja na trawie, zorganizowanie zajęć w ramach warsztatów tanecznych, teatralnych oraz zajęć z fotografiki, rozszerzenie oferty nauczania dodatkowych języków obcych o język francuski i rosyjski, prowadzenie dodatkowych zajęć z języka angielskiego przy udziale native speakera, zorganizowanie dodatkowych zajęć z elektroniki oraz praktycznego kursu wiedzy prawno-ekonomicznej, wdrażanie szkolnego programu przygotowań uczniów do egzaminów końcowych, współpracę z uczelniami wyższymi oraz objęcie uczniów zróżnicowanym i atrakcyjnym system nagród.

Mimo iż szkoła w Kostowie funkcjonuje pod skrzydłami stowarzyszenia zaledwie dwa lata, w tak krótkim czasie udało się jej – dzięki wzorowej współpracy z byczyńskimi podmiotami ekonomii społecznej, lokalnymi organizacjami, przedsiębiorcami oraz gminą Byczyna – wypracować model szkoły przyjaznej, bezpiecznej oraz w pełni zaspokajającej potrzeby i dążenia uczniów.