środa, 19 czerwcaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Byczyna: Centrum – strzał w dziesiątkę

Rozmowa z Ryszardem Grünerem, burmistrzem Byczyny.

Już po raz czwarty magazyn „National Geographic Traveler” ogłosił plebiscyt pn. „7 nowych cudów Polski”, a redakcja opublikowała nominacje szesnastu miejsc, które jej zdaniem zasługują na wyróżnienie jako najatrakcyjniejsze miejsca w naszym kraju. Wśród tych nominacji jest średniowieczny gród w Byczynie. Drewniany gród rycerski jest pierwszą tego typu budowlą w naszym kraju i siedzibą Polsko-Czeskiego Centrum Szkolenia Rycerstwa. Nic też dziwnego, że Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego i niektóre media nawołują, aby oddawać głosy właśnie na byczyński gród (głosować można do 26 września, więcej informacji na stronie www.7cudow.national-geographic.pl).

– Oczywiście cieszymy się, że urząd marszałkowski wspiera nas w promowaniu naszego grodu, który powstał we współpracy z marszałkiem województwa opolskiego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG IIIA Czechy – Polska na lata 2004-2006. Poza tym urząd marszałkowski wspierał nas przy realizacji tego projektu i każdego roku mieliśmy jego poparcie dla działań przedsiębranych w Polsko-Czeskim Centrum Szkolenia Rycerstwa.

Dzisiaj można powiedzieć, iż stworzenie Centrum było strzałem w przysłowiową dziesiątkę.

– Rzeczywiście, dzisiaj już z całą pewnością mogę powiedzieć, że był to strzał w dziesiątkę, a świadczy o tym choćby znalezienie się byczyńskiego grodu wśród szesnastu najciekawszych miejsc w Polsce według redakcji „National Geographic Traveler”, jako pretendenta plebiscytu „7 nowych cudów Polski”. Warto też podkreślić, że ten obiekt odwiedzają rzesze turystów, a właśnie o to nam chodziło.

Gratuluję także panu 19. lokaty (w kategorii gmin miejskich i miejsko-wiejskich, łącznie 903 gminy) w tegorocznym ogólnopolskim rankingu „Europejski Samorząd” dziennika „Rzeczpospolita”, który wyróżnia samorządy najlepiej pozyskujące i wydające środki unijne. W tym plebiscycie zajęliście najwyższe miejsce w województwie opolskim.

– Cieszymy się z tej wysokiej pozycji, ale jeszcze bardziej z pozyskanych środków zewnętrznych, dzięki którym wiele można było zrobić dla dobra naszej społeczności. To inwestycje infrastrukturalne i projekty miękkie, które były bezpośrednio adresowane do mieszkańców Byczyny. Do tego sukcesu rękę przyłożył nie tylko samorząd, ale prawie wszyscy mieszkańcy naszej gminy, organizacje społeczne, a także przedsiębiorcy.

Rok i ta kadencja mają się ku końcowi…

– …i podsumowując, najbardziej jestem zadowolony ze sporych środków zewnętrznych pozyskanych przez naszą gminę. Pieniądze te wsparły nasz budżet, dzięki czemu wiele ciekawych spraw się u nas wydarzyło i udało się rozwiązać wiele problemów społecznych, które nas dotykały. Oczywiście zdajemy sobie sprawę z tego, że wiele jest jeszcze do zrobienia.

Co było najważniejsze i zarazem najtrudniejsze?

– Najważniejszy jest problem bezrobocia, a raczej walka z jego skutkami, bezdomnością i uzależnieniami od używek oraz degradacją psychiczną ludzi. Często człowiek dotknięty bezrobociem nie jest w stanie znaleźć pracy, albo – jeśli już pracę znalazł – wytrwać w niej. Udało się nam zorganizować specjalną instytucję – Centrum Integracji Społecznej – wspomagającą naszych najsłabszych mieszkańców, która działa od roku 2005 i osiąga niezłe rezultaty. Centrum monitoruje swoich podopiecznych i okazało się, że po cyklu resocjalizacji 60 proc. jego podopiecznych wchodzi – kolokwialnie mówiąc – na otwarty rynek pracy i znajduje pracę. Wprawdzie różnie bywa z tą pracą i nie zawsze jest to stała robota, czasami sezonowa, ale zawsze to praca i zamierzony efekt jest zrealizowany.

Ważne są również przedsięwzięcia infrastrukturalne…

– …z których najważniejsze i najbardziej oczekiwane były inwestycje drogowe. Chcemy żyć wygodniej i być krajem europejskim, dlatego drogi powinny być o standardzie europejskim. W zasadzie nie ma roku, abyśmy – w miarę naszych możliwości – nie poprawiali infrastruktury drogowej. Ponadto dużo inwestujemy w gospodarkę wodno-ściekową i kończymy duży projekt, czyli kanalizowanie wsi Roszkowice, gdzie zostało do zrealizowania jeszcze tylko kilkanaście przyłączy. Poza tym jesteśmy w trakcie rozstrzygnięcia przetargu na zagrodowe oczyszczalnie ścieków. Zostaną zamontowane 52 oczyszczalnie w pięciu wsiach, co poprawi stan naszego środowiska. Warto podkreślić także, że dużo inwestowaliśmy w naszą oświatę.

Nowe programowanie unijne to niemałe pieniądze dla polskich samorządów. Będą na przykład środki na rewitalizacje.

– W Byczynie już od kilku lat rewitalizujemy nawierzchnię Rynku, w przyszłości zajmiemy się ratuszem, a przede wszystkim jego wieżą. Chcę też podkreślić, że do nowego programowania przymierzamy się od kilku lat i praktycznie jesteśmy na etapie podejmowania uchwał i opracowania dokumentów niezbędnych do pozyskania tych środków. Chodzi tutaj przede wszystkim o rozwój przedsiębiorczości. Wytypowaliśmy strefę rozwoju gospodarczego i jesteśmy w trakcie opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a jak już będzie plan, to zajmiemy się pozyskaniem środków na uzbrajanie strefy i przygotowaniem tych terenów pod konkretnego inwestora. Mamy już złożone wstępne aplikacje kilku inwestorów krajowych, którzy jak widać chcą inwestować i tworzyć nowe miejsca pracy w Polsce, na terenie gminy Byczyna. Na tym naszemu samorządowi najbardziej zależy.

Wybory samorządowe o przysłowiowy rzut beretem…

– …i postaram się je wygrać w Byczynie. To będzie swoisty sprawdzian poparcia mnie przez mieszkańców i dowiem się, czy to, co robiłem przez te lata wraz z moimi współpracownikami, zdobyło ich aprobatę. A odpowiedź – jak wszyscy włodarze polskich gmin – uzyskam dzień po wyborach. Mam nadzieję, że będzie ona dla mnie pozytywna.

Rozmawiał Sławomir Grymin (TS)

 

Najważniejsze inwestycje i projekty gminy Byczyna w ostatniej kadencji

(1) „Utworzenie Izby Tradycji – Odkrywamy zapomniane karty historii Byczyny oraz termomodernizacja zabytkowego Ratusza” – projekt realizowany w roku 2010. (2) „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Byczyna” – projekt realizowany w roku 2010. (3) „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej gminy Byczyna etap I – Roszkowice” – projekt realizowany w latach 2010-2012. (4) „Rozwój mikroprzedsiębiorstw i spółdzielni socjalnych w województwie opolskim” – projekt realizowany w latach 2010-2011. (5) „Remont wraz z termomodernizacją budynku socjalnego w Polanowicach” – projekt realizowany w latach 2011-2012. (6) „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania wraz z infrastrukturą budynku wielorodzinnego Miechowa 25f” – projekt realizowany w latach 2011-2012. (7) „Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy Starym Parku w Byczynie wraz z ogrodzeniem i odmuleniem stawów” – projekt realizowany w latach 2012-2014. (8) „Byczyński Inkubator Przedsiębiorczości w Polanowicach” – projekt realizowany w latach 2013-2015. (9) „Byczyński Inkubator Gospodarki Społecznej – OWES dla subregionu północnego” – projekt realizowany w latach 2012-2015. (10) „Projekt Polanowice” – projekt realizowany w latach 2013-2014. (11) „ Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Roszkowicach” – projekt realizowany w roku 2013. (12) „Byczyna, gotyckie obwarowanie miejskie z XV/XVI w., prace budowlane i konserwatorskie niezbędne do wykonania ze względu na zagrożenie zniszczenia zabytku etap I” – realizacja w roku 2014. (13) „Mój Rynek w Byczynie” – projekt realizowany w latach 2013-2015.