wtorek, 28 majaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Bycie eko jest ok

Kształtowanie i promowanie świadomości ekologicznej jest ponadczasowe. Jeszcze lepiej, jeżeli o tych zachowaniach pamiętamy już od najmłodszych lat.

Właśnie ruszyła trzecia edycja projektu ekologicznego „Moja EKOjczyzna”, która skierowana jest do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu gminy Świdnica. Na poznawanie przyrodniczych sekretów uczestnicy mają do dyspozycji ponad 22 tys. zł dofinansowania z WFOŚiGW.

W ramach całego projektu zaplanowano cztery cykle trzydniowych warsztatów dla dzieci z szóstych klas szkół podstawowych oraz cztery cykle dwudniowych warsztatów dla uczniów pierwszych klas gimnazjalnych placówek oświatowych gminy Świdnica.

Uczniowie szkół podstawowych biorą udział w warsztatach terenowych i stacjonarnych, a efektem zajęć będzie stworzenie plansz informacyjnych na temat „Jak postępować z domowymi odpadami” oraz prac plastycznych ze… śmieci. Z kolei młodzież z gimnazjów dokona badań wody, gleby oraz powietrza przy użyciu niezbędnych narzędzi laboratoryjnych i przygotuje raport z wynikami badań. Sfotografuje także napotkane zwierzęta i roślinność, a efektem tego będzie stworzenie kalendarza na rok 2017. Wyniki prac będą przedstawiane na konferencji podsumowującej projekt, która odbędzie się w listopadzie.

Dla uczestników ze szkół podstawowych zaplanowano szereg warsztatów terenowych: wizytę w elektrowni wodnej w Lubachowie, warsztaty w Domu Ogrodnika w Krzyżowej, w Stacji Edukacji Ekologicznej Nadleśnictwa Świdnica, szkółce leśnej w Bojanicach, Przedsiębiorstwie Utylizacji Odpadów w Świdnicy, zwiedzanie oczyszczalni ścieków w Krzyżowej, a także warsztaty stacjonarne w schronisku. Natomiast uczniowie gimnazjów oprócz warsztatów terenowych i stacjonarnych podążą ścieżką przyrodniczo-dydaktyczną „Dolina Różaneczników” oraz odwiedzą palmiarnię. Podczas tych zajęć dzieci nauczą się rozpoznawać występujące na terenie gminy Świdnica gatunki roślinności oraz przybliżona zostanie im tematyka odnawialnych źródeł energii, procesu oczyszczania i oszczędzania wody, polityki ekologicznej, ochrony środowiska, ekologicznych metod ogrzewania i pozyskiwania energii. Dla uczestników zorganizowane zostaną także podchody ekologiczne oraz ognisko.

Organizatorem warsztatów ekologicznych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych „Moja EKOjczyzna” jest gmina Świdnica, a współorganizatorem SSM w Lubachowie.

(swid)