piątek, 21 czerwcaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Brzeg Dolny: Rok małych zadań

W związku z ogólnopolskimi obchodami uchwalenia Konstytucji 3 Maja – na zaproszenia prezydenta RP Bronisława Komorowskiego – w Warszawie przebywał także burmistrz Brzegu Dolnego Stanisław Jastrzębski. Na placu Piłsudskiego spotkały się najważniejsze osobistości w kraju, w tym premier, wicepremierzy, marszałkowie, ministrowie, posłowie oraz niewielka grupka samorządowców, wśród których przeważali prezydenci największych miast, m.in. Warszawy, Gdańska i Krakowa. – Reprezentantów małych samorządów nie było wielu i tym bardziej czułem się zaszczycony – wspomina burmistrz Jastrzębski. – Było miło, podniośle, patriotycznie i mogłem porozmawiać o samorządowych problemach z prezydent Hanną Gronkiewicz-Waltz.

Kto zna Brzeg Dolny i wie, jak wielki krok rozwojowy poczyniła ta gmina w ostatnich kilkunastu latach, tego zaproszenie burmistrza Jastrzębskiego na ogólnopolskie obchody uchwalenia Konstytucji 3 Maja zdziwić nie powinno. Gmina, której włodarzuje, jest jedną z najlepiej rozwijających się gmin na Dolnym Śląsku i jej najbliżsi sąsiedzi mogą tylko pomarzyć o sukcesach i poziomie infrastruktury, jaki osiągnęła. Brzeg Dolny ma szczęście do włodarzy i radnych, rozwija się dynamicznie i konsekwentnie i krok po kroku podnosi poziom życia swoich mieszkańców. Żyją tutaj mądrzy ludzie, którzy z jednej strony szanują tradycję, a z drugiej są innowacyjni i doceniają zdobycze cywilizacji.

– W tym roku kończą się już projekty współfinansowane z UE i główne zadania, na które podpisaliśmy umowy, są pokończone – mówi burmistrz Stanisław Jastrzębski. – Choć jedno jeszcze kończymy, to ścieżka edukacyjna w naszym parku. Zatem jest to rok małych zadań. Nie ma teraz u nas jakichś wielkich przedsięwzięć, ale realizujemy szereg inwestycji, dzięki którym mieszkańcy Brzegu Dolnego będą się czuli w swoim mieście lepiej, będą mieli gdzie odpocząć i gdzie spędzać weekendy. Są to skwery, parki – skończyliśmy główny skwer na osiedlu Warzyń i na osiedlu Fabrycznym, a ponadto robimy skwerek za domem kultury przy nadbrzeżu Odry, który jest elementem wielkiego programu związanego z rewitalizacją parku. Rozwijamy również naszą bazę sportowo-rekreacyjną, na osiedlu Fabrycznym funkcjonuje już „orlik”, jest skatepark, park linowy, w tym roku robimy minimiasteczko ruchu drogowego, minigolf i siłownię w terenie. Wszystko po to, aby mieszkańcy mogli ciekawie spędzać popołudnia i weekendy.

W Brzegu Dolnym w roku 2014 wykonywane są małe zadania, ale większym projektem jest ścieżka edukacyjna, będąca częścią wielkiego programu rewitalizacji parku. Ukończono już w zasadzie remont niektórych obiektów w strefie parkowej, jak np. Gołębnik i stajnia z wozownią, które mieszczą dzisiaj Środowiskowy Dom Pomocy, a docelowo będzie tam GOPS. Z jednego obiektu korzysta także Dom Kultury. Remontowane są też znajdujące się w obrębie parku obiekty mieszkalne. – Teraz zajmiemy się zielenią, stawami oraz ścieżkami i drogami w parku – wylicza burmistrz Jastrzębski. – W tym roku rozpoczęliśmy dwa zadania: zagospodarowanie terenu między urzędem miejskim a Odrą i ścieżka ekologiczna budowana w oparciu o środki unijne. A trzeci etap to rewitalizacja stawów w parku miejskim.

– Do WFOŚiGW we Wrocławiu złożyliśmy wniosek o dofinansowanie rewitalizacji stawów Młyńskiego i Owalnego wraz z kaskadami – dodaje Sabina Bogdańska, inspektor Wydziału Inwestycji Urzędu Miejskiego w Brzegu Dolnym. – W ramach tego zadania zostaną uformowane nadbrzeża, odtworzone historycznie wyspy i zamontowane fontanny. Teraz w ramach unijnego programu realizowane są ścieżki edukacyjne, będą ustawione ławki, tablice informacyjne i kosze na śmieci oraz postawiony mostek łączący oba stawy. Ponadto zostanie zamontowane oświetlenie.

Przed Brzegiem Dolnym dobre perspektywy. Gmina rozwija się sukcesywnie, bez niebezpiecznych rewolucyjnych przemian, burz i naporów. – Będę brał udział w listopadowych wyborach samorządowych – deklaruje Stanisław Jastrzębski. – Ale prawdę mówiąc, dzisiaj o wyborach wcale nie myślę, bowiem codzienne sprawy i problemy, którymi się zajmujemy, całkowicie mnie absorbują. Kampanii żadnej nie prowadzę, nie będzie żadnych moich banerów ani plakatów. Liczą się jedynie efekty pracy.

Rozmawiał Sławomir Grymin