wtorek, 28 majaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Bogactwo branżowej wiedzy

Piątego października w Warszawie rozpoczną się 4. Targi Konserwacji i Restauracji Zabytków oraz Ochrony, Wyposażenia Archiwów, Muzeów i Bibliotek DZIEDZICTWO. To spotkanie dla specjalistów, którzy przez trzy dni będą mogli w jednym miejscu dokonać przeglądu szerokiej oferty wystawców, wziąć udział w wydarzeniach programu merytorycznego oraz porozmawiać z ekspertami.

Targi Dziedzictwo to wyjątkowe wydarzenie, podczas którego szeroko omawiane są zagadnienia związane z konserwacją i ochroną dziedzictwa narodowego. Unikalny program merytoryczny powstaje we współpracy z najważniejszymi instytucjami oraz organizacjami branżowymi. Wykłady i prelekcje zainteresują przedstawicieli urzędów państwowych i samorządowych, administracji kościelnej, organizacji branżowych oraz sektora prywatnego.


 

Spotkania z ekspertami

Program wydarzeń towarzyszących tworzą dwa bloki tematyczne: „Ogólnopolskie Dni Konserwatorskie – teoria a praktyka” oraz „Ochrona zbiorów muzealnych, archiwalnych i bibliotecznych”. Wśród omawianych tematów znajdą się m.in. zagadnienia związane z uregulowaniami prawnymi, organizacyjnymi i osiągnięciami w dziedzinie ochrony dziedzictwa kultury. Poza spotkaniami dotyczącymi ochrony zbiorów muzealnych, bibliotecznych i archiwalnych będzie też mowa o ochronie przeciwpożarowej czy postępowaniu z dobrami kultury w przypadku sytuacji kryzysowych. Nie zabraknie wykładów dotyczących zasobów bibliotek i digitalizacji zbiorów. Eksperci z Departamentu Funduszy i Spraw Europejskich Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego odpowiedzą na pytania związane z dostępem do źródeł finansowania inwestycji i prac konserwatorskich. Targi będą także okazją do rozmów z wojewódzkimi i samorządowymi konserwatorami zabytków.


 

Dziedzictwo uchwycone

Na targach zaprezentowane zostaną tematyczne wystawy. Pokazane będą zdjęcia Warszawy z czasów okupacji i lat powojennych oraz projekty architektoniczne związane z warszawskim Elizeum. Wśród ekspozycji znajdzie się także wystawa poświęcona architekturze sakralnej oraz kolejna, prezentująca drewniane cerkwie w polskim i ukraińskim regionie Karpat nominowane do wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

• • •

Organizatorem targów jest firma MT Targi Polska wraz z partnerami: Polskim Komitetem Błękitnej Tarczy, Stowarzyszeniem Starożytników, Stowarzyszeniem Konserwatorów Zabytków, Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz firmą Archaios.

Targi Dziedzictwo odbędą się w dniach 5-7 października w Centrum Targowo-Kongresowym MT Polska przy ul. Marsa 56c w Warszawie. Więcej informacji oraz szczegółowy program znajduje się na stronie www.targidziedzictwo.pl.

(IN)