poniedziałek, 10 majaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Bierutów: Samorząd bardzo potrzebny

Wprawdzie burmistrz Bierutowa PIOTR SAWICKI ocenia, iż okres transformacji ustrojowej przypadający po foku 1989 można było jeszcze lepiej wykorzystać dla dobra bierutowskiej małej ojczyzny, to bez wątpienia gmina ta jest jednym z wielu przykładów, jak decentralizacja i samorządność wpłynęły na dynamiczny rozwój całej Polski. Tutaj, w Bierutowie, przez wiele lat wzbogacano – i dzieje się tak do dzisiaj – infrastrukturę gminy, pozyskiwano niemałe kwoty zewnętrznych środków finansowych i działano dla dobra całej miejscowej społeczności.

Piotr Sawicki

W dzisiejszym Bierutowie dzieje się całkiem sporo, choć epidemia koronawirusa – tak jak we wszystkich samorządach – uderzyła w budżet gminy i tegoroczne dochody będą mniejsze od planowanych.

– W trudnym dla nas czasie pogłębiającego się kryzysu – na tyle, na ile jest to możliwe i z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa – będziemy kontynuowali naszą pracę, przygotowując pole do działań pokryzysowych – mówi burmistrz Piotr Sawicki. – Dzięki takiemu podejściu ogłaszaliśmy, a nawet rozstrzygaliśmy kolejne przetargi i prowadziliśmy prace budowlane. Warto też podkreślić, iż ani razu nie wstrzymaliśmy obsługi mieszkańców w naszym urzędzie miejskim. Choć dzisiaj jasno już widzimy zagrożenie wynikające z utraty znacznej części planowanych dochodów, to zrobimy wszystko, aby miało to jak najmniejsze przełożenie na tempo rozwoju gminy.

W ostatnim czasie burmistrz Bierutowa podpisał umowę dotyczącą dofinansowania zakupu sprzętu komputerowego niezbędnego do zorganizowania zdalnego nauczania w gminie, otrzymano też dotację na zadanie rekultywacyjne „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Paczków” oraz dofinansowanie rewitalizacji odcinka XIV-wiecznych bierutowskich murów obronnych. Ponadto uzyskano dofinansowanie z „Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej”, którym objęto trzy linie komunikacyjne. Poza tym Miasto i Gmina Bierutów wystąpiła z wnioskiem do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu o dofinansowanie zadania „Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej wraz z przyłączem zewnętrznym i przystosowaniem kotłowni olejowej na kotłownię zasilaną gazem ziemnym w budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Krasińskiego 3 w Bierutowie”.

W Bierutowie przez 30 lat polskiej samorządności sporo już zrobiono, ale niemało jest jeszcze do zrealizowania, lecz patrząc, jak działa dzisiaj ten samorząd, można być spokojnym o przyszłość tej gminy.

– A właśnie samorząd jest nam bardzo potrzebny, bowiem pozwala nam decydować o naszych własnych sprawach, kreować najbliższą rzeczywistość i być niezależnymi w decyzjach – podkreśla burmistrz Piotr Sawicki. – A w naszej transformacji ustrojowej przecież nic lepszego niż samorząd nam się nie przydarzyło. Dzięki samorządowi Polska się dynamicznie rozwijała przez ostatnie lata, w tym wielkie aglomeracje, lecz także małe miasteczka, niewielkie gminy i wsie. Wszystko rozwijało się, piękniało i było coraz gospodarniejsze i silniejsze ekonomicznie właśnie dzięki samorządowi. Wstępując do Unii Europejskiej, pozyskaliśmy nowy impuls rozwojowy, oczywiście także finansowy, który polski samorząd potrafił świetnie wykorzystać i dzięki temu cały potencjał naszego kraju i jego dorobek jest w dużej mierze dziełem samorządu. Dzisiaj bardzo liczymy na nową perspektywę unijną, i na to, że dzięki niej otrzymamy kolejne dofinansowania wielu inwestycji.

S.G.