piątek, 14 czerwcaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Bierutów: Przedszkole – priorytet absolutny

Inwestycje infrastrukturalne są wyznacznikiem rozwoju każdej gminy, a zadania wzbogacające bazę oświatową to działania przyszłościowe i szczególnie ważne dla lokalnych społeczności. 30 sierpnia w Bierutowie przy ul. Słowackiego odbyła się radosna uroczystość otwarcia nowego, funkcjonalnego budynku przedszkola miejskiego.

Sierpniowa uroczystość zgromadziła wielu szacownych gości. Przybyli na nią m.in. wojewoda dolnośląski Jarosław Obremski, wicestarosta Powiatu Oleśnickiego Stanisław Stępień, wszyscy włodarze gmin należących do powiatu oleśnickiego, bierutowscy samorządowcy i mieszkańcy gminy.

Flagowa inwestycja

– Był to nie tylko fajny, lecz także historyczny dzień dla naszej społeczności – uśmiecha się burmistrz Piotr Sawicki. – Budowa ta jest naszą flagową inwestycją w tej kadencji, zrealizowaną w czasie trudnych zawirowań ekonomicznych, pandemii i wojny u naszego sąsiada. Mimo to udało nam się doprowadzić ją do końca i placówka ta będzie służyć przez wiele lat mieszkańcom Bierutowa. Przedszkole jest dużym, funkcjonalnym budynkiem, mieści się w nim dwanaście oddziałów, a w każdym z nich będzie 25 dzieci. Obiekt wkomponowuje się
w pobliski kompleks szkolno-sportowy, koszt inwestycji opiewa na 17,5 mln zł. To strategiczne zadanie dla naszej gminy i mamy nadzieję, że poprawiające się warunki życia oraz możliwość połączenia pracy zawodowej z wychowaniem dzieci spowodują, że młodzi ludzie wybiorą gminę Bierutów jako dobre miejsce do życia i osiedlania się na jej terenie. Przedszkole było dla nas absolutnym priorytetem i cieszę się, że udało nam się doprowadzić to przedsięwzięcie do końca.

Rok wielu zadań infrastrukturalnych

Rok 2023 jest bardzo dobrym czasem dla Bierutowa.

– Skala tegorocznych inwestycji jest bezprecedensowa w historii naszej gminy, lecz niestety jest to obraz słodko-gorzki, bo z jednej strony mamy do dyspozycji wiele środków finansowych, które możemy przeznaczyć na inwestycje, lecz z drugiej mamy do czynienia z rozchwianiem bieżącej gospodarki budżetowej – ocenia burmistrz Sawicki. – Czyli dochody i wydatki bieżące narażone są na tegoroczną kumulację kryzysów. Z jednej strony walczymy, aby ten być może najtrudniejszy rok w historii samorządu – jeśli chodzi o gospodarkę bieżącą – zamknąć szczęśliwie, a z drugiej strony cieszymy się kolejnymi inwestycjami, w dużej mierze dofinansowywanymi z funduszy rządowych. Zatem modernizujemy oczyszczalnię ścieków, montujemy także kolejne punkty oświetleniowe w kilku miejscowościach, modernizujemy gminne drogi i cieszy nas niezmiernie, że dzięki inwestycjom infrastrukturalnym komfort życia mieszkańców gminy Bierutów polepsza się.

Perspektywa nowych dofinansowań

– Przygotowujemy się do nowej perspektywy unijnej, będąc członkiem Innego Instrumentu Terytorialnego, zgrupowania gmin, które w sposób zintegrowany zamierzają pozyskiwać zewnętrzne pieniądze i tworzyć projekty z funduszy unijnych – podkreśla burmistrz Piotr Sawicki. – Równocześnie będziemy startować w projektach tzw. horyzontalnych, starając się pozyskiwać środki finansowe choćby na rewitalizację placu rynkowego w Bierutowie. Z pieniędzy rządowych chcemy m.in. wybudować nowy Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych i wyremontować wieżę ratuszową.

S.G.