środa, 19 czerwcaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Bierutów: Owocnych 15 lat

W Zbytowej w gminie Bierutów na dożynkach powiatowo-gminnych starosta Zbigniew Potyrała, witając przybyłych gości i dziękując rolnikom za ich pracę i plony, powiedział między innymi: – Tak się składa, że czynię to po raz piętnasty i po raz ostatni w roli starosty oleśnickiego. Nie będę ubiegał się o to stanowisko w najbliższych wyborach, choć – jeśli taka będzie wola wyborców – nie wycofam się z życia politycznego. Oceniam bilans swej pracy za pozytywny, bowiem w wielu dziedzinach powiat oleśnicki przoduje w dolnośląskim regionie, choć problemów życie przynosi niemało, a oczekiwania są większe od naszych możliwości. Nie uniknęliśmy także porażek wynikających ze złego prawa i ludzkiej niedoskonałości, lecz w sumie oceniam, że te lata były latami dobrymi dla całej naszej społeczności.

Warto zdać sobie sprawę z tego, że już od wielu lat powiat oleśnicki jest dużym, stabilnym pracodawcą zatrudniającym dzisiaj blisko 1,5 tys. osób pracujących w godnych warunkach. – Przez te kilkanaście lat wydaliśmy prawie dwa miliardy złotych, zbudowaliśmy i wyremontowaliśmy kilkadziesiąt kilometrów dróg za prawie 100 mln zł, wyremontowaliśmy i wyposażyliśmy w sprzęt komputerowy wszystkie nasze szkoły, wyremontowaliśmy kryty basen i zmodernizowaliśmy szkolnictwo zawodowe – wylicza starosta Zbigniew Potyrała. – Ponadto zbudowaliśmy siedem boisk wielofunkcyjnych ze sztuczną nawierzchnią, wyposażyliśmy straż pożarną w nowe samochody strażackie i szpital w kilka karetek pogotowia.

Podczas ostatnich piętnastu lat powiat oleśnicki pozyskał ponad 200 mln zł środków zewnętrznych. Współdziałał przy budowie S8 z oleśnicką obwodnicą, stworzył kilkaset miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych i z należytą pieczą traktował domy pomocy społecznej, domy dziecka i rodziny zastępcze. – Pomagaliśmy młodym talentom nauki, muzyki i sportu, promowaliśmy wiele społecznych inicjatyw, integrując różne środowiska i budując tożsamość powiatową i dumny jestem z aktywności naszych seniorów – mówi starosta Zbigniew Potyrała. – A ponadto, co łatwe nie było, oddłużyliśmy nasz Zespół Szpitali z ponad 30-milionowego długu.

Nic też dziwnego, że tę dobrą pracę dostrzegano na zewnątrz i powiat oleśnicki nieraz lokował się na rankingowych szczytach – m.in. uplasował się na drugim i czwartym miejscu w rankingu Związku Powiatów Polskich. – Nasze sukcesy rankingowe wynikały nie tylko z dobrego zarządzania, ale także z życzliwości i zrozumienia większości ludzi, z którymi miałem przyjemność współpracować – podkreśla starosta. – Dobrze współpracuje mi się z samorządami, środowiskiem gospodarczym i organizacjami samorządowymi.

Ze starostwa oleśnickiego odchodzi człowiek, którego kilkanaście lat pracy zostawiło trwały, dobry ślad w życiu wielu ludzi zamieszkujących powiat oleśnicki. Ślad odciśnięty między innymi na oświacie, infrastrukturze drogowej i sportowej, kulturze i gospodarce. – Blisko piętnaście lat w jednej roli to dla człowieka wystarczający powód, szczególnie w polityce, aby szukać nowych wyzwań – mówił wzruszony starosta oleśnicki Zbigniew Potyrała na ostatnich dożynkach w Zbytowej. – A wszystkim przyjaznym osobom chcę serdecznie i gorąco podziękować za wspólną pracę, pomoc i zrozumienie.

Wprawdzie kończy się starostowanie Zbigniewa Potyrały, ale niedobrze by się stało, gdyby ten stosunkowo młody, pracowity, energiczny samorządowiec i polityk nie mógł pracować dla jakiejś lokalnej społeczności i przekazywać swego wielkiego doświadczenia. Szkoda, że partykularne interesy niektórych spowodowały, iż wieloletni starosta oleśnicki nie znajdzie się na liście do sejmiku dolnośląskiego. Ale życie pustki nie lubi i Zbigniew Potyrała będzie ubiegał się o stanowisko burmistrza Twardogóry.

HS