czwartek, 23 marcaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Bezzwrotne dopłaty

Ministerstwo Rozwoju i Technologii poinformowało, że kolejne samorządy i spółki miejskie otrzymują środki finansowe na stworzenie nowych mieszkań. W rozdysponowanej pod koniec lutego transzy do beneficjentów trafi ponad 157 mln zł.

Ze względu na sytuację kredytową spora część społeczeństwa nie jest w stanie zapewnić sobie własnego lokalu, dlatego tak ważne jest, by tanie w użytkowaniu mieszkania budowały gminy. Resort zachęca samorządy do korzystania z rządowego programu wspierania budownictwa komunalnego, dzięki któremu nawet 80 proc. wartości inwestycji pokrywa państwo, a pieniądze na budowę mogą być przekazane jeszcze przed jej rozpoczęciem – informuje minister rozwoju i technologii Waldemar Buda.

Bezzwrotne wsparcie budownictwa z Funduszu Dopłat to program, który zwiększa liczbę lokali mieszkalnych przeznaczonych dla osób o niskich i przeciętnych dochodach oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym. Źródłem jego finansowania są środki finansowe pochodzące z budżetu państwa, których dysponentem jest minister rozwoju i technologii. Bezzwrotnych grantów udziela Bank Gospodarstwa Krajowego.

Obecnie przyznawana transza wsparcia ma wartość ponad 157 mln zł, dzięki czemu powstanie 668 mieszkań, a także 100 miejsc w noclegowniach i 50 w schroniskach dla osób bezdomnych. Samorządy, które tym razem otrzymają bezzwrotne dotacje to: Czeladź, Dąbrowa Górnicza, Gdańsk, Racibórz, Warszawa i Zielona Góra. Na takich samych zasadach dotacja została przyznana także Zarządowi Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. z Poznania. W sumie do instytucji z puli na ten rok (1,65 mld zł) zostało rozdysponowanych już około 285 mln zł.

(ms)

W całym kraju samorządy, spółki zależne i organizacje pożytku publicznego otrzymały w latach 2021-2022 finansowe wsparcie na utworzenie 12,6 tys. mieszkań, z czego: 8664 stanowiły lokale komunalne, 3790 to mieszkania społeczne czynszowe, 114 mieszkania chronione. Utworzono również 154 miejsca w schroniskach dla osób bezdomnych i 105 miejsc w noclegowniach i ogrzewalniach. Łączna kwota przyznanego dofinansowania z Funduszu Dopłat w latach 2021 i 2022 wyniosła 2,21 mld zł.