niedziela, 16 czerwcaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Bez granic. Obywatelskie spotkania

Z końcem sierpnia 2014 roku kończy się realizacja dwuletniego polsko – czeskiego projektu „Euroregionalne Spotkania Obywatelskie”. Zadanie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007-2013 oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis „Przekraczamy granice”. Jego realizatorem jest Biblioteka Publiczna Gminy Kłodzko.

Pod koniec czerwca w Krosnowicach odbyła się polsko – czeska konferencja podsumowująca projekt, którego odbiorcami byli seniorzy i ich wnuki w każdym wieku, z obu stron granicy. Była to także okazja do uczczenia dwóch jubileuszy. 65 lat biblioteki oraz 10 lat Klubu Seniora w Krosnowicach.

Konferencję otworzyli Mariola Huzar – dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Kłodzko, Anna Piasecka – prezes Klubu Seniora oraz Vladimir Hulman – przewodniczący Stowarzyszenia Regionalnego Współpracy Czesko-Polskiej. Tłumaczeniami zajmował się pan Krzysztof Karwowski.

W pierwszej części konferencji odbył się wykład autorski z pisarzem czeskim Josefem Lukášek. W bibliotece zgromadziła się spora grupa czytelników, będących uczestnikami projektu i spotkań obywatelskich po obu stronach granicy. Można było obejrzeć prace, które wpłynęły na konkurs plastyczny na zakładki do książek pod hasłem „Moi dziadkowie i ja”. A z panem Josefem można konie kraść… i umówiliśmy się na kolejne spotkanie w bibliotece w Bierkowicach w ostatnią niedzielę sierpnia.

W konferencji licznie uczestniczyli seniorzy z obu krajów, ich wnuki oraz zaproszeni goście. Wśród nich zastępca wójta gminy Urszula Panterałka, przewodniczący Rady Gminy Kłodzko Zbigniew Tur, radny powiatowy Lubomir Danielczyk, radni gminni Wanda Piotrowska oraz Edward Dąbrowa i Franciszek Piszczek, Vladimir Hulman oraz starosta obec Podbřezí Antonín Novotný wraz z delegacją obywateli czeskich, dyrektor miejscowej szkoły podstawowej Agnieszka Czapowska-Lewandowska.

W drugiej części konferencji zaprezentowane zostały relacje filmowe, zrealizowane przez Telewizję Kłodzką podczas sześciu spotkań obywatelskich. Były to: Święto Niezapominajki w Krosnowicach, Libelskie Spotkania Przyjaciół po stronie czeskiej, Spotkanie Kresowian po latach w Kłodzku, Święto Seniora w obec Podbřezí, Noc z Andersenem w Żelaźnie oraz akcja „Całe Czechy i Cała Polska czytają dzieciom” w obec Vamberk i Podbřezí.

Koordynatorka projektu Mariola Huzar przedstawiła w formie prezentacji multimedialnej szczegółowe sprawozdanie z realizacji projektu. Wiodącymi partnerami projektu byli Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego Współpracy Czesko-Polskiej w Rychnov nad Kneźnou, Klub Seniora w Krosnowicach oraz Stowarzyszenie Kresowian Ziemi Kłodzkiej. W trakcie 14 miesięcy przy realizacji działań zaangażowanych zostało blisko 500 osób. Zrealizowano 10 wydarzeń i konkursów literackich, 7 akcji marketingowych, wydano drukiem 2200 materiałów promocyjnych. Na potrzeby projektu zakupiono aparat fotograficzny cyfrowy oraz laptop. Do działań promocyjnych wykonano baner zwijany do kasety. Ogólny budżet projektu wynosi ponad 17 tys. euro. Jego efektami rzeczowymi są:

– tomik wierszy pt. „Moja babcia-mój dziadek pisze wiersze” w nakładzie 500 egz., w dwóch wersjach językowych (na konkurs wpłynęło 49 wierszy, w tym 11 z Czech)

– książka pt. „Wspomnienia ze łzami prozą i wierszami” w nakładzie 500 egz., w dwóch wersjach językowych, autorstwa Michał Kutny (na konkurs wpłynęło 17 prac, w tym 7 z Czech)

– zakładki do książek pod hasłem „Moi dziadkowie i ja”, w nakładzie 1000 egz., w dwóch wersjach językowych (na konkurs wpłynęły 64 prace, w tym 31 z Czech)

– relacje telewizji lokalnej

Kolejnym punktem konferencji było trójstronne podpisanie partnerstwa lokalnego na lata 2015-2016 w obszarze aktywności seniorów i ich wnuków w każdym wieku przez: Bibliotekę Publiczną Gminy Kłodzko, Klub Seniora w Krosnowicach oraz Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego Współpracy Czesko-Polskiej w Rychnov nad Kneźnou.

Na zakończenie części oficjalnej ogłoszony został konkurs literacko-plastyczny na plakat promujący czytelnictwo po obu stronach granicy. Szczegółowy regulamin można znaleźć na stronie internetowej www.bibliotekagmina.klodzko.pl