środa, 19 czerwcaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Bawarskie wsparcie

Przyszłość jest w energii wytwarzanej lokalnie.

Jerzy Leszczyński, marszałek województwa podlaskiego, oraz Lokalne Grupy Działania spotkali się w połowie listopada z przedstawicielami stowarzyszenia EuroNatur z Bawarii, które specjalizuje się w przedsięwzięciach dotyczących ochrony środowiska i odnawialnych źródeł energii. Na terenie województwa podlaskiego realizuje ono projekt wspomagany przez niemieckie federalne ministerstwo środowiska, służący wymianie doświadczeń, wsparciu eksperckiemu podlaskich samorządów oraz transferowi know-how w zakresie odnawialnych źródeł energii.

Według obliczeń niemieckiej organizacji EuroNatur, na Podlasiu na paliwo wydaje się rocznie około 1,6 mld zł. Gdyby wszystkie samochody w województwie podlaskim miały napęd elektryczny, koszty ich zasilania spadłyby do poziomu 500 mln zł rocznie. Co więcej, gdyby energia była wytwarzana lokalnie, środki te nie wypływałyby poza region. Specjaliści z EuroNatur, oprócz prognoz dotyczących rozwoju rynku aut elektrycznych, zaprezentowali także niemieckie doświadczenia w wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii przez lokalne społeczności, gdzie właścicielami sieci ciepłowniczej, elektrycznej i urządzeń energetycznych są spółdzielnie tworzone w obrębie jednej miejscowości lub wsi przez ich mieszkańców.

(pod)