piątek, 19 kwietniaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Barometr dobroczynności

Średnio każdego dnia w Polsce przybywa dziewięć organizacji pożytku publicznego. W ciągu ostatnich czternastu lat ich liczba wzrosła o połowę. Polski sektor samorządowy radzi sobie wyjątkowo dobrze, szczególnie na tle innych firm zarejestrowanych w KRS. Według analizy dla Fundacji Dr Clown, od 2010 r. przybyło 50 tys. stowarzyszeń i fundacji, a jedynie 216 zawiesiło działalność.

Na koniec 2023 r. w Polsce było zarejestrowanych ponad 155 tys. stowarzyszeń i fundacji, a od początku 2024 r. przybyło już ponad 900 nowych podmiotów – tak wynika z najnowszej analizy danych z Krajowego Rejestru Sądowego przeprowadzonej na zlecenie Fundacji Dr Clown, która od 25 lat wyznacza standardy w terapii śmiechem i sposobach budzenia radości u dzieci, seniorów oraz osób z niepełnosprawnościami w szpitalach i wyspecjalizowanych placówkach.

Wśród 50 tys. nowych organizacji pozarządowych, które pojawiły się w ciągu ostatnich czternastu lat, około 121 tys. to różnego rodzaju stowarzyszenia. Ich liczba, według przewidywań ekspertów z wywiadowni gospodarczej Dun & Bradstreet, która przeprowadziła analizę, w bieżącym roku może wzrosnąć nawet do 123,5 tys. Prawie 87 proc. z nich znajduje się w dobrej lub bardzo dobrej kondycji finansowej. W słabszej sytuacji znajduje się 13 proc., a w bardzo złej jedynie 0,2 proc.

Na przestrzeni ostatnich piętnastu lat liczba zarejestrowanych w Polsce organizacji pozarządowych głównie rosła. Jedyny spadek – o 7,6 tys. podmiotów – odnotowano w latach 2018-2019. W tym okresie wykreślono z rejestru REGON podmioty z dawnych rejestrów sądowych, które nie zarejestrowały się w Krajowym Rejestrze Sądowym. Od tego czasu przybywa ich w tempie od 2 do 3 proc. w skali roku.

– Stale rosnąca liczba organizacji pożytku publicznego w Polsce może świadczyć o rosnącej świadomości społecznej i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Jednocześnie jednak, według dostępnych badań, prawie 40 proc. Polaków deklaruje, że nie ma żadnych skojarzeń z działalnością organizacji pozarządowych, a liczba podatników, którzy w 2023 r. skorzystali z opcji odpisania części podatku dochodowego na organizacje pożytku publicznego spadła o ponad 3 mln w porównaniu do roku 2022 – mówi Agata Bednarek, prezeska zarządu Fundacji Dr Clown. – Według naszych obserwacji, im więcej darczyńcy wiedzą o działalności organizacji oraz o tym, w jaki sposób wykorzystuje ona środki, tym chętniej udzielają wsparcia, nie tylko finansowego. Dlatego edukacja na temat działań fundacji i stowarzyszeń jest bardzo ważna i pozwala bardziej efektywnie budować wspólne dobro – dodaje.

Na tle polskich firm sektor pozarządowy radzi sobie wyjątkowo dobrze. W porównaniu z sektorami usług, handlu czy przemysłu w Polsce, liczba zawieszanych działalności wśród organizacji pożytku publicznego jest bardzo mała. W przypadku tych pierwszych są to tysiące firm rocznie, natomiast w sektorze pozarządowym zaledwie dziesiątki. Od 2010 r. w Polsce łącznie jedynie 216 stowarzyszeń i fundacji zawiesiło swoją działalność.

Dane pochodzą z badania firmy Dun & Bradstreet przeprowadzonego na początku marca 2024 r. Analizie poddano dane z rejestru KRS. Przy okazji Dun & Bradstreet zbadała poziom optymizmu na polskim rynku, nie tylko w biznesie, ale także wśród podmiotów z szeroko rozumianej branży użyteczności publicznej. Z raportu „Dun & Bradstreet Global Business Optimism Insights” wynika, że polscy zarządzający firmami w pierwszym kwartale 2024 r. wykazują się wysokim poziomem optymizmu z wynikiem 58,8 punktów na skali od 0 do 100.

(Rocket Science, pap, mtm)