sobota, 13 kwietniaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Bardo: Mistrzowie środków zewnętrznych

Rozmowa z Krzysztofem Żegańskim, burmistrzem Barda

Cztery lata minęły jak z bicza trzasnął

– …i był to dla mnie i moich współpracowników – dla całego naszego samorządu – okres codziennej, ciężkiej pracy, a w tej kadencji poza inwestycjami dużo działaliśmy w sferze prospołecznej i staraliśmy się jak najmocniej wspierać organizacje pozarządowe. Wystarczy tylko przytoczyć fakt, iż przed czterema laty na naszym terenie działały jedynie cztery stowarzyszenia, a dzisiaj mamy ich ponad dwadzieścia, zatem trzeba je wspierać i przeznaczamy na to znaczne środki finansowe. Efekty tych starań widać szczególnie w pracy z młodzieżą – na przykład nasi rowerzyści zajmują czołowe miejsca w województwie dolnośląskim. W pierwszej mojej kadencji, gdy pojawiły się środki unijne, największy nacisk kładliśmy na inwestycje i likwidację zapóźnień cywilizacyjnych. Dzisiaj, nie rezygnując ze wzbogacania infrastruktury gminy, trzeba uważniej patrzeć na człowieka i jego potrzeby.

Jakie były priorytety inwestycyjne?

– Najważniejsze było dla nas porządkownie sfery naturalnego środowiska, czyli ekologia. Jesteśmy już blisko ukończenia kanalizowania gminy. Warto przypomnieć, że w roku 2006 nasza gmina była skanalizowana w 35 procentach – i dotyczyło to przede wszystkim stolicy gminy, Barda. Dzisiaj skanalizowane jest około 95 proc. całej gminy. Do końca roku wybudujemy ponad 300 przydomowych oczyszczalni, które będą współdziałały z nową oczyszczalnią w Przyłęku. Ważna jest również modernizacja sieci kanalizacyjnej w samym Bardzie. Kolejną istotną sprawą była rekultywacja składowiska odpadów komunalnych.

Nie byłoby zrealizowanych aż tak wielu zadań, gdyby nie to, że z dużym powodzeniem pozyskiwaliście środki zewnętrzne…

– …i nie będę teraz skromny, gdy powiem, że w zasadzie gmina Bardo jest corocznie w krajowej samorządowej czołówce pod względem pozyskiwania pieniędzy zewnętrznych. W ogólnopolskim rankingu „Wspólnoty” dotyczącym pozyskiwania środków unijnych zajęliśmy – w przeliczeniu na jednego mieszkańca – piąte miejsce w Polsce i pierwsze na Dolnym Śląsku.

Co dla gminy Bardo będzie, pańskim zdaniem, najważniejsze w najbliższych kilku latach?

– Zgodnie z naszą strategią jest to po pierwsze tworzenie naszej strefy aktywności gospodarczej i kończymy już dokumentację dotyczącą budowy drogi do naszej strefy, a po drugie rozwój turystyki – zarówno tej związanej z wodą i spływami pontonowymi, jak i rowerowej.

Czy jest pan gwarantem dobrego rozwoju gminy Bardo?

– Oceniam nieskromnie, że tak!

Rozmawiał Sławomir Grymin
 

Najważniejsze projekty realizowane w gminie Bardo w ostatnich latach

• Budowa kanalizacji sanitarnej wraz oczyszczalnią ścieków i budowa przydomowych oczyszczalni ścieków. • Rewitalizacja bardzkiej starówki. • Budowa placów zabaw, ścieżek rowerowych, boisk i przystani. • Wyposażanie świetlic wiejskich.

Ogółem na realizację projektów gmina wydała 47 mln zł, pozyskując ponad 28 mln zł środków zewnętrznych (w przeliczeniu na jednego mieszkańca 5,3 tys. zł) i jest to niewątpliwy sukces samorządu.