wtorek, 23 lipcaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Bardo: Dobrze jest, a może być lepiej

Za tegorocznym budżetem podnieśli w grudniu do góry ręce wszyscy bardzcy radni. To nie powinno nikogo dziwić – jak mówi burmistrz KRZYSZTOF ŻEGAŃSKI – skoro to po prostu dobry budżet na rok 2022. Samorząd będzie miał pełne ręce roboty, jest pozyskanych niemało zewnętrznych środków finansowych i sporo inwestycji do zrealizowania.

– Trudno jest mówić o zadowoleniu z budżetu, gdyż zawsze mogłoby być lepiej – ocenia burmistrz Krzysztof Żegański – lecz jeśli budżet tak małej gminy jak nasza przekracza już 40 mln zł, z czego wiele środków finansowych przeznaczonych jest na inwestycje, to nie warto narzekać.

W tegorocznym budżecie Barda zaplanowanych jest co najmniej 55 inwestycji, w tym dużo dokumentacji. Zatem na widoku dużo środków finansowych do uzyskania – z programu Polski Ład, z programu przeznaczonego dla gmin popegeerowskich, a także z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego oraz, dla byłego województwa wałbrzyskiego – z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji.

– Zawsze chętnie korzystaliśmy z zewnętrznych grantów – uśmiecha się burmistrz Żegański – prowadząc od wielu lat gospodarkę oszczędnościową, realizując przedsięwzięcia infrastrukturalne z pomocą pozyskanych dotacji finansowych. Tylko że dzisiaj trzeba przygotować znacznie więcej dokumentacji zadań, bowiem nie wiadomo jeszcze dobrze, z której strony – używając kolokwializmu – przyjdą do nas te zewnętrzne fundusze.

Na początek roku na inwestycje w gminie Bardo przewidziano 17 mln zł, ale całkiem możliwe, że ta kwota zbliży się nawet do około 30 mln zł, czyli do wysokości prawie 70 proc. całego budżetu.

– To będzie wielkie wyzwanie dla naszego samorządu i ogromna szansa związana z dobrym wykorzystaniem tych zewnętrznych pieniędzy, które w przyszłości zaprocentują, dając naszej gminie profity – przewiduje burmistrz Krzysztof Żegański. – Właśnie na to będą przeznaczone te środki finansowe – na wykonanie skrzyżowania z krajowej trasy nr 8 do naszej strefy ekonomicznej, a ponadto na Centrum Turystyki Aktywnej.

Do drugiej transzy rządowego programu Polski Ład gmina Bardo złoży dwa wnioski o dofinansowanie zadań.

– Pierwszy wniosek będzie właśnie kontynuacją zadania związanego z Centrum Turystyki Aktywnej – podkreśla burmistrz Krzysztof Żegański. – Całkowitą wartość tego przedsięwzięcia szacujemy na 40 mln zł, zabezpieczyliśmy już prawie 9 mln zł i czekamy skwapliwie na możliwość wystąpienia o kolejne dofinansowania. Natomiast drugie zadanie związane jest z budową skateparku i jest to inwestycja z niecierpliwością oczekiwana szczególnie przez młodzież. Jest też bardzo fajny program dotyczący wsparcia finansowego gmin popegeerowskich i przypomnę tylko, że w lutym ubiegłego roku nie byliśmy jeszcze taką gminą. Nie poddaliśmy się jednak, dostarczyliśmy odpowiednie dokumenty i okazało się, że Bardo jednak jest gminą popegeerowską. Dlatego też składamy wnioski o dofinansowanie dwóch zadań – modernizacji drogi powiatowej w Brzeźnicy, gdzie będziemy inwestorem zastępczym, oraz budowy świetlicy z zapleczem w Grochowej. Oczywiście będziemy kontynuować również inwestycje rozpoczęte w roku 2021 – wodociągowanie wsi Opolnica i Janowiec oraz dokończenie budowy i modernizacji Centrum Seniora w Bardzie, w którym znajdą się także gabinety rehabilitacyjne. Chcę też zaznaczyć, że w ubiegłym roku wygraliśmy milion złotych w konkursie profilaktyki covidowej, a pieniądze te przeznaczymy na organizację turnusów rehabilitacyjnych i zakup sprzętu do tworzącego się gabinetu rehabilitacyjnego.

Krzysztof Żegański
Krzysztof Żegański

Do Barda przyjeżdża coraz więcej turystów, i to nie tylko Dolnoślązaków.

– Dynamicznie i wielopłaszczyznowo rozwija się zarówno turystyka pielgrzymkowa, jak i turystyczno-rekreacyjno-sportowa – wymienia burmistrz Krzysztof Żegański. – A jak zrealizujemy inwestycje, o których wcześniej już wspomniałem, to ten dynamizm będzie zwielokrotniony. Zatem teraz jest dobry czas dla gminy Bardo i wiele wskazuje na to, że będzie jeszcze lepiej. Przed nami wiele istotnych i strategicznych przedsięwzięć, a najbardziej potrzeba nam spokoju i zrozumienia.

S.G.