niedziela, 29 styczniaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Aktywni na Opolszczyźnie

Do 18 września zgłaszać można na Opolszczyźnie kandydatury do etapu regionalnego ogólnopolskiego konkursu organizowanego przez Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów. Zostań liderem, pokaż innym aktywność swojej miejscowości.

W tym roku po raz pierwszy Zarząd Województwa Opolskiego włączył się w ogólnopolski konkurs „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa”. Celem konkursu jest upowszechnianie wiedzy oraz informacji w zakresie realizacji projektów służących aktywizacji lokalnej społeczności sfinansowanych w sołectwach w ramach funduszu sołeckiego, wymiana doświadczeń, krzewienie dobrych praktyk oraz prezentacja wsi jako dobrego miejsca do życia i rozwoju społeczno-zawodowego.

Adresatami konkursu są sołectwa, które w latach 2010-2017 zrealizowały projekty sfinansowane ze środków wyodrębnionych w ramach funduszu sołeckiego lub w których fundusz sołecki stanowił wkład własny.

Konkurs jest dwuetapowy, składa się z organizowanego przez samorząd województwa etapu wojewódzkiego oraz organizowanego przez Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów etapu ogólnokrajowego, do którego nominowane są projekty sołeckie – laureaci I miejsca etapu wojewódzkiego.

Formularze zgłoszeniowe należy przesłać do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego do 18 września. Jeden projekt, jednego sołectwa, może zgłosić sołtys, członek Rady Sołeckiej, wójt lub burmistrz. Regulamin konkursu wraz z innymi dokumentami znajduje się na stronie www.odnowawsi.eu.

(umwo)