środa, 17 kwietniaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Trwa realizacja płatności bezpośrednich za 2015 rok

Od 1 grudnia ub.r. do 30 marca 2016 r. ARiMR wypłaciła w ramach dopłat bezpośrednich za 2015 rok 6,45 mld złotych. Pieniądze zostały przekazane na konta bankowe 1,1 mln rolników. Wcześniej, od 16 października do 30 listopada 2015 roku, ARiMR wypłacała zaliczki na poczet tych płatności. Przekazano 2,68 mld złotych. Pieniądze trafiły do około 1,071 mln rolników. Dotychczas zatem Agencja wypłaciła łącznie 9,13 mld złotych. Wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich za 2015 rok złożyło wiosną ub.r. 1,35 mln rolników.

Trwa również wypłata dopłat ONW i płatności rolnośrodowiskowych. Agencja przekazała dotychczas na konta bankowe ok. 592 tys. rolników 912,3 mln złotych w ramach ONW i ponad 163 mln złotych dla ok. 25 tys. rolników – w ramach płatności rolnośrodowiskowych.

Zgodnie z przepisami, ARiMR zakończy realizację wszystkich płatności obszarowych do 30 czerwca 2016 roku.


 

Rusza nabór wniosków o przyznanie 100-tysięcznych premii młodym rolnikom

Od 31 marca do 29 kwietnia 2016 r. można składać wnioski o przyznanie wsparcia w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” finansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Termin ten oraz zasady ubiegania się o takie premie podał do publicznej wiadomości 16 marca prezes ARiMR Daniel Obajtek w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim oraz na portalu internetowym Agencji.

Należy zwrócić uwagę że nowelizacja Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie premii dla młodych rolników (Dz.U. z 2016 r., poz. 345) łagodzi dotychczas obowiązujące zasady udzielania tej pomocy.


 

Trwa nabór wniosków na modernizację gospodarstw rolnych

Od 31 marca ARiMR przyjmuje wnioski o przyznanie pomocy na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” finansowanego z budżetu PROW na lata 2014-2020. Rolnicy mogą ubiegać się nawet o 900 tys. złotych pomocy. Jest to pierwszy nabór w ramach nowej perspektywy finansowej, w ramach którego można ubiegać się o pomoc na zakup m.in. ciągników, kombajnów, opryskiwaczy oraz różnego rodzaju maszyn rolniczych. Obszarem, gdzie można wnioskować o pomoc związaną z zakupem maszyn i urządzeń rolniczych, jest racjonalizacja technologii produkcji, wprowadzenie innowacji, zmiana profilu produkcji, zwiększenie skali produkcji, poprawa jakości produkcji lub zwiększenie wartości dodanej produktu (obszar D). W ramach tego obszaru można ubiegać się maksymalnie o 500 tys. złotych pomocy. Ponadto składane wnioski ponownie mogą obejmować inwestycje związane z rozwojem produkcji prosiąt, rozwojem produkcji mleka krowiego, rozwojem produkcji bydła mięsnego (obszar A, B, C). Pomoc jest przyznawana rolnikom w postaci dofinansowania poniesionych kosztów na realizację danej operacji. Poziom dofinansowania wynosi standardowo 50 proc. kosztów kwalifikowanych, a w przypadku, gdy o wsparcie ubiega się młody rolnik lub kilku rolników wspólnie, może wynieść 60 proc. kosztów.

Wnioski o przyznanie pomocy przyjmują oddziały regionalne ARiMR właściwe ze względu na miejsce realizacji inwestycji. Można je złożyć także za pośrednictwem biura powiatowego ARiMR. Dokumenty aplikacyjne powinny być składane osobiście, przez upoważnioną osobę lub przesyłką rejestrowaną. Nabór zakończy się 29 kwietnia.

Złożone wnioski zostaną poddane ocenie punktowej. Pod uwagę będą brane m.in. takie kryteria jak zwiększenie liczby zwierząt w gospodarstwie, to, czy rolnik uczestniczy w unijnym systemie jakości, czy ma nie więcej niż 40 lat oraz czy inwestycja, którą będzie realizował, służy ochronie środowiska naturalnego. W przypadku obszaru D, na kolejność przysługiwania pomocy wpływ będą miały również punkty otrzymane w oparciu o określone w rozporządzaniu wykonawczym kryteria wojewódzkie. W terminie 90 dni od dnia zakończenia naboru wniosków zostaną opublikowane listy rankingowe ustalające kolejność przysługiwania pomocy.