sobota, 1 kwietniaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Pół roku uwłaszczania

Do sądów wieczystoksięgowych do połowy roku wpłynęło 905 201 zaświadczeń o przekształceniu. To ponad 36 proc. szacowanej przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju ogólnej liczby użytkowników wieczystych. Największy wzrost wpływu spraw nastąpił w Krakowie, Warszawie, Gliwicach, Wrocławiu i Gdańsku. Przy obecnym tempie wydawania zaświadczeń samorządy zdążą z ich wydawaniem w ustawowym terminie – do końca tego roku.

– Zmiany, które wprowadziliśmy w ustawie o przekształceniu użytkowania wieczystego we własność, usprawnią proces przekształcenia. Aktualne tempo wydawania zaświadczeń umożliwia potwierdzenie przekształcenia w formie zaświadczenia dla wszystkich uprawnionych do końca roku – powiedział wiceminister resortu inwestycji i rozwoju Artur Soboń.

Nowa, ustawowa 99-proc. bonifikata jest znaczną ulgą przy przekształceniu użytkowania wieczystego dla rodzin wielodzietnych, osób z niepełnosprawnościami i kombatantów. Przyjazne procedury ułatwią skorzystanie z bonifikat niezależnie od terminu wydania zaświadczenia o przekształceniu. Przedsiębiorcy zostaną uchronieni przed rygorem pomocy publicznej. To główne zmiany dokonane w nowelizacji ustawy.

Z nowej bonifikaty 99-proc. (zarówno na gruntach samorządowych, jak i skarbowych) przy przekształceniu użytkowania wieczystego skorzystają osoby w szczególnej sytuacji rodzinnej. To pomoc w przekształceniu dla rodzin wielodzielnych z Kartą Dużej Rodziny, osób z niepełnosprawnością i ich rodzin, inwalidów, kombatantów oraz ofiar represji wojennych i okresu powojennego.

Opłaty wniesione za użytkowanie będą zaliczane automatycznie na poczet opłaty przekształceniowej i jednorazowej, a zwrot nadpłaty będzie „z urzędu”. Nowela zapewni uprawnienia do bonifikat według preferencyjnych stawek niezależnie od terminu wydania zaświadczenia o przekształceniu. Zamiana radykalnie ograniczy potrzebę podziałów geodezyjnych do przypadków, w których powierzchnia budynków o funkcji innej niż mieszkaniowa przekracza 30 proc. powierzchni użytkowej wszystkich budynków mieszkalnych. Proces potwierdzania przekształcenia na rzecz przedsiębiorców będzie prostszy. Zasadą jest brak konieczności sporządzenia operatu i oparcie się na wartości rynkowej nieruchomości stanowiącej podstawę ustalenia opłaty przekształceniowej.

(inf)

Wpływ spraw z ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego do sądów wieczystoksięgowych dane do 30 czerwca 2019 r.


I kwartał I półrocze
Kraków (łącznie) 8149 45 788
Warszawa (SR Warszawa-Mokotów) 2474 30 070
Wrocław (SR Wrocław-Krzyki) 11 171 26 623
Gliwice (SR w Gliwicach) 5573 25 822
Ruda Śląska (SR w Rudzie Śląskiej) 9934 24 359
Szczecin (SR Szczecin-Prawobrzeże) 9719 22 568
Łódź (SR Łódź-Śródmieście) 7151 20 326
Olsztyn (SR w Olsztynie) 7672 19 912
Gdańsk (SR Gdańsk-Północ) 853 15 509
Bydgoszcz (SR w Bydgoszczy) 4982 13 660
POLSKA 298 594 905 201