sobota, 22 czerwcaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Rozwijamy się coraz prężniej

Żórawina: Rozwijamy się coraz prężniej

Rozmowa z Janem Żukowskim, wójtem gminy Żórawina

Jak ocenia pan sytuację gospodarczą gminy w pierwszych miesiącach 2019 roku?

– Gmina Żórawina z roku na rok rozwija się coraz prężniej. Mamy bardzo stabilną sytuację gospodarczą. Dziś w wielu aspektach możemy być wzorem połączenia cech gminy rolniczej z otwartością gospodarczą na przedsiębiorców i inwestorów. To wszystko staje się możliwe dzięki skutecznej promocji gminy, którą realizujemy na wiele sposobów. W przeciągu ostatnich lat większe są nakłady inwestycyjne. W roku 2019 zaplanowano wydatki na poziomie ok. 20 mln złotych. Znaczna część inwestycji w infrastrukturę finansowana jest ze środków zewnętrznych – z Unii Europejskiej, Samorządu Województwa Dolnośląskiego, Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Ministerstwa Sportu i Turystyki, Ministerstwa Edukacji, a także darowiznami od przedsiębiorstw (np. na rzecz placówek oświaty).

gmina Żórawina
gmina Żórawina

Jak wspomniałem wcześniej, sytuacja gminy jest stabilna. Wystarczy wspomnieć rok 2004, kiedy gmina była bliska czarnego scenariusza likwidacji. Udało się jednak odwrócić niekorzystną sytuację. Dziś pojawia się u nas coraz więcej inwestorów, budżet jest zbilansowany, a zadłużenie na bardzo niskim poziomie. A to za sprawą położenia, bo gmina znajduje się w europejskim korytarzu wschód-zachód (autostrada A4), a dzięki linii kolejowej (relacji Wrocław – Praga) także północ-południe. Z Żórawiny do Wrocławia możliwy jest dojazd aż czterema trasami komunikacji kołowej. Odległość Żórawiny od centrum Wrocławia wynosi zaledwie
15 km. W zeszłym roku zwiększyła się też liczba pociągów za sprawą porozumienia z Zarządem Województwa Dolnośląskiego. Dzięki temu mieszkańcy mają możliwość podróżować nowym taborem bezpośrednio do centrum Wrocławia, nie tylko do pracy, ale np. w celu zrobienia zakupów. Nie muszą więc używać samochodów, unikają korków i dbają o poprawę stanu powietrza. Dzięki temu stale rośnie liczba mieszkańców gminy – osób mieszkających dotychczas głównie we Wrocławiu. Wybierają oni Żórawinę ze względu na bliskość Wrocławia i szlaków komunikacyjnych, dostępność wszelkich usług (sklepów, mechaników, instytucji). Następuje rozwój terenów inwestycyjnych (węzeł autostradowy Krajków, strefa gospodarcza Rzeplin/Suchy Dwór), na terenie gminy rośnie liczba firm i przedsiębiorstw, które zachęca bliskość ważnych ciągów komunikacyjnych oraz Wrocławia, powstają nowe miejsca pracy.

Jakie inwestycje są realizowane obecnie, jakie są plany?

– W gminie Żórawina prowadzi się wiele działań zwiększających komfort życia mieszkańców. Od budowy chodników, dróg rowerowych, przez budowę i modernizację dróg gminnych, stanowiących często nowe połączenia między miejscowościami (np. z Funduszu Dróg Samorządowych). Ważne są inwestycje w infrastrukturę sportową i place zabaw. Planuje się zagospodarowanie parków i miejsc publicznych. Inwestujemy w jednostki ochotniczych straży pożarnych poprzez zakupy wozów bojowych i sprzętu.

Jest jednak jeszcze wiele do zrobienia na kilku płaszczyznach. Planujemy rozbudowę Zakładu Opieki Zdrowotnej, budowę dróg z infrastrukturą towarzyszącą i oświetleniem, inwestycje w szkoły, dzieci i młodzież, rozwój i zagospodarowanie ogólnodostępnych terenów zielonych i rekreacyjnych, inwestycje w obiekty świetlicowe, renowacje obiektów zabytkowych.

Bardzo ważne są sprawy związane z ekologią i ochroną powietrza. Kanalizacja i wymiana źródeł ciepła na ekologiczne to nasze priorytety. Trwa realizacja budowy kanalizacji w Żórawinie (ulice: Transportowa, Polna, Kwiatowa, Małowiejska, Zaułek, Aleja Niepodległości) oraz Mędłowie i Rzeplinie. Część naszych mieszkańców miała możliwość skorzystać z dofinansowania na instalacje fotowoltaiczne do produkcji prądu w ramach „Regionalnego Programu Energetyki Prosumenckiej – mikroinstalacje fotowoltaiczne w budynkach jednorodzinnych na terenie wybranych gmin Dolnego Śląska” (ostatnie montaże i rozliczenie projektu ma nastąpić w czerwcu br.). Idąc w ślad za tym programem, zamierzamy wziąć udział w kolejnym naborze. Tym razem skupimy się na pompach ciepła i umożliwimy mieszkańcom otrzymanie wysokiego wsparcia finansowego w tym zakresie. Gmina otrzymała także unijne dofinansowanie na modernizację stawów gminnych w Bratowicach, Galowicach, Polakowicach i Wilczkowie. Zaplanowane prace poprawią retencje tych zbiorników. Ponadto przewidziane jest wykonanie ścieżek spacerowych oraz małej architektury wokół stawów.

Chciałbym, aby podczas mojej kadencji Urząd Gminy Żórawina był otwarty na głosy mieszkańców, szczególnie tych najmłodszych, ponieważ wspólne działanie i zaufanie to droga do rozwoju i sukcesu. Dlatego zamierzamy rozwijać wprowadzone w październiku zeszłego roku e-usługi, dodamy kolejne elementy, umożliwiające załatwianie spraw urzędowych bez wychodzenia z domu. Pozwoli to usprawnić kontakt pomiędzy mieszkańcami, przedsiębiorcami i urzędem.

Bardzo bym chciał także, żeby Żórawina, ale także cała gmina, stała się punktem przystankowym na turystycznych szlakach Dolnoślązaków, ale także turystów z Polski i zagranicy. W najbliższym czasie zamierzamy wybudować na terenie gminy drogi rowerowe oraz parking „Parkuj i Jedź” (P&R) i miejsce do pozostawienia roweru „Bike&Ride” przy stacji PKP w Żórawinie. Na realizację tego projektu chcemy pozyskać unijne dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego. Część zamierzenia, czyli ciąg pieszo-rowerowy Mnichowice – Wojkowice, jest już prawie gotowa. Kolejny odcinek drogi rowerowej od Wojkowic do dworca PKP w Żórawinie oraz parkingi powstaną najpóźniej do końca 2021 r. (w przypadku otrzymania dofinansowania).

Duży wzrost liczby ludności powoduje, że obok siebie zamieszkują osoby całe życie związane ze wsią oraz osoby prowadzące miejski tryb życia. Niezbędna jest integracja obu grup ludności. Tak też się dzieje za sprawą wielu wydarzeń, jakie w gminie się odbywają, np. dożynek, festynów, żórawińskiej Parafiady z 4-5 maja, na której przewidziano wiele atrakcji i występy znanych artystów, czy innych koncertów, jak na przykład Rockowa Żórawina 7-8 czerwca 2019 roku.