czwartek, 20 czerwcaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

35 paneli, 200 prelegentów, 3000 uczestników

Za sprawą XI edycji Europejskiego Forum Gospodarczego, Łódź będzie ośrodkiem rozmów o biznesie, w jego najważniejszych wobec wyzwań XXI wieku kontekstach. Europejskie Forum Gospodarcze to jedno z najważniejszych cyklicznych wydarzeń gospodarczych w Polsce, organizowane przez Województwo Łódzkie, przy wsparciu Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego.

Przez dwa dni – 15 i 16 października – uczestnicy Forum będą mogli wziąć udział w 35 panelach i sesjach tematycznych. W gronie blisko 200 prelegentów są eksperci biznesu i ekonomii, a także osobistości ze świata mediów i życia publicznego. Z perspektywy własnej wiedzy i doświadczeń dyskutować będą o biznesie i gospodarce w dynamicznie zmieniającym się świecie.

– Będziemy rozmawiać o przyszłości Polski i regionu, o możliwych scenariuszach gospodarczych – mówi w swoim zaproszeniu na to wydarzenie Witold Stępień, Marszałek Województwa Łódzkiego – Chcemy aby łódzkie szukało swej szansy w Europie, chcemy o tym dyskutować.

Podejmowana podczas paneli tematyka dotyczyć będzie aktualnych zagadnień zarówno w skali mikro jak i w skali makro. Mowa będzie nie tylko bieżących wyzwaniach i problemach, ale również o trendach i o czynnikach wypływających na przyszłość gospodarki. Goście Forum dyskutować będą m.in. o kreowaniu innowacyjnych rozwiązań dla zwiększenia konkurencyjności, o ekspansji na rynki pozaeuropejskie, o dobrych praktykach sprzedażowych na rynkach międzynarodowych. Szeroko podejmowane będą również tematy związane z obecną sytuacją na rynku pracy, również w kontekście automatyzacji i robotyzacji procesów biznesowych.

Od wielu lat ważnym blokiem tematycznym Europejskiego Forum Gospodarczego jest logistyka w rejonie Polski Centralnej i jej wpływ na zintensyfikowanie wymiany gospodarczej. W tym roku panele z tego obszaru poświęcone będą współpracy polsko – chińskiej, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień lądowej nitki Nowego Jedwabnego Szlaku, województwa łódzkiego jako hubu logistycznego oraz współpracy producentów z logistykami i innowacjami w tym zakresie.

Podczas EFG2018 podsumujemy także aktualną sytuację w branży piękna w Polsce oraz w sektorze produkcji odzieży. O problemach, wyzwaniach i trendach w tych dwóch ważnych gałęziach gospodarki rozmawiać będą menedżerowie największych firm oraz przedstawiciele instytucji branżowych.

Odpowiedzi na pytanie w jaki sposób wykorzystać EXPO Horticultural, którego organizacja planowana jest w Łodzi w 2024, do promowania marki Łodzi i Polski na arenie międzynarodowej szukać będziemy podczas panelu z udziałem Tima Briercliffe, Prezesa  Międzynarodowego Stowarzyszenia Producentów Ogrodniczych (AIPH).

Prelegenci EFG2018 wymieniać będą również poglądy na temat innowacyjnego marketingu, kreatywności w działaniach promocyjnych i nowych technologii (panel Filminteractive), wykorzystania sukcesów sportowych dla promowania własnych marek (panel Sport – Region – Biznes) czy sytuacji polskiego kina – w jakim jest miejscu i dokąd zmierza (sesja plenarna).

Gościem specjalnym Europejskiego Forum Gospodarczego – Łódzkie 2018 będzie Krzysztof Hołowczyc, który wystąpi podczas sesji inauguracyjnej z prezentacją motywacyjną „Sukces – łut szczęścia, czy efekt zamierzonej strategii?“.

Zwieńczeniem pierwszego dnia XI Europejskiego Forum Gospodarczego będzie wieczorna Gala podczas której poznamy laureatów Nagrody Gospodarczej Województwa Łódzkiego „Mocni w Biznesie 2018”. Wyróżnienie to przyznawane jest podmiotom, które konsekwentnie budują pozytywny wizerunek Województwa Łódzkiego oraz w sposób spektakularny przyczyniają się do rozwoju gospodarczego regionu łódzkiego.

Rejestracja oraz szczegółowy program wydarzenia wraz z opisem tematyki paneli dostępne są na stronie www.forum.lodzkie.pl

Udział w Europejskim Forum Gospodarczym – Łódzkie 2018i Gali „Mocni w Biznesie 2018” jest bezpłatny po wcześniejszej rejestracji.

Jednym z patronów medialnych EFG jest „Gmina Polska. Krajowy Przegląd Samorządowy”.