Krajowy Przegląd Samorządowy

Miesiąc: Październik 2018

35 paneli, 200 prelegentów, 3000 uczestników

35 paneli, 200 prelegentów, 3000 uczestników

Pieniądze i okolice
Za sprawą XI edycji Europejskiego Forum Gospodarczego, Łódź będzie ośrodkiem rozmów o biznesie, w jego najważniejszych wobec wyzwań XXI wieku kontekstach. Europejskie Forum Gospodarcze to jedno z najważniejszych cyklicznych wydarzeń gospodarczych w Polsce, organizowane przez Województwo Łódzkie, przy wsparciu Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Przez dwa dni – 15 i 16 października – uczestnicy Forum będą mogli wziąć udział w 35 panelach i sesjach tematycznych. W gronie blisko 200 prelegentów są eksperci biznesu i ekonomii, a także osobistości ze świata mediów i życia publicznego. Z perspektywy własnej wiedzy i doświadczeń dyskutować będą o biznesie i gospodarce w dynamicznie zmieniającym się świecie. - Będziemy rozmawiać o przyszłości Polski i regionu, o możliwych scenariuszach gospo
Twardogóra: Nie obiecuję gruszek na wierzbie

Twardogóra: Nie obiecuję gruszek na wierzbie

Z regionów
Budżet gminy, który znacznie powiększył się w tej kadencji, wiele milionów pozyskanych finansowych środków zewnętrznych, zgodna współpraca władz gminy z radnymi oraz mnóstwo mniejszych i większych przedsięwzięć infrastrukturalnych i prospołecznych – to tylko niektóre segmenty wyróżniające Twardogórę, gminę świetnie zarządzaną, której strategia zrównoważonego rozwoju nie jest tylko czczą gadaniną. (więcej…)
Prusice: To dobre miejsce do życia

Prusice: To dobre miejsce do życia

Z regionów
Bez żadnych wątpliwości Prusice były w tej kadencji jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się gmin nie tylko na Dolnym Śląsku, ale w skali całego kraju. Nic też dziwnego, że dostrzegły to gremia zewnętrzne i prusicki samorząd był laureatem wielu prestiżowych, ogólnopolskich rankingów, które doceniły poziom inwestowania w tej gospodarnej gminie oraz konsekwentnie realizowaną strategię zrównoważonego rozwoju. Prusice są świetnym wzorem do naśladowania, archetypem zmian, jakie zaszły na mapie polskiej samorządności i dobrym domem dla mieszkańców gminy. (więcej…)