Krajowy Przegląd Samorządowy

Miesiąc: Grudzień 2017

Paweł Kozerski Honorowym Obywatelem Województwa Opolskiego

Z regionów
Sejmik Województwa Opolskiego przyznał tytuł Honorowego Obywatela Województwa Opolskiego Pawłowi Kozerskiemu, długoletniemu dyrektorowi Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu, muzealnikowi z 50-letnim stażem. W laudacji wygłoszonej na jego cześć, przewodniczący sejmiku, Norbert Krajczy, przypomniał, że dyrektor Paweł Kozerski z brzeskim zamkiem związany był od 1967 roku do 30 września tego roku, kiedy przeszedł na emeryturę. - Dzięki jego zaangażowaniu Zamek Piastów Śląskich był systematycznie odbudowywany, a zbiory konserwowane, pojawiały się kolejne wystawy stałe, które ukazywały historię Piastów. Muzeum stało się znaczącym centrum wystawienniczym o wymiarze ogólnopolskim i międzynarodowym. Miejscem, gdzie odbywały się prestiżowe wydarzenia kulturalne i naukowe, koncerty i

Technologie w służbie zabytkom

Pieniądze i okolice
Targowa jesień w Polsce to między innymi 5. Targi Konserwacji i Restauracji Zabytków oraz Ochrony, Wyposażenia Archiwów, Muzeów i Bibliotek Dziedzictwo, które odbyły się w Warszawie. Targi Dziedzictwo to najważniejsze w Polsce spotkanie profesjonalistów działających na rzecz ochrony dorobku narodowego. Wysokim zainteresowaniem odwiedzających tegoroczne targi cieszyły się nowości technologiczne z zakresu digitalizacji zbiorów. Osoby poszukujące nowych narzędzi do pracowni konserwatorskich czy laboratoriów z zaciekawieniem przyglądały się wysokiej jakości cyfrowym mikroskopom 3D. Zainteresowaniem cieszyły się także wysoce zaawansowane metody konserwacji obiektów zabytkowych m.in. z wykorzystaniem akceleratorów elektronowych. Rola samorządów Tegoroczne Targi Dziedz

178 centymetrów na początek

Po szkole. Po pracy
Mija kolejny rok działania wrocławskiego ogrodu zoologicznego. To najstarsza tego typu placówka w Polsce. Jej początki sięgają 1865 roku. W styczniu tego roku minęło także dziesięć lat od chwili, kiedy szefem wrocławskiego królestwa zwierząt został Radosław Ratajszczak. I właśnie od prezesa wrocławskiego zoo chciałbym tym razem zacząć. A jest powód, o którym zresztą krótko wspomnieliśmy już w listopadowym wydaniu naszego miesięcznika. Oto bowiem Radosław Ratajszczak, prezes wrocławskiego ogrodu zoologicznego, został uhonorowany w ramach konkursu „Dolnośląski Gryf – Nagroda Gospodarcza” organizowanego przez Zachodnią Izbę Gospodarczą. Statuetkami Gryfów od wielu lat nagradzane są przedsiębiorstwa i jednostki samorządu terytorialnego. To jedna z najważniejszych nagród gospodarczyc

Nowatorsko chronią przyrodę

Z regionów
W październiku Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych zdobył prestiżową nagrodę – EKOLAUR 2017 – w ogólnopolskim konkursie Polskiej Izby Ekologii. Ten zaszczytny tytuł DZPK we Wrocławiu otrzymał w kategorii edukacja ekologiczna, za nowatorską realizację całorocznej edukacji ekologicznej włączanej w ochronę przyrody. Całoroczna edukacja ekologiczna prowadzona przez DZPK, wpisująca się w czynną ochronę przyrody, jest być może niespotykanym rozwiązaniem w skali Polski. A dzięki dysponowaniu trwałymi użytkami zielonymi w formie trwałego zarządu możliwe jest prowadzenie ochrony czynnej, m.in. w obszarze ESE Natura 2000 „Stawy Przemkowskie”. Przedsięwzięcia inwestycyjne DZPK są stałym poligonem edukacyjnym i elementem ochrony, a społeczność regionu ma możliwość obserwowania odbudowy

Świątynie myśli w (chwilowej) odstawce

Po szkole. Po pracy
Czy już bić na alarm, czy można jeszcze chwilę poczekać? Naszym zdaniem alarmowe syreny powinny wyć już od co najmniej kilku lat. Sytuacja jest katastrofalna. Grudzień to między innymi czas prezentów. W domach pojawia się Święty Mikołaj, a kilkanaście dni później przychodzi (w zależności od tradycji) Aniołek, Dzieciątko, a bywa że ponownie ów niestrudzony Mikołaj. Kiedy byliśmy dzieciakami, a także później, w naszych domach w zasadzie stałym prezentem była książka. Dla nas zawsze był to prezent niezwykły. Bo czy może być coś bardziej niezwykłego i wyjątkowego od książki. Przez całe lata wydawało nam się, że nie. Więcej – cały czas jesteśmy przekonani, że książka jest swoistym cudem. Niestety, takich cudaków jak my jest coraz mniej. I chociaż nasz bardzo dobry znajomy twierdzi, ż

Nowy rok, nowe stulecie

Po szkole. Po pracy
Narodowe Forum Muzyki repertuar ma bogaty… Jest wiele kluczy, wedle których można koncerty te wybierać, a wśród tych kluczy klucz szczególny: klucz początku – początku roku i początku stulecia niepodległej Rzeczypospolitej. Dwa koncerty, dwa otwarcia. Pierwszy z nich to jeden z trzech koncertów trzeciego już Festiwalu Noworocznego NFM. Siódmego stycznia o godzinie 19 wkroczymy muzycznie w nowy rok wraz z Wolfgangiem Amadeuszem Mozartem. Mozartem będzie… Jerzy Stuhr, który wcieli się w rolę niepokornego kompozytora, odczyta jego listy i przedstawi życie prywatne, zaś opowiadać Mozarta jego muzyką będzie fantastyczny zespół dęty Amadeus Wind Ensamble, utworzony w zeszłym roku przez członków London Symphony Orchestra oraz polskich muzyków, by upamiętnić 225. rocznicę śmierci austri

Starostwo Powiatowe we Wrocławiu: Zgoda dająca efekty

Z regionów
Rozmowa ze starostą Powiatu Wrocławskiego Romanem Potockim – Zaczniemy naszą rozmowę chyba od szczęśliwej dwunastki, czyli podsumowania roku… – Możemy spróbować… Wczoraj odbyła się sesja Rady Powiatu Wrocławskiego i wszystkie 20 projektów uchwał zaproponowanych przez Zarząd zostały jednogłośnie zaopiniowane i przegłosowane. Cieszę się, że w Radzie jest jednomyślność i zgodność. Za każdym razem podkreślam, iż jest to zgodna i merytoryczna Rada, która dobrze spełnia swoje zadania i staje przy realizowaniu zadań ponad podziałami partyjnymi i partykularnymi interesami. Dzisiaj wróciłem z uroczystości popisania dwunastego, ostatniego projektu o finansowe środki unijne i chcę podkreślić, że wszystkie nasze starania o pieniądze zewnętrzne zostały uwzględnione. Ostatni projekt p

Prochowice: Jak coś robić, to dobrze

Z regionów
Dla samorządu w Prochowicach rok 2017 był okresem wytężonej pracy i wielu sukcesów. Zrealizowano wiele inwestycji, a w jednym z prestiżowych rankingów wyróżniono Prochowice zaszczytnym tytułem „Wzorowa Gmina”. Kapituła rankingu doceniła w Prochowicach przede wszystkim infrastrukturę – m.in. drogi, chodniki, sieć kanalizacyjną – czyli wszystko to, co ułatwia życie mieszkańcom gminy, a ponadto poziom bezpieczeństwa życia oraz bogactwo działalności kulturalnej. – Jury uznało, że jesteśmy gminą, która w ostatnich latach bardzo wzbogaciła swą infrastrukturę i znacznie poprawiła jakość życia mieszkańców – mówi burmistrz Prochowic Alicja Sielicka. – W tym roku udało nam się wyremontować najważniejszą drogę w mieście, dojazdową od strony Legnicy, remont objął wszystkie sieci, nawierzc

Twardogóra: Rok trudny, ale rekordowy

Z regionów
Rozmowa z burmistrzem Twardogóry Zbigniewem Potyrałą – Blisko już koniec roku 2017. Jaki on był dla waszego samorządu i społeczności gminy Twardogóra? – Jestem, jak pan zresztą dobrze wie, nastawiony do życia optymistycznie i – tak jak w latach poprzednich – będę podkreślał przede wszystkim dobre strony samorządowego życia i nasze sukcesy. Ale też nie będę ukrywał, że był to rok trudny. – Dlaczego? – Przyczyn jest wiele. Pracy w samorządzie nieustannie towarzyszą nadmierne napięcia polityczne, a poza tym trudności na rynku usług inwestycyjnych, brak rąk do pracy w budownictwie i niemałe problemy wykonawców stwarzają, że to, co kiedyś udawało się realizować w miarę łatwo, dzisiaj wymaga dodatkowych wysiłków i dużej pieczołowitości. Z drugiej jednak stron

Udanin: Samorząd na plus

Z regionów
Miarą patriotyzmu w czasach pokoju jest m.in. dobre wykonywanie swojej pracy – także tej samorządowej – i właśnie taką robotę widzimy w gminie Udanin. Gmina jest przykładem tego, że przy niespokojnej wodzie można płynąć dobrym kursem i dopłynąć do zamierzonego portu. W mijającym roku samorząd gminy Udanin z powodzeniem realizował zaplanowany budżet w imię zasady zrównoważonego rozwoju. Wyremontowano remizę OSP w Pichorowicach, a do OSP Ujazd Górny trafił – dzięki międzygminnemu projektowi – nowy wóz ratowniczo-gaśniczy. Gmina otrzymała dofinansowanie na usuwanie azbestu, którego odebrano ponad 47 ton – z czego ponad 23 tony obejmował demontaż eternitu – i oczekuje na rozstrzygnięcie naboru, w ramach którego ubiega się o dofinansowanie na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w