Krajowy Przegląd Samorządowy

Miesiąc: Wrzesień 2014

Anioły w operze (i nie tylko)

Uncategorized
W dniach 3 do 12 października podczas Światowych Dni Muzyki (ISCM World Music Days) w Operze Wrocławskiej odbędzie się czwarta edycja Festiwalu Opery Współczesnej. Festiwal rozpocznie polska premiera sceniczna „Aniołów w Ameryce" Petera Eötvösa (3, 4 X), należącego do największych indywidualności współczesnej muzyki. Opera powstała na podstawie nagrodzonego Pulitzerem kultowego dramatu Tony'ego Kushnera. Spektaklem w dniu 3.10.2014 będzie dyrygował kompozytor. Kolejnym punktem Festiwalu będzie „Raj utracony” Krzysztofa Pendereckiego (5 X 2014) w reżyserii Waldemara Zawodzińskiego. Wrocławska inscenizacja nieustannie zbiera bardzo pochlebne opinie międzynarodowej krytyki oraz uznanie publiczności. 9 X zapraszamy widzów na „Pułapkę” Zygmunta Krauzego w reżyserii Eweliny Pietrowia

W półmroku kuźni

Uncategorized
Kuźnia polowa, miechy kowalskie, zdobione kowadła bezrożne, okucia środków transportu oraz wiele innych zabytkowych przyrządów i wyrobów kowalskich można będzie zobaczyć na tej wystawie. Prezentowane obiekty powstały w okresie od XVIII w. do 1. poł. XX w. Pokazanych zostanie około 250 zabytków ze zbiorów własnych muzeum, z których większość stanowiła wyposażenie dwóch warsztatów kowalskich: we wsi Witków w powiecie wałbrzyskim oraz we wsi Romanów, w dawnym powiecie bobreckim w województwie lwowskim. Zbiór uzupełniają zespoły i pojedyncze narzędzia pochodzące już z kuźni dolnośląskich. Zwiedzający będą mogli zobaczyć urządzenia, narzędzia, przyrządy i akcesoria wykorzystywane na wszystkich etapach prac kuziennych m.in. pionowy i sercowy miech kowalski, kilkanaście kowadeł (datowanyc

Po konwencie będzie lepiej?

Uncategorized
W Kielcach odbył się Konwent Przewodniczących Rad Miast Wojewódzkich. Raz na cztery lata przewodniczący Rad Miejskich oraz dyrektorzy Biur, spotykają się, by podsumować mijającą kadencję, wymienić doświadczenia oraz wypracować wnioski i opinie kierowane do komisji wspólnych rządu i samorządu. Podczas spotkania, które odbyło się już po raz 14., samorządowcy dyskutowali m. in. o rozwiązaniach mających poprawić kondycję i funkcjonowanie miast wojewódzkich. Mimo różnic, jakie dzielą poszczególne miasta, spotkania przewodniczących Rad Miejskich nie są jedynie miejscem dyskusji i wymiany doświadczeń. Podczas tegorocznego konwentu świętokrzyscy samorządowcy zaprezentowali wszystko to, co udało się zrealizować dzięki środkom unijnym z minionej perspektywy finansowej - a jest się czym

Promocja taka sobie

Uncategorized
Strategie promocyjne dużych miast nie zawsze były spójne z celami, jakie samorządy chciały osiągnąć – wynika z analizy Najwyższej Izby Kontroli. Większość z miast nie sprawdzała efektów działań promocyjnych za pomocą obiektywnych mierników. NIK wykryła też nieprawidłowości w zlecaniu usług promocyjnych podmiotom zewnętrznym. Pieniądze na promocję dużych miast były najczęściej przeznaczane na wsparcie lokalnych klubów sportowych. Zdarzało się również, że z pieniędzy tych finansowano publikowanie kondolencji czy ogłoszeń na temat sprzedaży nieruchomości. 14 miast skontrolowanych przez NIK przeznaczyło łącznie na promocję w latach 2011-2013 ok. 370 mln zł, najwięcej Warszawa - 86 mln zł, Gdańsk - 59 mln zł, Bydgoszcz - 53 mln zł, Łódź - 49 mln zł i Gdynia - 46 mln zł. Sta

Oborniki Śląskie: ZGK – lepiej i taniej

Uncategorized
Czystsza woda będzie w gminie Oborniki Śląskie, a wszystko dzięki dobrej robocie miejscowego Zakładu Gospodarki Komunalnej i konsekwentnemu wsparciu jego działań przez miejscowy samorząd. Poza tym sukcesywnie i z pozytywnymi wynikami porządkowana jest gospodarka odpadami komunalnymi. – Najważniejszą sprawą jest zakończenie budowy nowej stacji uzdatniania wody – mówi Radosław Kowalik, prezes Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Obornikach Śląskich. – Zadanie to rozpoczęliśmy we wrześniu ubiegłego roku, a termin zakończenia wszystkich prac wypada na 31 października tego roku. Zapewne stacja rozpocznie działać zgodnie z terminem, zresztą wczoraj nastąpiło pierwsze wpięcie części stacji do sieci. Nowa stacja będzie odpowiadała naszym czasom, będzie mniej energochłonna, bardz

Byczyna: Centrum – strzał w dziesiątkę

Uncategorized
Rozmowa z Ryszardem Grünerem, burmistrzem Byczyny. – Już po raz czwarty magazyn „National Geographic Traveler” ogłosił plebiscyt pn. „7 nowych cudów Polski”, a redakcja opublikowała nominacje szesnastu miejsc, które jej zdaniem zasługują na wyróżnienie jako najatrakcyjniejsze miejsca w naszym kraju. Wśród tych nominacji jest średniowieczny gród w Byczynie. Drewniany gród rycerski jest pierwszą tego typu budowlą w naszym kraju i siedzibą Polsko-Czeskiego Centrum Szkolenia Rycerstwa. Nic też dziwnego, że Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego i niektóre media nawołują, aby oddawać głosy właśnie na byczyński gród (głosować można do 26 września, więcej informacji na stronie www.7cudow.national-geographic.pl). – Oczywiście cieszymy się, że urząd marszałkowski wspiera na

Niechlów: Zgoda – wartość podstawowa

Uncategorized
W czerwcowym, ogólnopolskim rankingu „Dziennika Gazety Prawnej” włodarze gmin otrzymali od jury aż 27 pytań skupionych wokół siedmiu kwestii tematycznych. Warto podkreślić, iż wójtowie i burmistrzowie dostali wiele punktów za długotrwałe rządy i nic w tym dziwnego, że zazwyczaj wieloletnie zarządzanie gminą tożsame jest z dobrą robotą, wysokim poziomem społecznego zaufania, bardzo potrzebnym w samorządowej pracy doświadczeniem i przestrzeganiem niezbędnych standardów. Takim nietuzinkowym i wieloletnim samorządowcem jest także wójt gminy Niechlów – Jan Głuszko. Przed dwudziestu laty Jan Głuszko został wójtem gminy Niechlów i to zaszczytne i odpowiedzialne stanowisko piastuje do dzisiaj, a niewielu dolnośląskich włodarzy gmin może się pochwalić tak długim zarządzaniem gminą. Tym

Lubomierz: Zgoda – sukces wspólny

Uncategorized
Rozmowa z Wiesławem Ziółkowskim, burmistrzem Lubomierza – Rozmawiamy na początku sierpnia i sesja absolutoryjna już się pewnie w Lubomierzu odbyła? – Jeden radny był przeciwny, reszta głosowała za udzieleniem absolutorium. – Zatem ma pan bliskie ideałowi poparcie rady i świetną legitymację do tego, aby dalej zarządzać gminą, ponieważ samorząd działa zgodnie. – Przez cztery lata tej kadencji miałem poparcie naszej rady i poczytuję to za nasz wspólny sukces. Dużo się przez ten czas wydarzyło i zostało zrealizowanych wiele inwestycji. Mieszkańcy jednak nie tylko pracą żyją, kwitło więc szeroko rozumiane życie kulturalne, tak bardzo ważne dla naszej społeczności. Chcę też wyraźnie podkreślić, że dla Lubomierza jedyną szansą jest rozwój turystyczny, co wiąże

Kresy – ocalić pamięć

Uncategorized
Z inicjatywy przewodniczącego sejmiku Bogusława Wierdaka w urzędzie marszałkowskim w Opolu odbyło się spotkanie, na którym z przedstawicielami środowisk kresowych rozmawiano o koncepcji utworzenia Muzeum Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej. Ta inicjatywa to pokłosie dyskusji sprzed kilku tygodni podczas Zjazdu Tarnopolan w Nysie, gdzie ks. dr Grzegorz Kopij mówił o przesłankach do utworzenia takiej instytucji właśnie w województwie opolskim. – Uważam, że to niezwykle ważny pomysł skierowany do środowisk kresowych w naszym regionie – mówił na spotkaniu Bogusław Wierdak. – Dlatego dziś chcemy go skonsultować z najbardziej zainteresowanymi, czyli Kresowianami.   Jeśli zabijesz obyczaje swej ziemi – zaszczepisz gangrenę (Antoine de Saint-Exupéry)

Partyjni i wyborcze urny

Uncategorized
Na kogo będa głosować Polacy w nadchodzących wyborach samorządowych? CBOS przeprowadził sondaż dotyczący podejścia Polaków do wyborów samorządowych. Ciekawsze od poparcia, jakim darzą ankietowani poszczególne ugrupowania jest to, że z wyborów na wybory rośnie chęć głosowania na kandydatów bezpartyjnych, nie związanych z żadnym stronnictwem. Na „partyjnych” głosować chce zaledwie 17 proc. badanych, zaś na „niezależnych” – aż 65 proc. (om)