piątek, 19 kwietniaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

200 mln z Programu Infrastruktura i Środowisko

Budowa nowych wodociągów, kanalizacji i unowocześnienie oczyszczalni ścieków. Dolnośląscy samorządowcy złożyli wnioski na dofinansowanie takich zdań w ostatnim konkursie z Programu Infrastruktura i Środowisko. Nabór zakończył się 31.12.2013 r. Łączna wartość projektów przekazanych do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska we Wrocławiu wynosi około 200 mln zł.

O dotacje starają się: Bystrzyca Kłodzka, Oborniki Śląskie, Stronie Śląskie, Oława, Kąty Wrocławskie, Syców, Czernica, Bolesławiec i Oleśnica. Merytoryczna i formalna ocena w WFOŚiGW we Wrocławiu potrwa do 27.01.2014 r. Już 06.02.2014 r. Ministerstwo Środowiska ogłosi ogólnopolską listę rankingową.

– Nie ma przesady w twierdzeniu, że Dolny Śląsk bierze udział w Nowym Planie Marshalla – komentuje Marek Mielczarek, prezes zarządu WFOŚiGW we Wrocławiu – Korzystamy przecież ze wsparcia w ramach największego programu w historii UE – Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Jego ogólnokrajowy budżet sięga 28 mld euro, w tym na środowisko jest około 5 mld euro.

Na Dolnym Śląsku dzięki wsparciu z POIiŚ i WFOŚiGW we Wrocławiu wybudowano trzy nowoczesne oczyszczalnie ścieków w Nowogrodźcu, Ziębicach i Sulikowie oraz sieci wodociągowe i kanalizacyjne o łącznej długości ponad 300 kilometrów. Dotychczasowy bilans POIiŚ to także unowocześnione zakłady w: Środzie Śląskiej, Oławie, Strzegomiu i Strzelinie. Łączna wartość nowych inwestycji wynosi około 800 milionów złotych. Fundusz, który jest instytucją wdrażająca POIiŚ w 2013 r. zawarł pięć nowych umów z beneficjentami. Łącznie jest ich już 14. Dwa kolejne projekty mają potwierdzenia ministra środowiska o dofinansowaniu a cztery znajdują się w ocenie merytorycznej. Łączny budżet wszystkich unijnych projektów, wraz z tymi z ostatniego konkursu, dochodzi już prawie do miliarda złotych. (iii)