środa, 17 kwietniaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

20-lecie Uniwersytetu Opolskiego

Z okazji jubileuszu 20-lecia powołania Uniwersytetu Opolskiego w auli jego Wydziału Teologicznego odbyło się uroczyste posiedzenie senatu tej uczelni. Uczestniczyli w nim rektorzy wszystkich 20 polskich uniwersytetów, którzy przyjechali do Opola na uroczystości rocznicowe, a także na konferencję rektorów.

Wśród zaproszonych gości stawiło się wielu absolwentów uczelni, dawnych i obecnych pracowników naukowych, przedstawicieli świata kultury i gospodarki, przyjaciół Uniwersytetu. Wśród obecnych był arcybiskup Alfons Nossol, współtwórca Uniwersytetu, którego sala powitała długimi i gromkimi brawami.

Jeszcze większymi brawami zebrani nagrodzili arcybiskupa po zakończonym przezeń wystąpieniu, a wspominając okoliczności towarzyszące powołaniu tej szkoły Alfons Nossol mówił: – Możliwość sztudiowania doma była bardzo ważna, bo nas Ślązaków zdradzała mowa i ona hamowała zapędzanie się w świat. Przypomniał, że kiedy on, chłopak z Brożca koło Krapkowic, wybrał się na studia w 1952 roku, to był we wsi pierwszy, po nim na uczelnie dostało się jeszcze troje mieszkańców. Teraz mały Brożec ma 42 absolwentów studiów wyższych.

Wiceminister nauki Daria Lipińska-Nałęcz stwierdziła, że 20 lat dla uniwersytetu, to nie jest dużo. Natomiast o wiele istotniejsze, że opolska uczelnia powstała z potrzeb i ambicji lokalnego środowiska naukowego, a w mniejszych środowiskach łatwiej eksperymentować i sprawdzać nowe trendy.

Z kolei biskup Andrzej Czaja, który jest wielkim kanclerzem Uniwersytetu, podkreślał, że uczelnia miała szczęście trafiając na takich rektorów, którzy nią kierowali.

Głos zabrał także marszałek województwa, Andrzej Buła, który mówił: – Uniwersytet Opolski jest wszechnicą wiedzy, kształci na blisko 100 kierunkach w różnych dziedzinach – jego kadra i studenci to potencjał innowacyjny rozwoju regionu. Wykształcenie obywateli jest wartością nie do przecenienia – ułatwia im realizację planów życiowych, poszerza horyzonty myślowe, umożliwia zrozumienie potrzeby istnienia norm, tolerancji, zwiększa zdolność podejmowania racjonalnych decyzji i uczy szacunku do człowieka oraz humanistycznych wartości.

Marszałek Buła przekazał na ręce rektora Nicieji honorową odznakę „Za Zasługi dla Województwa Opolskiego”, przyznaną Uniwersytetowi w uznaniu zasług dla regionu oraz pamiątkowy grawerton.

Z kolei senat uczelni postanowił z okazji jubileuszu uhonorować Medalem 20-lecia Uniwersytetu Opolskiego (autorstwa prof. Mariana Molendy) rektorów, profesorów, teologów. Wśród nich: Krystynę Czaję, Adriana Chabiora, Stanisława Gajdę, Franciszka Marka, Józefa Musielaka, Alfonsa Nossola, Marię Nowakowską, Dorotę Simonides, Jerzego Pośpiecha oraz Helmuta Jana Sobeczko.

MS