Mity, fakty, opowiastki grudzień 2017

Projekt nowej ordynacji wyborczej wstępnie zakłada ograniczenie kadencji włodarzy gmin do dwóch, likwidację jednomandatowych okręgów wyborczych oraz zmiany dotyczące Państwowej Komisji Wyborczej. Ponadto zamierza się montować kamery w lokalach wyborczych, zwiększyć prawa mężów zaufania (kontrola na każdym etapie) oraz stworzyć dwie komisje wyborcze – jedna będzie zajmować się samym procesem wyborczym, druga wyłącznie liczeniem głosów. Podczas liczenia głosów obowiązkowo musi być obecnych 2/3 członków komisji. Ograniczenie kadencji wójtów, burmistrzów i prezydentów ma obowiązywać od wyborów samorządowych w roku 2018. Ma zostać wprowadzona ordynacja większościowa w wyborach do gmin niebędących miastami na prawach powiatu. Przedstawiciele większości parlamentarnej argumentują, iż jednomandatowe okręgi wyborcze powodowały, że do tej pory nieznaczna większość, mająca 51 proc. głosów, brała – kolokwialnie mówiąc – w gminie wszystko. Poza tym po wyborach parlamentarnych w roku 2019 ma zostać zreformowana Państwowa Komisja Wyborcza, w której zamierza się wprowadzić zasadę, iż z dziewięciu jej członków po jednym wybiorą Trybunał Konstytucyjny i Naczelny Sąd Administracyjny, a pozostałych siedmiu Sejm. Z tym, że tylko trzech z nich może być wskazanych przez największe ugrupowanie i ma to zapewnić pluralizm nadzoru nad wyborami. Wszyscy kandydaci muszą mieć uprawnienia sędziowskie. Poza tym rządzący krajem zamierzają wprowadzić pakiet ustaw samorządowych – m.in. obowiązek ustawowy budżetu obywatelskiego, debatę o stanie samorządu oraz zasadę, iż przewodniczącym komisji rewizyjnej w sejmiku ma być przedstawiciel opozycji.

• • •

Za dwa lata do Polski przyjadą unijni kontrolerzy i może się okazać, że odpady segregujemy tylko na papierze, co pociągnie za sobą wielomilionowe kary finansowe. Zgodnie z umowami nasz kraj w roku 2020 musi osiągnąć wymagane przez Unię Europejską 50 proc. recyklingu odpadów. Według najnowszych badań Głównego Urzędu Statystycznego, ilość śmieci zebranych selektywnie wzrosła w ogólnej ilości zebranych odpadów komunalnych (łącznie 11,6 mln ton) do 25,2 proc. Daleko nam do Niemców (64 proc.), Austriaków (56 proc.) i Belgów (55 proc.). Gorzej od nas wypadają m.in. Węgrzy, Litwini i Grecy. Niedawno polski rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o odpadach, która ma wprowadzić ścisłą kontrolę nad tym, co dzieje się ze śmieciami po ich wywozie z domów. Odbiera je firma transportująca i odstawia do sortowni. Tam odpady są selekcjonowane – część nienadająca się do recyklingu trafia do spalarni lub na składowisko. Niestety, niektórzy wywozili odpady do lasów, aby zmniejszyć wysokość opłat w sortowni. Transporty mają być lepiej kontrolowane, m.in. dzięki generowanym elektronicznie kartom przekazania, do których wgląd będą mieli m.in. kontrolerzy z Inspekcji Ochrony Środowiska.

• • •

W konkursie Eco-Miasto nagrodzono samorządy najbardziej zaangażowane w ochronę środowiska. W kategorii gospodarka wodna najlepsze były Częstochowa i Leszno ze względu na sukcesy w kanalizowaniu miasta. Wyróżnienia w tej kategorii otrzymały Wrocław i Jastrzębie-Zdrój. Za działania na rzecz efektywności energetycznej budynków nagrodzone zostały Gdynia oraz Karlino, a wyróżnienia dostały: Kraków – za wymianę kopciuchów na piece ekologiczne, Mińsk Mazowiecki – za budowę energooszczędnych przedszkoli i budynków socjalnych oraz punktowanie oszczędności energii w przetargach na inwestycje, Kalety – za podnoszenie efektywności energetycznej budynków. W kategorii wzorowych systemów energetycznych nagrodzono Katowice i Ostrów Wielkopolski, a wyróżniono Lublin i Słupsk. Najlepsze w gospodarowaniu odpadami okazały się Gdynia i Wołomin, a wyróżniono Koszalin, Stalową Wolę i Płońsk. W kategorii mobilność zrównoważona najlepsze okazały się Gdynia i Jaworzno – wyróżniono Poznań oraz Żory. W nowej kategorii zieleń a powietrze wygrał Lublin, wśród miast poniżej 100 tys. mieszkańców najlepsze okazały się Kartuzy. Jury wyróżniło także Wrocław i Warszawę.

• • •

Poprzednia ekipa rządząca budowała boiska „orliki” oraz dofinansowywała budowę dróg lokalnych („schetynówki”). Za to dzisiaj będą budowane strzelnice. Do Sejmu wpłynął już projekt o współfinansowaniu przez Ministerstwo Obrony Narodowej budowy i odbudowy lokalnych strzelnic, z których mają korzystać żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej i entuzjaści strzelania. Obecnie wojsko dysponuje jedynie 52 strzelnicami garnizonowymi i 33 pistoletowymi, a w całym kraju działa jeszcze 170 strzelnic. Zgodnie z projektem minister obrony narodowej będzie mógł udzielać samorządom dotacji na budowę strzelnic z budżetu państwa, a konkretnie z funduszu przebudowy i modernizacji technicznej sił zbrojnych. Ma się to przyczynić „do rozwoju infrastruktury strzeleckiej oraz upowszechnienia strzelectwa w Polsce, co wiąże się ze zwiększeniem sprawności fizycznej społeczeństwa oraz zwiększeniem liczby osób przeszkolonych strzelecko i możliwych do wykorzystania w systemie obronnym państwa”. Równocześnie nowelizacja ustawy o jednostkach samorządu terytorialnego daje MON możliwość udzielenia gminom dotacji na budowę pomników z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, która przypada w przyszłym roku.

• • •

Były prezydent Tarnowa Ryszard Ścigała został skazany prawomocnie na trzy lata więzienia za korupcję i przyjęcie 70 tys. zł łapówki – orzekł Sąd Okręgowy w Tarnowie, rozpatrując apelację w jego sprawie. W wyniku apelacji obrońców tarnowski sąd zmienił jednak wyrok Sądu Rejonowego w Brzesku, który w pierwszej instancji skazał Ścigałę na pięć lat więzienia. Jednocześnie sąd uniewinnił byłego prezydenta w sprawie niedopełnienia obowiązków przy remoncie tarnowskich ulic.

• • •

Województwo opolskie wyczerpało pieniądze z Unii Europejskiej na dofinansowanie budowy i ulepszenie sieci kanalizacyjnej, jakie miało do dyspozycji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Na ten cel samorząd wydał 52 mln zł, a w czerwcu tego roku podpisano 27 umów na inwestycje, które wyczerpały posiadane na ten cel środki. Ostatnimi beneficjentami, którzy skorzystają ze środków PROW 2014-2020 są gminy Grodków, Lubsza i Zębowice oraz należąca do samorządu Namysłowa spółka Ekowod.

Podglądacz samorządowy

Share